Insulin lispro Sanofi

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Insulin lispro Sanofi
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Insulin lispro Sanofi
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Litwanjan

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Vaistai, vartojami diabetas,
 • Żona terapewtika:
 • Cukrinis diabetas
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Suaugusiems ir vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, kurie reikalauja insulino palaikyti normalią gliukozės homeostazę, gydyti. Insulin lispro Sanofi taip pat skiriamas pradiniam cukrinio diabeto stabilizavimui.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 4

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Įgaliotas
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004303
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 17-07-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004303
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-07-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/353032/2017

EMEA/H/C/004303

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Insulin lispro Sanofi

insulinas lispro

Šis dokumentas yra Insulin lispro Sanofi Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame

paaiškinama, kaip agentūra vertino vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir

nustatytų jo vartojimo sąlygas. Šis dokumentas nesuteikia praktinės informacijos apie tai, kaip vartoti

Insulin lispro Sanofi.

Praktinės informacijos apie Insulin lispro Sanofi vartojimą pacientai turėtų ieškoti pakuotės lapelyje

arba kreiptis į savo gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas?

Insulin lispro Sanofi – tai vaistas, kuriuo kontroliuojamas gliukozės (cukraus) kiekis diabetu sergančių

suaugusiųjų ir vaikų, kuriems insulinas yra būtinas, kraujyje. Vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos

insulino lispro.

Insulin lispro Sanofi yra panašus biologinis vaistas. Tai reiškia, kad Insulin lispro Sanofi yra labai

panašus į biologinį vaistinį preparatą (referencinį vaistinį preparatą), kuris jau registruotas Europos

Sąjungoje (ES). Insulin lispro Sanofi referencinis vaistas yra Humalog 100 V/ml tirpalas. Daugiau

informacijos apie biologiškai panašius vaistus rasite klausimų ir atsakymų dokumente čia.

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi?

Insulin lispro Sanofi švirkščiamas po žasto, šlaunies, sėdmenų arba pilvo oda. Šį vaistinį preparatą taip

pat galima vartoti naudojant infuzinę pompą. Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai rūgšties

koncentracija kraujyje pavojingai didelė (ketoacidozė), vaistą galima leisti į veną.

Kadangi Insulin lispro Sanofi yra greitai veikiantis insulinas, paprastai jis suleidžiamas prieš pat valgį ir,

jei būtina, tuoj po valgio. Insulin lispro Sanofi dozė nustatoma kiekvienam pacientui atskirai ir

Insulin lispro Sanofi

EMA/353032/2017

Puslapis 2/3

priklauso nuo gliukozės kiekio paciento kraujyje. Gydytojas turėtų paaiškinti pacientui, kaip tinkamai

vartoti vaistą.

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Kaip veikia Insulin lispro Sanofi?

Sergant diabetu, pacientų kraujyje padidėja gliukozės kiekis todėl, kad organizme pagaminama

nepakankamai insulino arba organizmas negali veiksmingai jo panaudoti.

Veiklioji Insulin lispro Sanofi medžiaga yra tam tikros formos insulinas, kuris žmogaus organizme

įsisavinamas greičiau nei įprastas žmogaus insulinas, todėl jis veikia greičiau. Jis padeda kontroliuoti

gliukozės kiekį kraujyje ir taip palengvina diabeto simptomus bei sumažina diabeto komplikacijų

pavojų.

Kokia Insulin lispro Sanofi nauda nustatyta tyrimuose?

Atlikus laboratorinius tyrimus, kurių metu Insulin lispro Sanofi buvo lyginamas su referenciniu vaistu

Humalog, nustatyta, kad savo struktūra, grynumu ir biologiniu aktyvumu veiklioji Insulin lispro Sanofi

medžiaga labai panaši į Humalog. Be to, atlikus tyrimus nustatyta, kad vartojant šiuos du vaistus,

organizme susidaro panaši veikliosios medžiagos koncentracija.

Atliekant dar du tyrimus, kuriuose dalyvavo iš viso 1 012 pacientų, Insulin lispro Sanofi buvo

lyginamas su Humalog ir nustatyta, kad jie yra panašaus veiksmingumo siekiant sumažinti medžiagos,

vadinamos glikozilintu hemoglobinu (HbA1c), koncentraciją, kuri parodo, kaip ilgainiui pavyksta

kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Atliekant vieną tyrimą su 1 tipo diabetu sergančiais pacientais, per

26 savaites, vartojant Insulin lispro Sanofi ir Humalog, HbA1c koncentracija sumažėjo atitinkamai 0,44

ir 0,46 procentiniais punktais; atliekant antrąjį tyrimą su 2 tipo diabetu sergančiais pacientais,

atitinkami skaičiai siekė 0,93 ir 0,88 procentinius punktus.

Kokia rizika siejama su Insulin lispro Sanofi vartojimu?

Insulin lispro Sanofi gali sukelti hipoglikemiją (gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimą) ir jo negalima

vartoti pacientams, kurių kraujyje gliukozės kiekis jau yra sumažėjęs. Išsivysčius sunkiai

hipoglikemijai, pacientas gali prarasti sąmonę, o labai ekstremaliais atvejais – mirti. Hipoglikemija gali

išsivystyti dėl paties vaisto arba kitų veiksnių, kaip antai mitybos ir fizinių pratimų.

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų vartojant Insulin lispro Sanofi sąrašą galima rasti pakuotės

lapelyje.

Kodėl Insulin lispro Sanofi buvo patvirtintas?

Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) priėjo prie išvados, kad atsižvelgiant

į panašiems biologiniams vaistams keliamus ES reikalavimus, savo struktūra, grynumu ir biologiniu

aktyvumu Insulin lispro Sanofi labai panašus į Humalog ir taip pat, kaip šis vaistas, pasiskirsto

žmogaus organizme. Be to, tyrimais nustatyta, kad šie du vaistai turi panašų poveikį siekiant sumažinti

gliukozės kiekį kraujyje ir sukelia panašų šalutinį poveikį. Todėl CHMP laikėsi nuomonės, kad Insulin

lispro Sanofi nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo suteikti šio vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą.

Insulin lispro Sanofi

EMA/353032/2017

Puslapis 3/3

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Insulin

lispro Sanofi vartojimą?

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Insulin lispro

Sanofi vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros

specialistai ir pacientai.

Kita informacija apie Insulin lispro Sanofi

Išsamų Insulin lispro Sanofi EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Insulin lispro Sanofi rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar

vaistininko.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Insulin lispro Sanofi 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone

insulinas lispro (

insulinum lisprum

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Insulin lispro Sanofi vartojamas cukriniam diabetui gydyti. Jis veikia greičiau negu įprastas žmogaus

insulinas, nes insulino molekulė buvo šiek tiek pakeista.

Cukriniu diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės kiekiui kraujyje

reguliuoti. Insulin lispro Sanofi yra Jūsų insulino pakaitalas, vartojamas ilgalaikei gliukozės kiekio

kontrolei. Jis pradeda veikti labai greitai ir veikia trumpiau už tirpųjį insuliną (2-5 valandas). Paprastai

Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio.

Gydytojas gali Jums nurodyti Insulin lispro Sanofi vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu. Kartu su

kiekvienos rūšies insulinu pridedamas atskiras pakuotės lapelis, kuriame pateikiama informacijos apie

tą insuliną. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas. Jeigu pakeisite insuliną, būkite

labai atsargūs.

Insulin lispro Sanofi tinka vartoti vaikams ir suaugusiesiems.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Insulin lispro Sanofi vartoti negalima:

jeigu manote, kad prasideda

hipoglikemija

(mažas gliukozės kiekis kraujyje). Toliau šiame

lapelyje aprašyta, ką daryti pasireiškus lengvai hipoglikemijai (Žr. 3 skyrių „Ką daryti

pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?“).

jeigu yra

alergija

insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Užsirašykite vartojamo vaisto prekinį pavadinimą („Insulin lispro Sanofi“) ir serijos numerį (kuris

nurodytas ant kiekvieno flakono, užtaiso ir užpildyto švirkštiklio išorinės dėžutės ir etiketės) ir

pateikite šią informaciją pranešdami apie bet kokį nepageidaujamą poveikį.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje taikant dabartinį gydymą insulinu kontroliuojamas gerai,

įspėjamųjų per didelio gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimo simptomų galite nepastebėti.

Įspėjamieji požymiai yra išvardyti šiame lapelyje toliau. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite

bei kaip dažnai ir kiek sportuosite. Be to, privalote atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje

dažnai atlikdami gliukozės kiekio kraujyje tyrimą.

Keletas pacientų, kuriems gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu pasireiškė hipoglikemija,

pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni arba kitokie.

Jeigu Jums dažnai pasireiškia hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, tai aptarkite su gydytoju.

