DuoTrav

Unjoni Ewropea - Iżlandiż - EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:
hins vegar, notkunar í augu.
Disponibbli minn:
Novartis Europharm Limited
Kodiċi ATC:
S01ED51
INN (Isem Internazzjonali):
travoprost / timolol
Grupp terapewtiku:
Ophthalmologicals,
Żona terapewtika:
Gláku, Opna-Horn, Í Augu Háþrýstingur
Indikazzjonijiet terapewtiċi:
Lækkun auga þrýstingur (IOP) í fullorðinn sjúklinga með opnum-horn gláku eða auga háþrýstingur sem eru nægilega móttækilegur að baugi beta-blokkum eða prostaglandín hliðstæðum.
Sommarju tal-prodott:
Revision: 16
L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
Leyfilegt
Numru ta 'awtorizzazzjoni:
EMEA/H/C/000665
Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
2006-04-23
Kodiċi EMEA:
EMEA/H/C/000665

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Bulgaru

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Bulgaru

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Bulgaru

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Spanjol

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Spanjol

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Spanjol

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Ċek

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Ċek

06-12-2018

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Daniż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Daniż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Daniż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Ġermaniż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Ġermaniż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Ġermaniż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Estonjan

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Estonjan

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Estonjan

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Grieg

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Grieg

06-12-2018

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Ingliż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Ingliż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Ingliż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Franċiż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Franċiż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Franċiż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Taljan

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Taljan

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Taljan

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Latvjan

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Latvjan

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Latvjan

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Litwanjan

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Litwanjan

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Litwanjan

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Ungeriż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Ungeriż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Ungeriż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Malti

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Malti

06-12-2018

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Olandiż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Olandiż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Olandiż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Pollakk

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Pollakk

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Pollakk

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Portugiż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Portugiż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Portugiż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Rumen

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Rumen

06-12-2018

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Slovakk

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Slovakk

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Slovakk

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Sloven

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Sloven

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Sloven

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Finlandiż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Finlandiż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Finlandiż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Svediż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Svediż

06-12-2018

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika - Svediż

20-10-2010

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Bokmahal Norveġiż

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Bokmahal Norveġiż

06-12-2018

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni - Kroat

06-12-2018

Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott - Kroat

06-12-2018

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn

travóprost/tímólól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um DuoTrav og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota DuoTrav

Hvernig nota á DuoTrav

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á DuoTrav

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um DuoTrav og við hverju það er notað

DuoTrav augndropar, lausn er samsetning með tveimur virkum efnum (travóprost og tímólól).

Travóprost er prostaglandín hliðstæða, sem verkar með því að auka útflæði vatnskennds vökva úr

auganu, sem lækkar þannig þrýsting í auganu. Tímólól er betablokki, sem verkar með því að draga úr

vökvamyndun í auganu. Þessi tvö efni vinna saman að því að lækka augnþrýsting.

DuoTrav augndropar eru notaðir til meðferðar á háum augnþrýstingi hjá fullorðnum og öldruðum.

Þessi þrýstingur getur leitt til sjúkdóms sem er nefndur gláka.

2.

Áður en byrjað er að nota DuoTrav

Ekki má nota DuoTrav

ef um er að ræða ofnæmi fyrir travóprosti, prostaglandínum, tímólóli, betablokkum eða

einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með eða hefur verið með öndunarfærasjúkdóm eins og astma, alvarlega langvarandi og

teppandi berkjubólgu (verulegt lungnavandamál sem getur valdið hvæsandi öndun,

öndunarerfiðleikum og/eða langvinnum hósta) eða aðra öndunarfærasjúkdóma

ef þú ert með alvarlegt frjónæmi

ef þú ert með hægan hjartslátt, hjartabilun eða hjartsláttartruflanir (óreglulegan hjartslátt)

ef yfirborð augans er skýjað.

Leitaðu ráða hjá lækninum ef eitthvað af þessu á við um þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en DuoTrav er notað ef þú ert með eða hefur verið með

kransæðasjúkdóm (einkennin geta meðal annars verið þyngsli eða verkur fyrir brjósti, andnauð

eða köfnunartilfinning), hjartabilun, lágþrýsting.

hjartsláttartruflanir eins og t.d. hægan hjartslátt.