Jeigu teigiamai atsakote į bent į vieną iš toliau pateiktų klausimų, apie tai pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba cukrinį diabetą prižiūrinčiam slaugytojui.

Ar neseniai susirgote?

Ar Jūsų inkstų ar kepenų veikla yra sutrikusi?

Ar Jūsų fizinis krūvis didesnis nei įprasta?

Jeigu planuojate vykti į užsienį, apie tai turite pasakyti gydytojui, vaistininkui ar cukrinį diabetą

prižiūrinčiam slaugytojui. Dėl laiko skirtumo skirtingose šalyse Jums gali tekti leisti insuliną ir

valgyti kitu laiku nei namuose.

Kai kuriems ilgai sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu bei širdies sutrikimais arba anksčiau

patyrusiems insultą pacientams, gydytiems pioglitazonu ir insulinu, pasireiškė širdies

nepakankamumas. Jeigu atsirado širdies nepakankamumo požymių, pvz., neįprastas dusulys,

greitas kūno svorio padidėjimas arba tam tikrų kūno vietų patinimas (edema), nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Kiti vaistai ir Insulin lispro Sanofi

Insulino poreikis gali pakisti, jeigu vartojate:

kontraceptinių tablečių;

steroidų;

pakaitinių skydliaukės hormonų preparatų;

geriamųjų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų;

acetilsalicilo rūgšties;

sulfonamidų grupės antibiotikų;

oktreotido;

„beta-2 stimuliatorių” (pvz., ritodrino, salbutamolio ar terbutalino);

beta blokatorių arba

kai kurių antidepresantų (monoaminooksidazės inhibitorių ar selektyvių serotonino

reabsorbcijos inhibitorių);

danazolo;

kai kurių angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorių (pvz., kaptoprilio,

enalaprilio) ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

(žr. poskyrį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Insulin lispro Sanofi vartojimas su alkoholiu

Jeigu vartojate alkoholį, gliukozės kiekis kraujyje gali pakisti ir todėl gali pakisti insulino poreikis.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trimis nėštumo

mėnesiais sumažėja, o likusiais šešiais mėnesiais − padidėja.

Jeigu žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino dozę ar dietą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pasireiškus hipoglikemijai, gali pablogėti gebėjimas susikaupti ir reaguoti. Į tokį galimą poveikį būtina

atsižvelgti esant bet kokiai situacijai, kai Jums ar kitiems kyla rizika (pvz., vairuojant automobilį ar

valdant mechanizmus). Turite pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jeigu:

Jums dažnai pasireiškia hipoglikemijos epizodų;

įspėjamieji hipoglikemijos požymiai būna silpnesni arba jų nebūna visai.

Insulin lispro Sanofi sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

Visada patikrinkite ant pakuotės ir flakono etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto insulino

pavadinimą ir rūšį. Įsitikinkite, kad turite Insulin lispro Sanofi, kurį Jums nurodė vartoti

gydytojas.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

Dozavimas

Paprastai Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio. Jeigu reikia,

vaistą galite suleisti iš karto po valgio. Vis dėlto gydytojas Jums tiksliai nurodys, kokią dozę,

kada ir kaip dažnai ją vartoti. Tokios instrukcijos yra skirtos tik Jums. Tiksliai jų laikykitės ir

reguliariai lankykitės cukrinio diabeto klinikoje.

Jeigu keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Insulin lispro Sanofi),

Jums gali prireikti didesnės ar mažesnės dozės nei vartota anksčiau. Dozę gali reikėti keisti iš

karto nuo pirmosios injekcijos arba laipsniškai per kelias savaites ar mėnesius.

Insulin lispro Sanofi leiskite po oda (į poodį). Leisti į raumenis galima tik tada, jeigu taip nurodė

gydytojas.

Insulin lispro Sanofi paruošimas

Insulin lispro Sanofi jau yra ištirpintas vandenyje, todėl jo nereikia su niekuo maišyti. Vis dėlto

vaistą vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Vaistas turi būti skaidrus, bespalvis,

jame neturi būti dalelių. Prieš susileisdami vaistą, visada tai patikrinkite.

Insulin lispro Sanofi suleidimas

Pirmiausia nusiplaukite rankas.

Prieš injekciją gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė. Nuvalykite guminį flakono kamštį,

tačiau jo nenuimkite.

Naudokite švarų sterilų švirkštą ir adatą guminiam kamščiui pradurti ir norimam Insulin lispro

Sanofi kiekiui įtraukti. Jūsų gydytojas ar klinikos darbuotojai paaiškins, kaip tai padaryti.

Savo

adatų ir švirkštų neduokite kitiems.

Vaistą leiskite po oda, kaip buvote išmokyti. Neleiskite tiesiai į veną. Po injekcijos neištraukite

adatos penkias sekundes, kad būtumėte tikri, jog suleidote visą dozę. Tos vietos, kur ką tik

atlikta injekcija, netrinkite. Vaistą turite leisti ne arčiau kaip per pusę colio (1 cm) nuo

paskutinės injekcijos vietos, be to, keisite injekcijos vietas taip, kaip Jus mokė. Nesvarbu, kur

leisite vaistą (į žasto, šlaunies, sėdmenų ar pilvo sritį), Insulin lispro Sanofi vis tiek veiks

greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas.

Jūsų gydytojas pasakys, ar Jums reikia maišyti Insulin lispro Sanofi su vienu iš žmogaus

insulino mišinių. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia vartoti mišinį, pirmiausia į švirkštą įtraukite

Insulin lispro Sanofi, o po to − ilgai veikiantį insuliną. Skystį po sumaišymo reikia suleisti kiek

įmanoma greičiau. Taip darykite kiekvieną kartą.

Paprastai Insulin lispro Sanofi negalima maišyti su vienu iš žmogaus insulino mišinių. Insulin

lispro Sanofi negalima maišyti su kitų gamintojų ar gyvuliniais insulinais.

Insulin lispro Sanofi negalima leisti į veną. Insulin lispro Sanofi leiskite taip, kaip Jus išmokė

gydytojas arba slaugytojas. Tik gydytojas Insulin lispro Sanofi gali leisti į veną. Taip jis darys

tik esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., operacijos metu, Jums susirgus ir gliukozės kiekiui

kraujyje tapus per dideliu.

Insulin lispro Sanofi vartojimas infuzijos pompa

Insulino lispro infuzijoms gali būti naudojamos tik tam tikros CE ženklu pažymėtos insulino

infuzijos pompos. Prieš infuzuodami insuliną lispro, atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją

ir įsitikinkite, ar jis tinka šiai pompai. Atidžiai perskaitykite su infuzijos pompa tiekiamą

instrukciją ir jos laikykitės.

Naudokite pompai tinkamą rezervuarą ir kateterį.

Infuzijos rinkinį (vamzdelį ir kaniulę) reikia keisti laikantis produkto instrukcijos nurodymų,

pateikiamų kartu su infuzijos rinkiniu.

Pasireiškus hipoglikemijos epizodui, infuziją reikia nutraukti, kol epizodas baigsis. Jeigu

kartotinai arba labai sumažėja gliukozės kiekis kraujyje, turite kreiptis į gydytoją arba klinikos

darbuotoją, kad šis nuspręstų, ar mažinti infuzuojamo insulino dozę, ar nutraukti insulino

infuziją.

Sugedus insulino pompai ar užsikimšus infuzijos rinkiniui, gali staiga padidėti gliukozės kiekis

kraujyje. Jeigu įtariama, kad insulino srovė nutrūko, turite laikytis produkto instrukcijų

nurodymų ir, jeigu reikia, kreiptis į gydytoją arba kliniką.

Insulino infuzijos pompa vartojamo Insulin lispro Sanofi su kitais insulinais maišyti negalima.

Ką daryti pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?

Jeigu pavartosite didesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį savo kraujyje. Jeigu gliukozės kraujyje yra per mažai (

lengva

hipoglikemija

), suvalgykite gliukozės tablečių, cukraus arba išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Po to

suvalgykite vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai dažnai padeda,

jeigu hipoglikemija yra lengva ar perdozuota nedaug insulino. Jeigu Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas

tampa paviršutiniškas ir oda pabąla, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Suleidus gliukagono galima

pašalinti gana sunkią hipoglikemiją. Po gliukagono injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jeigu

gliukagonas nepadeda, turite vykti į ligoninę. Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pamiršus pavartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) arba hiperglikemija (per didelis

gliukozės kiekis kraujyje) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, skysčių

kiekio sumažėjimą organizme (dehidrataciją), sąmonės praradimą, komą ar net mirtį (žr. 4 skyriaus

„Galimas šalutinis poveikis“ poskyrius „Hipoglikemija“ ir „Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė“).

Trys paprasti žingsniai

, padedantys išvengti hipoglikemijos ar hiperglikemijos, yra:

Su savimi visada turėkite atsarginių švirkštų ir atsarginį Insulin lispro Sanofi flakoną.

Su savimi visada turėkite kortelę, kurioje nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu.

Su savimi visada turėkite cukraus.

Nustojus vartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gliukozės kiekis kraujyje gali tapti

didelis. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sisteminė alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių). Tokio

poveikio simptomai yra:

viso kūno išbėrimas

kraujospūdžio sumažėjimas

kvėpavimo pasunkėjimas

dažnas širdies plakimas

švokštimas

prakaitavimas

Jeigu manote, kad Jums tokia alergija insulinui atsirado vartojant Insulin lispro Sanofi, nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Lokali alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių). Kai kuriems

žmonėms injekcijos vieta parausta, patinsta ar pradeda niežėti. Toks poveikis dažniausiai išnyksta

savaime per kelias dienas ar savaites. Jeigu toks poveikis pasireikš Jums, kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija (odos sustorėjimas ar įdubimas) pasireiškia nedažnai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš

100 žmonių). Jeigu injekcijos vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.

Buvo pranešimų apie edemą (pvz., rankų ar kulkšnių patinimą, skysčių susilaikymą), ypač gydymo

insulinu pradžioje ar keičiant gydymą, norint pagerinti gliukozės kiekio kraujyje kontrolę.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

Dažnos su cukriniu diabetu susijusios problemos

Hipoglikemija

Hipoglikemija (mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra nepakankamai.

Toks poveikis gali atsirasti, jeigu:

susileidote per daug Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą;

prieš pat valgymą ar po jo daug mankštinotės ar dirbote;

sergate infekcine ar kita liga (ypač jeigu viduriuojate ar vemiate);

pasikeitė Jūsų organizmo insulino poreikis arba

sergate inkstų ar kepenų liga ir ji pasunkėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali keisti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 2 skyrių).

Pirmieji mažo gliukozės kiekio kraujyje simptomai parastai atsiranda greitai. Tokie simptomai yra:

nuovargis

dažnas širdies plakimas

nervingumas ar drebulys

pykinimas

galvos skausmas

šaltas prakaitas

Jeigu nesate tikri, kad atpažinsite įspėjamuosius simptomus, venkite tokių situacijų, kai dėl

hipoglikemijos gali kilti pavojus Jūsų ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino organizmui nepakanka.

Hiperglikemija gali atsirasti, jeigu:

nesusileidote Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

susileidote mažiau insulino nei nurodė gydytojas;

valgote gerokai daugiau nei leidžia Jūsų dieta arba

karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

Hiperglikemija gali sukelti diabetinę ketoacidozę. Pirmieji simptomai pasireiškia lėtai, per kelias

valandas ar dienas. Galimi simptomai yra:

mieguistumas

apetito nebuvimas

paraudęs veidas

vaisių kvapo iškvepiamas oras

troškulys

pykinimas ar vėmimas

Tokiai būklei būdingi sunkūs simptomai yra pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas.

Nedelsdami

kreipkitės į medikus.

Liga

Jeigu sergate, ypač jeigu pykina ar vemiate, Jūsų organizmo insulino poreikis gali pakisti.

Net jeigu

nevalgote įprastai, Jums vis tiek reikia insulino.

Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje,

laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus, ir apie tai praneškite gydytojui.

5.

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Insulin lispro Sanofi vartoti negalima.

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš pirmą pavartojimą vaistą laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pradėtą naudoti flakoną laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje ir po 4 savaičių išmesti. Flakono

negalima laikyti šaldytuve. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Insulin lispro Sanofi negalima vartoti, jeigu tirpalas tapo spalvotas arba jame yra kietų dalelių. Vaistą

vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Prieš susileisdami vaistą, visada tai patikrinkite.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Insulin lispro Sanofi sudėtis

Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Viename ml tirpalo yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg)

insulino lispro. Kiekviename flakone yra 10 ml injekcinio tirpalo, atitinkančio 1000 vienetų.

Pagalbinės medžiagos yra metakrezolis, glicerolis, dinatrio vandenilio fosfatas heptahidratas,

cinko oksidas ir injekcinis vanduo. Gali būti įdėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido

rūgšties rūgštingumui koreguoti.

Insulin lispro Sanofi išvaizda ir kiekis pakuotėje

Flakone esantis Insulin lispro Sanofi injekcinis tirpalas yra skaidrus, bespalvis, vandeninis tirpalas.

Kiekviename flakone yra 10 ml.

Insulin lispro Sanofi flakonų pakuotėje yra 1 flakonas arba 5 f

lakonai. Gali būti tiekiamos ne visų

dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Prancūzija

Gamintojas

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.,

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800.536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Insulin lispro Sanofi 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užtaise

insulinas lispro (

insulinum lisprum

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Insulin lispro Sanofi vartojamas cukriniam diabetui gydyti. Jis veikia greičiau negu įprastas žmogaus

insulinas, nes insulino molekulė buvo šiek tiek pakeista.

Cukriniu diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės kiekiui kraujyje

reguliuoti. Insulin lispro Sanofi yra Jūsų insulino pakaitalas, vartojamas ilgalaikei gliukozės kiekio

kontrolei. Jis pradeda veikti labai greitai ir veikia trumpiau už tirpųjį insuliną (2-5 valandas). Paprastai

Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio.

Gydytojas gali Jums nurodyti Insulin lispro Sanofi vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu. Kartu su

kiekvienos rūšies insulinu pridedamas atskiras pakuotės lapelis, kuriame pateikiama informacijos apie

tą insuliną. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas. Jeigu pakeisite insuliną, būkite

labai atsargūs.

Insulin lispro Sanofi tinka vartoti vaikams ir suaugusiesiems.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Insulin lispro Sanofi vartoti negalima:

jeigu manote, kad prasideda

hipoglikemija

(mažas gliukozės kiekis kraujyje). Toliau šiame

lapelyje aprašyta, ką daryti pasireiškus lengvai hipoglikemijai (Žr. 3 skyrių „Ką daryti

pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?“).

jeigu yra

alergija

insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insulin lispro Sanofi užtaisuose tinkamas tik švirkšti negiliai po oda daugkartinio naudojimo

švirkštikliu (taip pat žr. 3 skyrių). Jeigu Jums paskirtą insuliną Jūs turite švirkšti kitu būdu, pasitarkite

su savo gydytoju.

Užsirašykite vartojamo vaisto prekinį pavadinimą („Insulin lispro Sanofi“) ir serijos numerį (kuris

nurodytas ant kiekvieno flakono, užtaiso ir užpildyto švirkštiklio išorinės dėžutės ir etiketės) ir

pateikite šią informaciją pranešdami apie bet kokį nepageidaujamą poveikį.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje taikant dabartinį gydymą insulinu kontroliuojamas gerai,

įspėjamųjų per didelio gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimo simptomų galite nepastebėti.

Įspėjamieji požymiai yra išvardyti šiame lapelyje toliau. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite

bei kaip dažnai ir kiek sportuosite. Be to, privalote atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje

dažnai atlikdami gliukozės kiekio kraujyje tyrimą.

Keletas pacientų, kuriems gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu pasireiškė hipoglikemija,

pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni arba kitokie.

Jeigu Jums dažnai pasireiškia hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, tai aptarkite su gydytoju.

Jeigu teigiamai atsakote į bent į vieną iš toliau pateiktų klausimų, apie tai pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba cukrinį diabetą prižiūrinčiam slaugytojui.

Ar neseniai susirgote?

Ar Jūsų inkstų ar kepenų veikla yra sutrikusi?

Ar Jūsų fizinis krūvis didesnis nei įprasta?

Jeigu planuojate vykti į užsienį, apie tai turite pasakyti gydytojui, vaistininkui ar cukrinį diabetą

prižiūrinčiam slaugytojui. Dėl laiko skirtumo skirtingose šalyse Jums gali tekti leisti insuliną ir

valgyti kitu laiku nei namuose.

Kai kuriems ilgai sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu bei širdies sutrikimais arba anksčiau

patyrusiems insultą pacientams, gydytiems pioglitazonu ir insulinu, pasireiškė širdies

nepakankamumas. Jeigu atsirado širdies nepakankamumo požymių, pvz., neįprastas dusulys,

greitas kūno svorio padidėjimas arba tam tikrų kūno vietų patinimas (edema), nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Kiti vaistai ir Insulin lispro Sanofi

Insulino poreikis gali pakisti, jeigu vartojate:

kontraceptinių tablečių;

steroidų;

pakaitinių skydliaukės hormonų preparatų;

geriamųjų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų;

acetilsalicilo rūgšties;

sulfonamidų grupės antibiotikų;

oktreotido;

„beta-2 stimuliatorių” (pvz., ritodrino, salbutamolio ar terbutalino);

beta blokatorių arba

kai kurių antidepresantų (monoaminooksidazės inhibitorių ar selektyvių serotonino

reabsorbcijos inhibitorių);

danazolo;

kai kurių angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorių (pvz., kaptoprilio,

enalaprilio) ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

(žr. poskyrį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Insulin lispro Sanofi vartojimas su alkoholiu

Jeigu vartojate alkoholį, gliukozės kiekis kraujyje gali pakisti ir todėl gali pakisti insulino poreikis.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trimis nėštumo

mėnesiais sumažėja, o likusiais šešiais mėnesiais − padidėja.