öndunarerfiðleika, astma eða langvinna lungnateppusjúkdóma.

sjúkdóm sem veldur lélegu blóðflæði (eins og t.d. Raynauds sjúkdóm eða Raynauds heilkenni).

sykursýki (þar sem tímólól getur dulið einkenni um lágan blóðsykur).

ofvirkan skjaldkirtil (þar sem tímólól getur dulið einkenni skjaldkirtilssjúkdóms)

vöðvaslensfár (langvinnt taugavöðvaslen).

dreraðgerð.

bólgur í augum.

Ef þú þarft að gangast undir einhvers konar skurðaðgerð skaltu segja lækninum frá því að þú notir

DuoTrav því að tímólól getur breytt verkun sumra lyfja sem notuð eru við svæfingu.

Ef þú færð alvarleg ofnæmisviðbrögð af einhverju tagi (útbrot, roði og kláði í auganu) meðan þú notar

DuoTrav, hver sem orsökin er, getur verið að meðferð með adrenalíni sé ekki eins áhrifarík. Þess

vegna er mikilvægt að segja lækninum frá því að þú sért að nota DuoTrav þegar þú færð einhverja

aðra meðferð.

DuoTrav getur breytt litnum á lithimnunni (sá hluti augans sem er litaður). Þessi breyting getur verið

viðvarandi.

DuoTrav getur aukið lengd, þykkt, lit og/eða fjölda augnhára og getur valdið óeðlilegum hárvexti á

augnlokum.

Travóprost getur frásogast í gegnum húðina og því eiga barnshafandi konur eða konur sem eru að

reyna að verða barnshafandi ekki að nota lyfið. Þvoið lyfið strax af ef það kemst í snertingu við

húðina.

Börn

Börn undir 18 ára aldri mega ekki nota DuoTrav.

Notkun annarra lyfja samhliða DuoTrav

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að vera notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

DuoTrav getur haft áhrif á önnur lyf sem þú notar eða önnur lyf geta haft áhrif á það, þar með talið

aðrir augndropar til meðferðar á gláku. Segðu lækninum frá því ef þú notar eða ætlar að nota lyf til að

lækka blóðþrýsting, hjartalyf þar með talið quinidín (notað við hjartakvillum og sumum tegundum

malaríu) lyf til meðferðar á sykursýki eða þunglyndislyfin flúoxetín eða paroxetín.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en lyfið er notað.

Notaðu ekki DuoTrav ef þú ert barnshafandi nema læknirinn telji það nauðsynlegt. Ef þú ert á

barneignaraldri verður þú að nota fullnægjandi getnaðarvarnir meðan þú notar þetta lyf.

Notaðu ekki DuoTrav ef þú ert með barn á brjósti. DuoTrav gæti borist í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Verið getur að þér finnist sjónin vera þokukennd um tíma rétt eftir að DuoTrav hefur verið notað.

Hvorki skal aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

DuoTrav inniheldur herta laxerolíu og própýlen glýkól sem geta valdið húðviðbrögðum og ertingu.

3.

Hvernig nota á DuoTrav

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er einn dropi í sjúkt auga eða augu einu sinni á dag að morgni eða að kvöldi.

Notaðu lyfið á sama tíma á hverjum degi.

Aðeins skal nota DuoTrav í bæði augun ef læknirinn hefur mælt fyrir um það.

Aðeins má nota DuoTrav sem augndropa.

Rétt áður en byrjað er að nota hvert glas á að opna hlífðarpokann (mynd 1), taka glasið úr

honum og skrifa dagsetninguna þegar glasið er fyrst opnað á auða svæðið á miðanum.

Gættu þess að hafa spegil handbæran.

Þvoðu þér um hendurnar.

Skrúfaðu tappann af glasinu.

Hvolfdu glasinu og haltu því á milli þumalfingurs og annarra fingra.

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu neðra augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast

á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 2).

Færðu dropasprotann á glasinu að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með dropasprotanum. Það

gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á glasið til að einn dropi af DuoTrav komi úr því í hvert skipti (mynd 3). Ef

dropinn lendir ekki í auganu skaltu reyna aftur.

Eftir notkun DuoTrav skaltu þrýsta með fingrinum á augnkrókinn við nefið í 2 mínútur

(mynd 4). Þetta varnar því að DuoTrav berist til annarra hluta líkamans.

Ef þú átt að nota DuoTrav í bæði augun á að endurtaka ofangreind skref fyrir hitt augað.

Skrúfaðu lokið síðan þétt aftur á glasið strax eftir notkun.