Jeigu žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino dozę ar dietą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pasireiškus hipoglikemijai, gali pablogėti gebėjimas susikaupti ir reaguoti. Į tokį galimą poveikį būtina

atsižvelgti esant bet kokiai situacijai, kai Jums ar kitiems kyla rizika (pvz., vairuojant automobilį ar

valdant mechanizmus). Turite pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jeigu:

Jums dažnai pasireiškia hipoglikemijos epizodų;

įspėjamieji hipoglikemijos požymiai būna silpnesni arba jų nebūna visai.

Insulin lispro Sanofi sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

3 ml užtaisas skirtas naudoti tik su 3 ml švirkštikliais. Jis nėra skirtas naudoti su 1,5 ml

švirkštikliais.

Visada patikrinkite ant pakuotės ir užtaiso etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto insulino

pavadinimą ir rūšį. Įsitikinkite, kad turite Insulin lispro Sanofi, kurį Jums nurodė vartoti

gydytojas.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją. Siekiant

apsisaugoti nuo galimo ligos perdavimo, kiekvieną užtaisą turite naudoti tik Jūs, net jeigu keičiama

švirkštimo priemonės adata.

Dozavimas

Paprastai Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio. Jeigu reikia,

vaistą galite suleisti iš karto po valgio. Vis dėlto gydytojas Jums tiksliai nurodys, kokią dozę,

kada ir kaip dažnai ją vartoti. Tokios instrukcijos yra skirtos tik Jums. Tiksliai jų laikykitės ir

reguliariai lankykitės cukrinio diabeto klinikoje.

Jeigu keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Insulin lispro Sanofi),

Jums gali prireikti didesnės ar mažesnės dozės nei vartota anksčiau. Dozę gali reikėti keisti iš

karto nuo pirmosios injekcijos arba laipsniškai per kelias savaites ar mėnesius.

Insulin lispro Sanofi leiskite po oda (į poodį). Leisti į raumenis galima tik tada, jeigu taip nurodė

gydytojas.

Insulin lispro Sanofi paruošimas

Insulin lispro Sanofi jau yra ištirpintas vandenyje, todėl jo nereikia su niekuo maišyti. Vis dėlto

vaistą vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Vaistas turi būti skaidrus, bespalvis,

jame neturi būti dalelių. Prieš susileisdami vaistą, visada tai patikrinkite.

Švirkštiklio paruošimas naudoti

Pirmiausia nusiplaukite rankas. Dezinfekuokite guminę užtaiso m

embraną.

3 ml užtaisas skirtas naudoti tik su 3 ml švirkštikliais. Insulin lispro Sanofi užtaisuose tinkamas

tik švirkšti negiliai po oda daugkartinio naudojimo švirkštikliu. Jeigu Jums paskirtą insuliną Jūs

turite švirkšti kitu būdu, pasitarkite su savo gydytoju. Kad būtumėte tikri, jog suleista tiksli dozė,

Insulin lispro Sanofi užtaisus turite naudoti tik su šiais švirkštikliais:

JuniorSTAR, kuriuo galima leisti dozę didinant 0,5 vieneto;

Tactipen, AllStar ir AllStar PRO, kuriais galima leisti dozę didinant 1 vienetu.

Jūsų šalyje gali būti tiekiami ne visi išvardyti švirkštikliai.

Vykdykite kartu su švirkštikliu tiekiamų instrukcijų nurodymus. Reikia atidžiai laikytis

naudojamo švirkštiklio gamintojo pateikiamų nurodymų, kaip įstatyti užtaisą, prijungti adatą ir

suleisti insuliną

Prieš kiekvieną injekciją visada atlikite saugumo testą.

Insulin lispro Sanofi suleidimas

Prieš injekciją gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė.

Vaistą leiskite po oda, kaip buvote išmokyti. Neleiskite tiesiai į veną. Po injekcijos neištraukite

adatos dešimt sekundžių, kad būtumėte tikri, jog suleidote visą dozę. Tos vietos, kur ką tik

atlikta injekcija, netrinkite. Vaistą turite leisti ne arčiau kaip per pusę colio (1 cm) nuo

paskutinės injekcijos vietos, be to, keisite injekcijos vietas taip, kaip Jus mokė. Nesvarbu, kur

leisite vaistą (į žasto, šlaunies, sėdmenų ar pilvo sritį), Insulin lispro Sanofi vis tiek veiks

greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas.

Insulin lispro Sanofi negalima leisti į veną. Insulin lispro Sanofi leiskite taip, kaip Jus išmokė

gydytojas arba slaugytojas. Tik gydytojas Insulin lispro Sanofi gali leisti į veną. Taip jis darys

tik esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., operacijos metu, Jums susirgus ir gliukozės kiekiui

kraujyje tapus per dideliu.

Po injekcijos

Iš karto po injekcijos išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą nuo švirkštiklio.

Savo adatų

neduokite kitiems

. Savo švirkštiklio neduokite kitiems. Ant švirkštiklio uždėkite dangtelį.

Užtaisą palikite švirkštiklyje.

Kitos injekcijos.

Visada kiekvienai injekcijai naudokite naują sterilią adatą. Prieš kiekvieną injekciją

visada atlikite saugumo testą.

Insulin lispro Sanofi užtaise esančio insulino niekada nemaišykite su kitu insulinu. Tuščio

užtaiso kartotinai nenaudokite.

Ką daryti pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?

Jeigu pavartosite didesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį savo kraujyje. Jeigu gliukozės kraujyje yra per mažai (

lengva

hipoglikemija

), suvalgykite gliukozės tablečių, cukraus arba išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Po to

suvalgykite vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai dažnai padeda,

jeigu hipoglikemija yra lengva ar perdozuota nedaug insulino. Jeigu Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas

tampa paviršutiniškas ir oda pabąla, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Suleidus gliukagono galima

pašalinti gana sunkią hipoglikemiją. Po gliukagono injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jeigu

gliukagonas nepadeda, turite vykti į ligoninę. Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pamiršus pavartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) arba hiperglikemija (per didelis

gliukozės kiekis kraujyje) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, skysčių

kiekio sumažėjimą organizme (dehidrataciją), sąmonės praradimą, komą ar net mirtį (žr. 4 skyriaus

„Galimas šalutinis poveikis“ poskyrius „Hipoglikemija“ ir „Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė“).

Trys paprasti žingsniai

, padedantys išvengti hipoglikemijos ar hiperglikemijos, yra:

Su savimi visada turėkite atsarginių švirkštų ir atsarginį Insulin lispro Sanofi flakoną arba

atsarginį švirkštiklį ir užtaisų tam atvejui, jeigu pamestumėte švirkštiklį ar užtaisus arba jie

sugestų.

Su savimi visada turėkite kortelę, kurioje nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu.

Su savimi visada turėkite cukraus.

Nustojus vartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gliukozės kiekis kraujyje gali tapti

didelis. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sisteminė alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių). Tokio

poveikio simptomai yra:

viso kūno išbėrimas

kraujospūdžio sumažėjimas

kvėpavimo pasunkėjimas

dažnas širdies plakimas

švokštimas

prakaitavimas

Jeigu manote, kad Jums tokia alergija insulinui atsirado vartojant Insulin lispro Sanofi, nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Lokali alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių). Kai kuriems

žmonėms injekcijos vieta parausta, patinsta ar pradeda niežėti. Toks poveikis dažniausiai išnyksta

savaime per kelias dienas ar savaites. Jeigu toks poveikis pasireikš Jums, kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija (odos sustorėjimas ar įdubimas) pasireiškia nedažnai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš

100 žmonių). Jeigu injekcijos vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.

Buvo pranešimų apie edemą (pvz., rankų ar kulkšnių patinimą, skysčių susilaikymą), ypač gydymo

insulinu pradžioje ar keičiant gydymą, norint pagerinti gliukozės kiekio kraujyje kontrolę.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

Dažnos su cukriniu diabetu susijusios problemos

Hipoglikemija

Hipoglikemija (mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra nepakankamai.

Toks poveikis gali atsirasti, jeigu:

susileidote per daug Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą;

prieš pat valgymą ar po jo daug mankštinotės ar dirbote;

sergate infekcine ar kita liga (ypač jeigu viduriuojate ar vemiate);

pasikeitė Jūsų organizmo insulino poreikis arba

sergate inkstų ar kepenų liga ir ji pasunkėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali keisti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 2 skyrių).