Notaðu aðeins eitt glas í einu. Opnaðu ekki hlífðarpokann fyrr en þú þarft að taka glasið í

notkun.

Nota á DuoTrav eins lengi og læknirinn hefur sagt fyrir um.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of mikið af DuoTrav dropum er notað en mælt er fyrir um skal skola þá alveg úr með volgu vatni.

Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en kominn er tími fyrir næsta venjulega skammt.

Ef gleymist að nota DuoTrav

Ef gleymist að nota DuoTrav skal halda notkuninni áfram með næsta skammti eins og venjulega. Ekki

á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Skammturinn á ekki að vera

meiri en einn dropi á sólarhring í sjúkt auga (augu).

Ef hætt er að nota DuoTrav

Ef þú hættir að nota DuoTrav án þess að tala við lækninn næst ekki stjórn á augnþrýstingnum sem gæti

leitt til blindu.

Ef notaðir eru aðrir augndropar auk DuoTrav skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem

DuoTrav og hinir augndroparnir eru notaðir.

Ef notaðar eru mjúkar augnlinsur á að fjarlægja þær áður en dreypt er í augun. Látið a.m.k. 15 mínútur

líða frá því að skammtinum er dreypt í augun þar til linsurnar eru settar í aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Þú getur oftast haldið áfram að nota dropana, nema áhrifin séu alvarleg. Ef þú hefur áhyggjur skaltu

tala við lækni eða lyfjafræðing. Hættu ekki að nota DuoTrav án þess að ræða við lækninn.

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Áhrif á augu

Augnroði.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Áhrif á augu

Bólga á yfirborði augans ásamt sköddun yfirborðs, augnverkjum, þokusýn, óeðlileg sjón, augnþurrkur,

kláði í auga, óþægindi í auga, einkenni ertingar í auga (t.d. sviði, stingur).

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Áhrif á augu

Bólga á yfirborði augans, bólga í augnloki, tárubólga, aukinn vöxtur augnhára, lithimnubólga, bólga í

auga, viðkvæmni fyrir ljósi, skert sjón, augnþreyta, ofnæmi í auga, augnþroti, aukin táramyndun, roði í

augnloki, breyting á augnlokalit, dökknun húðar (umhverfis augu).

Almennar aukaverkanir

Ofnæmi fyrir virka efninu, sundl, höfuðverkur, hækkun eða lækkun á blóðþrýstingi, mæði, of mikill

hárvöxtur, leki aftur í hálsi, bólga og kláði í húð, minnkuð hjartsláttartíðni.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Áhrif á augu

Þynning á yfirborði augans, bólga í augnlokakirtlum, sprungin æð í auga, hrúður á augnlokum,

óeðlileg stelling augnhára, óeðlilegur vöxtur augnhára.

Almennar aukaverkanir

Taugaveiklun, óreglulegur hjartsláttur, hármissir, raddvandamál, öndunarerfiðleikar, hósti, erting í

hálsi, ofsakláði, óeðlilegar niðurstöður blóðrannsókna á lifrarstarfsemi, mislitun í húð, þorsti, þreyta,

óþægindi innan í nefi, þvag litast dökkt, verkir í höndum og fótum.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Áhrif á augu

Sigið augnlok (veldur því að augað helst hálflokað), sokkin augu (augun virðast meira innlæg),

litabreytingar á lithimnu.

Almennar aukaverkanir

Útbrot, hjartabilun, verkir fyrir brjósti, heilablóðfall, yfirlið, þunglyndi, astmi, aukin hjartsláttartíðni,

dofi eða náladofi, hjartsláttarónot, þroti í fótleggjum, vont bragð.

Þessu til viðbótar:

DuoTrav er blanda tveggja virkra efna, travóprost og tímólól. Líkt og önnur lyf til staðbundinnar

notkunar í augun, frásogast travóprost og tímólól (betablokki) út í blóðrásina. Þetta getur valdið

áhrifum svipuðum þeim sem sjást þegar beta-blokkandi lyf eru gefin til inntöku eða í æð. Tíðni

aukaverkana er lægri þegar lyfið er notað staðbundið í augu en þegar það er gefið til inntöku eða í æð.

Aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir eru m.a. viðbrögð sem hafa komið fram þegar

betablokkar eru notaðir til meðhöndlunar á augnvandamálum eða viðbrögð við travóprosti einu og sér:

Áhrif á augu

Bólga í augnlokum, bólga í hornhimnu, los á æðalaginu undir sjónhimnunni eftir síuaðgerð sem getur

valdið sjóntruflunum, minnkuðu hornhimnunæmi, fleiðri á glæru (skemmd á fremsta lagi

augnknattarins), tvísýni, útferð úr auga, þroti umhverfis auga, kláði í augnlokum, úthverfing augnloks

með roða, erting og aukin tár, þokusýn (merki um skýjamyndun á augasteininum), þroti í hluta augans

(æðahjúp), exem á augnlokum, baugasýn, minnkun snertiskyns í auga, litun inni í auganu, útvíkkað

ljósop, litabreyting augnhára, breyting á áferð augnhára, óeðlilegt sjónsvið.

Almennar aukaverkanir

Eyru og völundarhús: sundl með tilfinningu um að allt snúist, eyrnasuð.

Hjarta og blóðrás: hægsláttur, hjartsláttarónot, bjúgur (vökvasöfnun), breytingar á takti og hraða

hjartsláttar, hjartabilun (hjartasjúkdómur sem leiðir til andnauðar og þrota í fótum og fótleggjum vegna

vökvasöfnunar), tegund hjartsláttaróreglu, hjartaáfall, lágþrýstingur, Raynauds einkenni, hand- og

fótakuldi, minnkað blóðflæði til heilans.

Öndunarfæri: samdráttur í öndunarvegi (sérstaklega hjá sjúklingum með fyrirliggjandi lungna-

sjúkdóm), nefrennsli eða stíflað nef, hnerri (vegna ofnæmis), andþyngsli, blóðnasir, nefþurrkur.

Taugakerfi og almennar aukaverkanir: svefnörðugleikar (svefnleysi), martraðir, minnisskerðing,

skerðing á styrk og þrótt, kvíði (mikið tilfinningaójafnvægi).

Meltingarfæri: bragðtruflanir, ógleði, meltingartruflanir, niðurgangur, munnþurrkur, kviðverkur og

uppköst og hægðatregða.

Ofnæmi: aukin ofnæmiseinkenni, almenn ofnæmisviðbrögð þar með talið þroti undir húð sem getur

komið fram á svæðum eins og í andliti og útlimum og getur teppt öndunarveginn sem veldur

kyngingar- eða öndunarerfiðleikum, ofsakláði, staðbundin og almenn útbrot, kláðatilfinning, veruleg

og skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð.

Húð: útbrot sem eru hvít og silfruð á litinn (sóralík útbrot) eða versnun á sóra, húðflögnun, óeðlileg

áferð hárs, húðbólga með kláðaútbrotum og roða, breytingar á háralit, augnháramissir, kláði,

óeðlilegur hárvöxtur, roði húðar.

Stoðkerfi og stoðvefur: aukning einkenna vöðvaslenfárs (vöðvasjúkdómur), óeðlileg skynhrif eins og

náladofi, vöðvamáttleysi og –þreyta, vöðvaverkir sem ekki eru vegna æfinga, liðverkir.

Nýru og þvagfæri: þvaglátstregða, þvagleki.

Æxlunarfæri: kynlífsrangstarfsemi, minnkuð kynhvöt.

Efnaskipti: lág gildi blóðsykurs, aukning á lífmerki blöðruhálskirtilskrabbameins.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á DuoTrav

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Fleygja á glasinu 4 vikum eftir að það er fyrst opnað til að koma í veg fyrir sýkingarhættu. Í hvert

skipti sem nýtt glas er tekið í notkun skal skrá dagsetninguna þegar glasið er fyrst opnað á auða svæðið

á merkimiðanum á hverju glasi og á öskjunni.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

DuoTrav inniheldur

Virku innihaldsefnin eru travóprost og tímólól. Hver ml af lausn inniheldur 40 míkrógrömm af

travóprosti og 5 mg af tímólóli (sem tímólól maleat).

Önnur innihaldsefni eru pólýkvaterníum-1, mannitól (E421), própýlen glýkól (E1520),

pólýoxýetýlen hert laxerolía 40, bórsýra, natríumklóríð, natríumhýdroxíð eða saltsýra (til að

stilla pH), hreinsað vatn.

Örlitlu magni af natríumhýdroxíði eða saltsýru er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti DuoTrav og pakkningastærðir

DuoTrav er vökvi (tær, litlaus lausn) sem fæst í 2,5 ml plastglasi með skrúftappa. Hverju glasi er

pakkað í hlífðarpoka.