Pirmieji mažo gliukozės kiekio kraujyje simptomai parastai atsiranda greitai. Tokie simptomai yra:

nuovargis

dažnas širdies plakimas

nervingumas ar drebulys

pykinimas

galvos skausmas

šaltas prakaitas

Jeigu nesate tikri, kad atpažinsite įspėjamuosius simptomus, venkite tokių situacijų, kai dėl

hipoglikemijos gali kilti pavojus Jūsų ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino organizmui nepakanka.

Hiperglikemija gali atsirasti, jeigu:

nesusileidote Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

susileidote mažiau insulino nei nurodė gydytojas;

valgote gerokai daugiau nei leidžia Jūsų dieta arba

karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

Hiperglikemija gali sukelti diabetinę ketoacidozę. Pirmieji simptomai pasireiškia lėtai, per kelias

valandas ar dienas. Galimi simptomai yra:

mieguistumas

apetito nebuvimas

paraudęs veidas

vaisių kvapo iškvepiamas oras

troškulys

pykinimas ar vėmimas

Tokiai būklei būdingi sunkūs simptomai yra pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas.

Nedelsdami

kreipkitės į medikus.

Liga

Jeigu sergate, ypač jeigu pykina ar vemiate, Jūsų organizmo insulino poreikis gali pakisti.

Net jeigu

nevalgote įprastai, Jums vis tiek reikia insulino.

Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje,

laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus, ir apie tai praneškite gydytojui.

5.

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Insulin lispro Sanofi vartoti negalima.

Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš pirmą pavartojimą Insulin lispro Sanofi laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Negalima užšaldyti.

Užtaisą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pradėtą naudoti užtaisą laikyti kambario (žemesnėje kaip 30°C) temperatūroje ir po 4 savaičių išmesti.

Jo negalima laikyti šalia karščio šaltinių ar saulės apšviestoje vietoje. Naudojamo švirkštiklio ar

užtaisų negalima laikyti šaldytuve. Švirkštiklio su įstatytu užtaisu negalima laikyti su prijungta adata.

Insulin lispro Sanofi negalima vartoti, jeigu tirpalas tapo spalvotas arba jame yra kietų dalelių. Vaistą

vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Prieš susileisdami vaistą, visada tai patikrinkite.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti

aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Insulin lispro Sanofi sudėtis

Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Viename ml tirpalo yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg)

insulino lispro. Kiekviename užtaise yra 3 ml injekcinio tirpalo, atitinkančio 300 vienetų.

Pagalbinės medžiagos yra metakrezolis, glicerolis, dinatrio vandenilio fosfatas heptahidratas,

cinko oksidas ir injekcinis vanduo. Gali būti įdėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido

rūgšties rūgštingumui koreguoti.

Insulin lispro Sanofi išvaizda ir kiekis pakuotėje

Insulin lispro Sanofi injekcinis tirpalas yra skaidrus, bespalvis, vandeninis tirpalas.

Kiekviename užtaise yra 3 ml.

Insulin lispro Sanofi užtaisų pakuotėje yra 5 arba 10 užtaisų. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių

pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Prancūzija

Gamintojas

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.,

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800.536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Insulin lispro Sanofi 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

insulinas lispro (

insulinum lisprum

Kiekvienu užpildytu švirkštikliu palaipsniui po 1 vienetą galima suleisti 1-80 vienetų.

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip

pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Insulin lispro Sanofi ir kam jis vartojamas

Insulin lispro Sanofi vartojamas cukriniam diabetui gydyti. Jis veikia greičiau negu įprastas žmogaus

insulinas, nes insulino molekulė buvo šiek tiek pakeista.

Cukriniu diabetu susergama, kai kasa gamina nepakankamai insulino gliukozės kiekiui kraujyje

reguliuoti. Insulin lispro Sanofi yra Jūsų insulino pakaitalas, vartojamas ilgalaikei gliukozės kiekio

kontrolei. Jis pradeda veikti labai greitai ir veikia trumpiau už tirpųjį insuliną (2-5 valandas). Paprastai

Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio.

Gydytojas gali Jums nurodyti Insulin lispro Sanofi vartoti kartu su ilgiau veikiančiu insulinu. Kartu su

kiekvienos rūšies insulinu pridedamas atskiras pakuotės lapelis, kuriame pateikiama informacijos apie

tą insuliną. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas. Jeigu pakeisite insuliną, būkite

labai atsargūs.

Insulin lispro Sanofi tinka vartoti vaikams ir suaugusiesiems.

Insulin lispro Sanofi SoloStar yra vienkartinis užpildytas švirkštiklis, kuriame yra 3 ml (300 vienetų,

100 vienetų/ml) insulino lispro. Viename Insulin lispro Sanofi užpildytame švirkštiklyje yra daug

insulino dozių. Su Insulin lispro Sanofi užpildytu švirkštikliu galima nustatyti po 1 vienetą.

Vienetų

skaičius nurodomas dozės langelyje, kurį reikia patikrinti kiekvieną kartą prieš suleidžiant

injekciją.

Galima suleisti nuo 1 iki 80 vienetų per vieną injekciją.

Jeigu Jums paskirta didesnė kaip

80 vienetų dozė, turėsite susileisti daugiau kaip 1 injekciją.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Insulin lispro Sanofi

Insulin lispro Sanofi vartoti negalima:

jeigu manote, kad prasideda

hipoglikemija

(mažas gliukozės kiekis kraujyje). Toliau šiame

lapelyje aprašyta, ką daryti pasireiškus lengvai hipoglikemijai (Žr. 3 skyrių „Ką daryti

pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?“).

jeigu yra

alergija

insulinui lispro arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Insulin lispro Sanofi užpildytame švirkštiklyje tinkamas tik švirkšti negiliai po oda (taip pat žr. 3

skyrių). Jeigu Jums paskirtą insuliną Jūs turite švirkšti kitu būdu, pasitarkite su savo gydytoju.

Užsirašykite vartojamo vaisto prekinį pavadinimą („Insulin lispro Sanofi“) ir serijos numerį (kuris

nurodytas ant kiekvieno flakono, užtaiso ir užpildyto švirkštiklio išorinės dėžutės ir etiketės) ir

pateikite šią informaciją pranešdami apie bet kokį nepageidaujamą poveikį.

Jeigu gliukozės kiekis kraujyje taikant dabartinį gydymą insulinu kontroliuojamas gerai,

įspėjamųjų per didelio gliukozės kiekio kraujyje sumažėjimo simptomų galite nepastebėti.

Įspėjamieji požymiai yra išvardyti šiame lapelyje toliau. Turite gerai apsvarstyti, kada valgysite

bei kaip dažnai ir kiek sportuosite. Be to, privalote atidžiai stebėti gliukozės kiekį kraujyje

dažnai atlikdami gliukozės kiekio kraujyje tyrimą.

Keletas pacientų, kuriems gyvulinį insuliną pakeitus žmogaus insulinu pasireiškė hipoglikemija,

pranešė, kad ankstyvieji įspėjamieji hipoglikemijos simptomai buvo silpnesni arba kitokie.

Jeigu Jums dažnai pasireiškia hipoglikemija ar sunku ją atpažinti, tai aptarkite su gydytoju.

Jeigu teigiamai atsakote į bent į vieną iš toliau pateiktų klausimų, apie tai pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba cukrinį diabetą prižiūrinčiam slaugytojui.

Ar neseniai susirgote?

Ar Jūsų inkstų ar kepenų veikla yra sutrikusi?

Ar Jūsų fizinis krūvis didesnis nei įprasta?

Jeigu planuojate vykti į užsienį, apie tai turite pasakyti gydytojui, vaistininkui ar cukrinį diabetą

prižiūrinčiam slaugytojui. Dėl laiko skirtumo skirtingose šalyse Jums gali tekti leisti insuliną ir

valgyti kitu laiku nei namuose.

Kai kuriems ilgai sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu bei širdies sutrikimais arba anksčiau

patyrusiems insultą pacientams, gydytiems pioglitazonu ir insulinu, pasireiškė širdies

nepakankamumas. Jeigu atsirado širdies nepakankamumo požymių, pvz., neįprastas dusulys,

greitas kūno svorio padidėjimas arba tam tikrų kūno vietų patinimas (edema), nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Šio švirkštiklio nerekomenduojama naudoti akliesiems ir žmonėms, kurių regėjimas yra sutrikęs

be mokančių naudoti švirkštiklį žmonių pagalbos.