Pakkningarnar innihalda 1, 3 eða 6 glös.

Ekki er víst að allar pakkningar séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Írland

Framleiðandi

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía

Alcon Cusí, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou

Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA “Novartis Baltics” Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

VIÐAUKI I

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1.

HEITI LYFS

DuoTrav 40 míkrógrömm/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn

2.

INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausn inniheldur 40 míkrógrömm af travóprosti og 5 mg af tímólóli (sem tímólólmaleat).

Hjálparefni með þekkta verkun

Hver ml af lausn inniheldur 10 míkrógrömm pólýkvaterníum-1 (POLYQUAD), 5 mg própýlen glýkól

og 1 mg pólýoxýetýlen herta laxerolíu 40 (sjá kafla 4.4).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

Augndropar, lausn (augndropar).

Tær, litlaus lausn.

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1

Ábendingar

DuoTrav er ætlað fyrir fullorðna til að lækka augnþrýsting hjá sjúklingum með gleiðhornsgláku eða of

háan augnþrýsting, þegar ekki hefur náðst viðunandi árangur með staðbundnum betablokkum eða

prostaglandínhliðstæðum (sjá kafla 5.1).

4.2

Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Notkun handa fullorðum, aldraðir þar með talið

Skammturinn er einn dropi af DuoTrav í tárusekk sjúks auga (augna) einu sinni á sólarhring að morgni

eða að kvöldi. Nota á lyfið á sama tíma dagsins á hverjum degi.

Ef einn skammtur gleymist á að halda meðferð áfram með næsta skammti eins og fyrirhugað var.

Skammturinn á ekki að vera meiri en einn dropi í sjúkt auga (augu) á sólarhring.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrar- og nýrnastarfsemi

Engar rannsóknir hafa verið gerðar með DuoTrav eða tímólólaugndropum 5 mg/ml hjá sjúklingum

með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi.

Notkun travóprosts hefur verið rannsökuð hjá sjúklingum með vægt til alvarlega skerta lifrarstarfsemi

og hjá sjúklingum með vægt til alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun allt niður í

14 ml/mín.). Ekki var nauðsynlegt að aðlaga skammta hjá þessum sjúklingum.

Ólíklegt er að aðlaga þurfi skammta af DuoTrav hjá sjúklingum með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi

(sjá kafla 5.2).

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun DuoTrav hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

Til notkunar í augu.

Sjúklingurinn á að fjarlægja hlífðarpokann rétt áður en byrjað er að nota hvert glas. Til að koma í veg

fyrir mengun dropasprotans og lausnarinnar verður að gæta þess að snerta ekki augnlokið, svæðið

umhverfis augað eða annað yfirborð með dropasprotanum á glasinu.

Hægt er að draga úr frásogi lyfja sem gefin eru í augu með því að þrýsta samtímis á tárakirtla og nef

(nasolacrimal occlusion) eða loka augum í 2 mínútur. Þannig má draga úr altækum aukaverkunum og

auka staðbundna verkun (sjá kafla 4.4).

Ef fleiri en eitt augnlyf eru notuð á að nota lyfin með að minnsta kosti 5 mínútna millibili (sjá

kafla 4.5).

Þegar nota á DuoTrav í staðinn fyrir annað augnlyf við gláku á að hætta notkun þess lyfs og byrja

daginn eftir að nota DuoTrav.

Ráðleggja skal sjúklingum að fjarlægja mjúkar augnlinsur áður en DuoTrav er notað og láta

15 mínútur líða frá því að skammtinum er dreypt í augu áður en þeir setja linsurnar aftur á augun (sjá

kafla 4.4).

4.3

Frábendingar

Ofnæmi fyrir virku efnunum eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Ofnæmi fyrir öðrum betablokkum.

Auðreitni í öndunarvegi þar með talið astmi, saga um astma eða verulegan, langvinnan teppusjúkdóm í

lungum.

Gúlshægsláttur, heilkenni sjúks sínushnútar þar með talið leiðslurof í gáttum, annarrar eða þriðju

gráðu gáttasleglarof án gangráðs. Greinileg hjartabilun eða hjartalost. Alvarlegt ofnæmisnefkvef og

glæruvisnun.