Kiti vaistai ir Insulin lispro Sanofi

Insulino poreikis gali pakisti, jeigu vartojate:

kontraceptinių tablečių;

steroidų;

pakaitinių skydliaukės hormonų preparatų;

geriamųjų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų;

acetilsalicilo rūgšties;

sulfonamidų grupės antibiotikų;

oktreotido;

„beta-2 stimuliatorių” (pvz., ritodrino, salbutamolio ar terbutalino);

beta blokatorių arba

kai kurių antidepresantų (monoaminooksidazės inhibitorių ar selektyvių serotonino

reabsorbcijos inhibitorių);

danazolo;

kai kurių angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorių (pvz., kaptoprilio,

enalaprilio) ir

angiotenzino II receptorių blokatorių.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

(žr. poskyrį „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Insulin lispro Sanofi vartojimas su alkoholiu

Jeigu vartojate alkoholį, gliukozės kiekis kraujyje gali pakisti ir todėl gali pakisti insulino poreikis.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Paprastai insulino poreikis pirmaisiais trimis nėštumo

mėnesiais sumažėja, o likusiais šešiais mėnesiais − padidėja.

Jeigu žindote kūdikį, Jums gali tekti pakeisti vartojamo insulino dozę ar dietą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Pasireiškus hipoglikemijai, gali pablogėti gebėjimas susikaupti ir reaguoti. Į tokį galimą poveikį būtina

atsižvelgti esant bet kokiai situacijai, kai Jums ar kitiems kyla rizika (pvz., vairuojant automobilį ar

valdant mechanizmus). Turite pasitarti su gydytoju, ar galite vairuoti, jeigu:

Jums dažnai pasireiškia hipoglikemijos epizodų;

įspėjamieji hipoglikemijos požymiai būna silpnesni arba jų nebūna visai.

Insulin lispro Sanofi sudėtyje yra natrio

Šio vaisto dozėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Insulin lispro Sanofi

Visada patikrinkite ant pakuotės ir užpildyto švirkštiklio etiketės užrašytą vaistinėje įsigyto

insulino pavadinimą ir rūšį. Įsitikinkite, kad turite Insulin lispro Sanofi, kurį Jums nurodė

vartoti gydytojas.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją. Siekiant

apsisaugoti nuo galimo ligos perdavimo, kiekvieną švirkštiklį turite naudoti tik Jūs, net jeigu keičiama

adata.

Dozavimas

Paprastai Insulin lispro Sanofi reikia suleisti 15 minučių laikotarpiu iki valgio. Jeigu reikia,

vaistą galite suleisti iš karto po valgio. Vis dėlto gydytojas Jums tiksliai nurodys, kokią dozę,

kada ir kaip dažnai ją vartoti. Tokios instrukcijos yra skirtos tik Jums. Tiksliai jų laikykitės ir

reguliariai lankykitės cukrinio diabeto klinikoje.

Jeigu keičiate insulino rūšį (pvz., žmogaus ar gyvulinį insuliną keičiate Insulin lispro Sanofi),

Jums gali prireikti didesnės ar mažesnės dozės nei vartota anksčiau. Dozę gali reikėti keisti iš

karto nuo pirmosios injekcijos arba laipsniškai per kelias savaites ar mėnesius.

Insulin lispro Sanofi leiskite po oda (į poodį). Leisti į raumenis galima tik tada, jeigu taip nurodė

gydytojas.

Insulin lispro Sanofi paruošimas

Insulin lispro Sanofi jau yra ištirpintas vandenyje, todėl jo nereikia su niekuo maišyti. Vis dėlto

vaistą vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Vaistas turi būti skaidrus, bespalvis,

jame neturi būti dalelių. Prieš susileisdami vaistą, visada tai

patikrinkite.

SoloStar užpildyto švirkštiklio paruošimas naudoti (žr. naudotojo vadovą)

Insulin lispro Sanofi užpildytame švirkštiklyje tinkamas tik švirkšti negiliai po oda. Jeigu Jums

paskirtą insuliną Jūs turite švirkšti kitu būdu, pasitarkite su savo gydytoju.

Pirmiausia nusiplaukite rankas.

Perskaitykite savo užpildyto švirkštiklio naudojimo instrukcijas. Atidžiai laikykitės instrukcijų.

Toliau pateikiami kai kurie priminimai.

Naudokite švarią adatą. (Adatos kartu netiekiamos).

Prieš kiekvieną injekciją visada atlikite saugumo testą.

Insulin lispro Sanofi suleidimas

Prieš injekciją gerai nuvalykite odą taip, kaip Jums nurodė.

Vaistą leiskite po oda, kaip buvote išmokyti. Neleiskite tiesiai į veną. Po injekcijos neištraukite

adatos dešimt sekundžių, kad būtumėte tikri, jog suleidote visą dozę. Tos vietos, kur ką tik

atlikta injekcija, netrinkite. Vaistą turite leisti ne arčiau kaip per pusę colio (1 cm) nuo

paskutinės injekcijos vietos, be to, keisite injekcijos vietas taip, kaip Jus mokė. Nesvarbu, kur

leisite vaistą (į žasto, šlaunies, sėdmenų ar pilvo sritį), Insulin lispro Sanofi vis tiek veiks

greičiau negu tirpusis žmogaus insulinas.

Insulin lispro Sanofi negalima leisti į veną. Insulin lispro Sanofi leiskite taip, kaip Jus išmokė

gydytojas arba slaugytojas. Tik gydytojas Insulin lispro Sanofi gali leisti į veną. Taip jis darys

tik esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., operacijos metu, Jums susirgus ir gliukozės kiekiui

kraujyje tapus per dideliu.

Po injekcijos

Iš karto po injekcijos išoriniu adatos dangteliu nusukite adatą nuo užpildyto švirkštiklio.

Savo

adatų neduokite kitiems

. Savo švirkštiklio neduokite kitiems. Ant švirkštiklio uždėkite

dangtelį.

Kitos injekcijos

Kiekvieną kartą naudodami užpildytą švirkštiklį turite uždėti naują adatą. Prieš kiekvieną

injekciją visada atlikite saugumo testą. Kiek maždaug insulino vienetų yra likę švirkštiklyje,

galite nustatyti pagal stūmoklio padėtį insulino skalėje.

Jokio kito insulino maišyti su užpildytame švirkštiklyje esančiu insulinu negalima. Tuščio

užpildyto švirkštiklio daugiau naudoti nebegalima. Jį reikia saugiai išmesti (kaip tai padaryti,

nurodys vaistininkas ar cukrinį diabetą prižiūrintis slaugytojas).

Ką daryti pavartojus per didelę Insulin lispro Sanofi dozę?

Jeigu pavartosite didesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali sumažėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį savo kraujyje. Jeigu gliukozės kraujyje yra per mažai (

lengva

hipoglikemija

), suvalgykite gliukozės tablečių, cukraus arba išgerkite cukrumi saldinto gėrimo. Po to

suvalgykite vaisių, sausainių ar sumuštinį, kaip nurodė gydytojas, ir pailsėkite. Tai dažnai padeda,

jeigu hipoglikemija yra lengva ar perdozuota nedaug insulino. Jeigu Jūsų būklė blogėja, kvėpavimas

tampa paviršutiniškas ir oda pabąla, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Suleidus gliukagono galima

pašalinti gana sunkią hipoglikemiją. Po gliukagono injekcijos suvalgykite gliukozės ar cukraus. Jeigu

gliukagonas nepadeda, turite vykti į ligoninę. Paprašykite gydytojo papasakoti apie gliukagoną.

Pamiršus pavartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gali padidėti gliukozės kiekis kraujyje.

Pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje.

Negydyta hipoglikemija (per mažas gliukozės kiekis kraujyje) arba hiperglikemija (per didelis

gliukozės kiekis kraujyje) gali būti labai sunki ir sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, skysčių

kiekio sumažėjimą organizme (dehidrataciją), sąmonės praradimą, komą ar net mirtį (žr. 4 skyriaus

„Galimas šalutinis poveikis“ poskyrius „Hipoglikemija“ ir „Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė“).

Trys paprasti žingsniai

, padedantys išvengti hipoglikemijos ar hiperglikemijos, yra:

Su savimi visada turėkite atsarginių švirkštų ir atsarginį Insulin lispro Sanofi flakoną arba

atsarginį švirkštiklį ir užtaisų tam atvejui, jeigu pamestumėte SoloStar užpildytą švirkštiklį arba

jis sugestų.

Su savimi visada turėkite kortelę, kurioje nurodyta, kad sergate cukriniu diabetu.

Su savimi visada turėkite cukraus.

Nustojus vartoti Insulin lispro Sanofi

Jeigu pavartosite mažesnę Insulin lispro Sanofi dozę nei reikia, gliukozės kiekis kraujyje gali tapti

didelis. Nekeiskite insulino vartojimo, kol to nenurodys gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Sisteminė alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių). Tokio

poveikio simptomai yra:

viso kūno išbėrimas

kraujospūdžio sumažėjimas

kvėpavimo pasunkėjimas

dažnas širdies plakimas

švokštimas

prakaitavimas

Jeigu manote, kad Jums tokia alergija insulinui atsirado vartojant Insulin lispro Sanofi, nedelsdami

kreipkitės į gydytoją.

Lokali alerginė reakcija pasireiškia retai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių). Kai kuriems

žmonėms injekcijos vieta parausta, patinsta ar pradeda niežėti. Toks poveikis dažniausiai išnyksta

savaime per kelias dienas ar savaites. Jeigu toks poveikis pasireikš Jums, kreipkitės į gydytoją.

Lipodistrofija (odos sustorėjimas ar įdubimas) pasireiškia nedažnai (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš

100 žmonių). Jeigu injekcijos vietos oda sustorėja arba įdumba, kreipkitės į gydytoją.

Buvo pranešimų apie edemą (pvz., rankų ar kulkšnių patinimą, skysčių susilaikymą), ypač gydymo

insulinu pradžioje ar keičiant gydymą, norint pagerinti gliukozės kiekio kraujyje kontrolę.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

Dažnos su cukriniu diabetu susijusios problemos

Hipoglikemija

Hipoglikemija (mažas gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad kraujyje gliukozės yra nepakankamai.

Toks poveikis gali atsirasti, jeigu:

susileidote per daug Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

nevalgėte arba pavalgėte per vėlai arba pakeitėte dietą;

prieš pat valgymą ar po jo daug mankštinotės ar dirbote;

sergate infekcine ar kita liga (ypač jeigu viduriuojate ar vemiate);

pasikeitė Jūsų organizmo insulino poreikis arba

sergate inkstų ar kepenų liga ir ji pasunkėjo.

Alkoholis ir kai kurie vaistai gali keisti gliukozės kiekį kraujyje (žr. 2 skyrių).

Pirmieji mažo gliukozės kiekio kraujyje simptomai parastai atsiranda greitai. Tokie simptomai yra:

nuovargis

dažnas širdies plakimas

nervingumas ar drebulys

pykinimas

galvos skausmas

šaltas prakaitas

Jeigu nesate tikri, kad atpažinsite įspėjamuosius simptomus, venkite tokių situacijų, kai dėl

hipoglikemijos gali kilti pavojus Jūsų ar kitų saugumui (pvz., vairuojant automobilį).

Hiperglikemija ir diabetinė ketoacidozė

Hiperglikemija (per didelis gliukozės kiekis kraujyje) reiškia, kad insulino organizmui nepakanka.

Hiperglikemija gali atsirasti, jeigu:

nesusileidote Insulin lispro Sanofi ar kito insulino;

susileidote mažiau insulino nei nurodė gydytojas;

valgote gerokai daugiau nei leidžia Jūsų dieta arba

karščiuojate, sergate infekcine liga ar patyrėte emocinį stresą.

Hiperglikemija gali sukelti diabetinę ketoacidozę. Pirmieji simptomai pasireiškia lėtai, per kelias

valandas ar dienas. Galimi simptomai yra:

mieguistumas

apetito nebuvimas

paraudęs veidas

vaisių kvapo iškvepiamas oras

troškulys

pykinimas ar vėmimas

Tokiai būklei būdingi sunkūs simptomai yra pasunkėjęs kvėpavimas ir dažnas pulsas.

Nedelsdami

kreipkitės į medikus.

Liga

Jeigu sergate, ypač jeigu pykina ar vemiate, Jūsų organizmo insulino poreikis gali pakisti.

Net jeigu

nevalgote įprastai, Jums vis tiek reikia insulino.

Tikrinkite gliukozės kiekį šlapime ar kraujyje,

laikykitės nurodymų, kaip elgtis susirgus, ir apie tai praneškite gydytojui.

5.

Kaip laikyti Insulin lispro Sanofi

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Insulin lispro Sanofi užpildytame

švirkštiklyje vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš pirmą pavartojimą vaistą užpildytame švirkštiklyje laikyti šaldytuve (2 °C - 8 °C). Negalima

užšaldyti. Užpildytą švirkštiklį laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pradėtą naudoti Insulin lispro Sanofi užpildytą švirkštiklį laikyti kambario (žemesnėje kaip 30°C)

temperatūroje ir po 4 savaičių išmesti. Užpildyto švirkštiklio

negalima laikyti šaldytuve. Užpildyto

švirkštiklio negalima laikyti su prijungta adata. Nenaudojamą užpildytą švirkštiklį visada laikykite su

uždėtu dangteliu, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Insulin lispro Sanofi užpildytame švirkštiklyje negalima vartoti, jeigu tirpalas tapo spalvotas arba jame

yra kietų dalelių. Vaistą vartoti galima

tik

tada, jeigu jis atrodo kaip vanduo. Prieš susileisdami vaistą,

visada tai patikrinkite.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Insulin lispro Sanofi sudėtis

Veiklioji medžiaga yra insulinas lispro. Viename ml tirpalo yra 100 vienetų (atitinka 3,5 mg)

insulino lispro. Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 3 ml injekcinio tirpalo, atitinkančio

300 vienetų.

Pagalbinės medžiagos yra metakrezolis, glicerolis, dinatrio vandenilio fosfatas heptahidratas,

cinko oksidas ir injekcinis vanduo. Gali būti įdėta natrio hidroksido ar vandenilio chlorido

rūgšties rūgštingumui koreguoti.

Insulin lispro Sanofi išvaizda ir kiekis pakuotėje

Insulin lispro Sanofi injekcinis tirpalas yra skaidrus, bespalvis, vandeninis tirpalas.

Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 3 ml.

Insulin lispro Sanofi užpildytų švirkštiklių (SoloStar) pakuotėje yra 1, 3, 5 arba 10 užpildytų

švirkštiklių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Užpildytame švirkštiklyje esantis Insulin lispro Sanofi yra tas pats Insulin lispro Sanofi, kuris

tiekiamas atskiruose Insulin lispro Sanofi užtaisuose. Užpildytuose švirkštikliuose užtaisas yra tiesiog

įmontuotas. Tuščio užpildyto švirkštiklio daugiau naudoti nebegalima.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Prancūzija

Gamintojas

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.,

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800.536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu/.

Insulin lispro Sanofi injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (SoloStar)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pirmiausia perskaitykite toliau pateikiamą informaciją

Svarbi informacija

Niekada neduokite savo švirkštiklio kitiems, nes jis skirtas tik Jums.

Niekada nenaudokite švirkštiklio, jeigu jis yra pažeistas arba Jums kyla abejonių dėl tinkamo

veikimo.

Visada atlikite saugumo testą.

Visada turėkite atsarginį švirkštiklį ir atsarginių adatų tam atvejui, kad būtų kuo pakeisti pamestas

arba netinkamai veikiančias priemones.

Niekada nenaudokite adatų kartotinai.

Jeigu adatas naudosite kartotinai, galite nesusileisti

pakankamai vaisto (susileisti per mažą dozę) arba jo susileisti per daug (perdozuoti), kadangi

adata gali užsikimšti.

Išmokimas leisti

Prieš švirkštiklio naudojimą aptarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, kaip reikia leisti

vaistą.

Jeigu Jums kyla problemų, susijusių su švirkštiklio naudojimu, pvz., jeigu Jums yra regos

sutrikimų, paprašykite pagalbos.

Šio švirkštiklio nerekomenduojama naudoti akliesiems ir žmonėms, kurių regėjimas yra sutrikęs

be mokančių naudoti švirkštiklį žmonių pagalbos.

Prieš švirkštiklio naudojimą perskaitykite visus šios naudojimo instrukcijos nurodymus. Jeigu

nevykdysite visų šios instrukcijos nurodymų, galite susileisti per didelę ar per mažą insulino dozę.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite bet kokių klausimų apie švirkštiklį arba cukrinį diabetą, kreipkitės į gydytoją, vaistininką

arba slaugytoją, arba paskambinkite vietiniam sanofi-aventis atstovui priekinėje šio lapelio dalyje

nurodytu numeriu.

Papildomos priemonės, kurių Jums reikia

Nauja sterili adata (žr. 2 ETAPĄ).

Nepraduriama talpyklė panaudotoms adatoms ir švirkštikliams (žr.

Švirkštiklio išmetimas

Susipažinkite su savo švirkštikliu

* Stūmoklio Jūs nematysite tol, kol nesusileisite kelių dozių.

Švirkštiklio

dangtelis

Stūmoklis*

Dozės lan

gelis

Dozės

rodyklė

Injekcijos mygtukas

Dozės selektorius

Insulino

pavadinimas

Insulino

skalė

Guminis

tarpiklis

Užtaiso laikiklis

1 ETAPAS. Patikrinkite savo švirkštiklį

Naują švirkštiklį iš šaldytuvo išimkite iki injekcijos likus ne mažiau kaip 1 valandai. Šalto

insulino injekcija gali būti skausmingesnė.

A

Patikrinkite švirkštiklio etiketėje nurodytą pavadinimą ir tinkamumo laiką.

Įsitikinkite, kad turite tinkamą insuliną. Tai ypač svarbu, jeigu turite ir kitokių švirkštiklio

tipo injekcijos priemonių.

Niekada nenaudokite švirkštiklio pasibaigus tinkamumo laikui.

B

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

C

Patikrinkite, ar insulinas skaidrus.

Nenaudokite švirkštiklio, jeigu insulinas yra drumstas, spalvotas arba jame yra dalelių.

2 ETAPAS. Prijunkite naują adatą

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują sterilią adatą. Tai padės išvengti adatos

užsikimšimo, užteršimo ir infekcijos.

Naudokite tik tokias adatos, kurios yra suderinamos naudoti su Insulin lispro Sanofi (pvz., BD,

Ypsomed

Artsana

Owen Mumford

gaminamas adatas).

A

Paimkite naują adatą ir nuplėškite apsauginę plėvelę.

B

Adatą laikykite tiesiai ir sukite ant švirkštiklio tol, kol ji užsifiksuos. Neužsukite per

stipriai.

C

Nuimkite išorinį adatos dangtelį. Jį pasidėkite, nes jo prireiks vėliau.

D

Nuimkite ir išmeskite vidinį adatos dangtelį.

Darbas su adatomis

Su adatomis elkitės atsargiai: tai padės išvengti susižalojimo adata ir infekcijos pernešimo.

3 ETAPAS. Atlikite saugumo mėginį

Prieš kiekvieną injekciją atlikite saugumo mėginį, kad:

patikrintumėte, ar švirkštiklis ir adata veikia tinkamai;

užtikrintumėte, jog susileisite tinkamą insulino dozę.

A

Dozės selektorių nustatykite ties 2 vienetais (jį sukite, kol dozės rodyklė atsiras ties žyme

„2“).

B

Iki galo nuspauskite injekcijos mygtuką.

Jeigu pro adatos galiuką išbėga insulino, Jūsų švirkštiklis veikia tinkamai.

Jeigu insulino neišbėga

Šį etapą gali tekti kartoti iki 3 kartų, kol išbėgs insulino.

Jeigu po trečio saugumo mėginio atlikimo insulino neišbėga, adata gali būti užsikimšusi.

Tokiu atveju:

pakeiskite adatą (žr. 6 ETAPĄ ir 2 ETAPĄ),

tada pakartokite saugumo mėginį (3 ETAPĄ).

Nenaudokite švirkštiklio, jeigu pro adatos galiuką insulino vis tiek neišbėga. Naudokite naują

švirkštiklį.

Niekada nenaudokite švirkšto insulinui iš švirkštiklio įtraukti.

Jeigu matote oro burbuliukų

Insulino tirpale galite matyti oro burbuliukų. Tai yra normalu ir Jums nepakenks.

4 ETAPAS. Nustatykite dozę

Niekada nenustatykite dozės ir nespauskite injekcijos mygtuko, jeigu prie švirkštiklio neprijungta

adata, nes tai gali pažeisti švirkštiklį.

A

Įsitikinkite, kad adata yra prijungta ir dozė yra nustatyta ties „0“.

B

Dozės selektorių sukite tol, kol dozės rodyklė atsidurs ties Jums reikiama doze.

Jeigu nustatėte per didelę dozę, selektorių galite pasukti atgal.

Jeigu švirkštiklyje likęs insulino vienetų kiekis yra per mažas Jūsų dozei, dozės selektorius

sustos ties likusius vienetus rodančiu skaičiumi.

Jeigu Jūs negalite nustatyti visos skirtos dozės, naudokite naują švirkštiklį arba susileiskite

likusius vienetus ir likusią dozę susileiskite nauju švirkštikliu.

Kaip perskaityti dozės langelyje esančią informaciją

Lyginiai skaičiai rodomi kaip linija ties dozės rodykle:

Nelyginiai skaičiai rodomi kaip linija tarp lyginių skaičių:

Švirkštiklyje esančių insulino vienetų skaičius

Jūsų švirkštiklyje iš viso yra 300 insulino vienetų. Jūs galite pasirinkti dozę nuo 1 iki

80 vienetų 1 vieneto tikslumu. Kiekviename švirkštiklyje yra daugiau kaip viena dozė.

Jūs galite apytiksliai įvertinti, kiek insulino vienetų yra likę, pažiūrėdami, ties kuria insulino

skalės vieta yra stūmoklis.

Nustatyta 20 vienetų

Nustatytas 21 vienetas

5 ETAPAS. Suleiskite dozę

Jeigu Jums sunku nuspausti injekcijos mygtuką, nenaudokite jėgos, nes galite sulaužyti švirkštiklį.

Patarimų, kaip elgtis tokiu atveju, pateikiama toliau esančiame

skyriuje.

A

Pasirinkite injekcijos vietą, kaip nurodyta paveiksle

B

Įdurkite adatą į odą taip, kaip nurodė gydytojas, vaistininkas arba slaugytojas.

Dar nelieskite injekcijos mygtuko.

C

Uždėkite nykštį ant injekcijos mygtuko, tada jį paspauskite iki galo ir laikykite.

Nespauskite kampu, nes Jūsų nykštys gali sutrukdyti selektoriaus sukimąsi.

D

Laikykite injekcijos mygtuką nuspaustą. Kai dozės langelyje pamatysite „0“, lėtai

suskaičiuokite iki 10.

Taip bus užtikrinta, kad suleista visa dozė.

Žastas

Pilvas

Šlaunys

Sėdmenys

sek.

E

Po to, kai laikydami nuspaustą injekcijos mygtuką, lėtai suskaičiuosite iki 10, jį atleiskite.

Tada ištraukite adatą iš odos.

Jeigu mygtuką sunku įspausti:

Pakeiskite adatą (žr. 6 ETAPĄ ir 2 ETAPĄ) ir tada pakartokite saugumo mėginį (3 ETAPĄ).

Jeigu vis tiek sunku įspausti injekcijos mygtuką, naudokite naują švirkštiklį.

Niekada nenaudokite švirkšto insulinui iš švirkštiklio įtraukti.

6 ETAPAS. Nuimkite adatą

Su adatomis elkitės atsargiai: tai padės išvengti susižalojimo adata ir infekcijos pernešimo.

Niekada nedėkite vidinio adatos dangtelio atgal.

A

Išorinį adatos dangtelį uždėkite atgal ant adatos ir, jį laikydami, nusukite adatą nuo

švirkštiklio.

Kad būtų sumažinta atsitiktinio įsidūrimo adata rizika, niekada nedėkite vidinio adatos

dangtelio.

Jeigu Jums injekciją atlieka kitas asmuo arba jeigu Jūs vaisto suleidžiate kitam asmeniui, jis

adatą nuimti ir išmesti turi ypač atsargiai.

Laikykitės su adatų nuėmimu ir išmetimu susijusių saugumo rekomendacijų (kreipkitės į

gydytoją, vaistininką ar slaugytoją), kad būtų sumažinta atsitiktinio įsidūrimo adata ir

infekcinių ligų perdavimo rizika.

B

Panaudotą adatą išmeskite į nepraduriamą talpyklę arba taip, kaip nurodė vaistininkas

arba vietinis už tai atsakingas specialistas.

C

Vėl uždėkite švirkštiklio dangtelį.

Švirkštiklio niekada nedėkite atgal į šaldytuvą.

Naudoti iki

Po pirmojo panaudojimo švirkštiklį galima naudoti ne ilgiau kaip 28 dienas.

Kaip laikyti švirkštiklį

Prieš pirmąjį naudojimą

Naujus švirkštiklius laikyti šaldytuve (

2 °C – 8 °C temperatūroje)

Negalima užšaldyti.

Po pirmojo panaudojimo

Laikyti kambario temperatūroje

(mažesnėje kaip 30 °C).

Švirkštiklio niekada nedėkite atgal į šaldytuvą.

Niekada nelaikykite švirkštiklio su prijungta adata.

Švirkštiklį laikykite su uždėtu jo dangteliu.

Kaip prižiūrėti švirkštiklį

Su švirkštikliu elkitės atsargiai

Švirkštiklio nenumeskite ir nedaužykite į kietus paviršius.

Jeigu manote, kad švirkštiklis gali būti pažeistas, jo netaisykite ir naudokite naują.

Saugokite švirkštiklį nuo dulkių ir purvo

Išorinį švirkštiklio paviršių galima valyti šluostant drėgnu audiniu (jį galima drėkinti tik

vandeniu). Merkimas, plovimas ar tepimas švirkštiklį gali pažeisti, todėl minėtų veiksmų atlikti

negalima.

Švirkštiklio išmetimas

Prieš išmesdami švirkštiklį, nuo jo nuimkite adatą.

Panaudotus švirkštiklius išmeskite taip, kaip nurodė vaistininkas arba vietinis už tai

atsakingas specialistas.