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Altæk (systemic) áhrif

Eins og við á um önnur lyf sem notuð eru staðbundið í auga geta travóprost og tímólól frásogast út í

blóðið. Vegna beta-adrenvirks innihaldsefnisins, tímólóls, geta komið fram samskonar aukaverkanir á

hjarta, æðakerfi, lungu og aðrar aukaverkanir, sem sjást þegar notaðir eru beta-adrenvirkir blokkar til

altækrar (systemic) notkunar. Tíðni altækra aukaverkana eftir staðbundna lyfjagjöf í augu er lægri en

við altæka notkun. Varðandi upplýsingar um hvernig á að draga úr frásogi sjá kafla 4.2.

Hjarta

Meta skal vandlega hvort meðferð með betablokkum henti sjúklingum með hjarta- og æðasjúkdóma

(t.d. kransæðasjúkdóm, Prinzmetal hjartaöng og hjartabilun) og lágþrýsting og meðferð með öðrum

lyfjum íhuguð. Fylgjast skal með sjúklingum með hjarta- og æðasjúkdóma með tilliti til einkenna

versnandi ástands og aukaverkana.

Vegna neikvæðra áhrifa betablokka á leiðnitíma skal gæta fyllstu varúðar þegar þeir eru gefnir

sjúklingum með gáttasleglarof af fyrstu gráðu.

Æðar

Gæta skal varúðar við meðferð hjá sjúklingum með verulegar blóðrásartruflanir í útlimum (þ.e.

alvarleg tilfelli af Raynauds sjúkdómi eða æðakrampaheilkenni).

Öndunarfæri

Greint hefur verið frá áhrifum á öndun, þ.m.t. dauðsföllum vegna berkjukrampa hjá sjúklingum með

astma, í tengslum við notkun nokkurra betablokka í augnlyfjaformi.

Gæta skal varúðar þegar DuoTrav er notað hjá sjúklingum með væga/miðlungs langvinna lungnateppu

(COPD) og þá aðeins ef mögulegur ávinningur er meiri en möguleg áhætta.

Blóðsykurslækkun /sykursýki

Nota skal betablokka með varúð hjá sjúklingum sem hætt er við sjálfsprottinni blóðsykurslækkun og

hjá sjúklingum með hvikula sykursýki því betablokkar geta dulið einkenni bráðrar blóðsykurs-

lækkunar.

Vöðvamáttleysi

Greint hefur verið frá því að lyf sem eru beta-adrenvirkir blokkar auki vöðvamáttleysi sem líkjast

ákveðnum einkennum vöðvaslens (t.d. tvísýni, lokbrá (ptosis) og almennt máttleysi).

Glærukvilli

Augnlyf með betablokkum geta valdið augnþurrki. Gæta skal varúðar við meðferð hjá sjúklingum með

glærukvilla.

Æðulos

Greint hefur verið frá æðulosi við meðferð með lyfjum sem draga úr vökvamyndun (t.d. tímólól,

acetazolamid) eftir aðgerð á síuvef.

Önnur lyf með beta-blokkandi áhrif

Áhrif á augnþrýsting eða þekkt áhrif altækrar (systemic) betablokkunar geta aukist þegar tímólól er

gefið sjúklingum sem nota jafnframt betablokka með altæka verkun. Fylgjast skal náið með

viðbrögðum þessara sjúklinga. Hvorki er mælt með samhliða notkun tveggja beta-adrenvirkra blokka í

augu né samhliða notkun tveggja karbóanhýdrasahemla í augu (sjá kafla 4.5).

Svæfing

Augnlyf með betablokkum geta hamlað altæk áhrif beta-örva t.d. adrenalíns. Ef sjúklingurinn er á

tímólól meðferð á að upplýsa svæfingalækninn.

Skjaldkirtilsofvirkni

Betablokkar geta dulið einkenni skjaldvakaeitrunar.

Snerting við húð

Prostaglandín og prostaglandín hliðstæður eru líffræðilega virk efni sem geta frásogast í gegnum

húðina. Barnshafandi konur og konur sem eru að reyna að verða með barni eiga að sýna ýtrustu

varkárni til að forðast beina snertingu við innihald glassins. Ef verulegur hluti innihalds

augndropaglassins kemst fyrir slysni í snertingu við húðina þarf að hreinsa húðsvæðið vandlega þegar

í stað.

Bráðaofnæmi

Hugsanlegt er að sjúklingar sem eru með sögu um atópískt ofnæmi (atopy) eða sögu um alvarlegt

bráðaofnæmi við ýmsum ofnæmisvökum sýni aukin viðbrögð við endurtekna notkun slíkra vaka og

svari ekki þeim skömmtum adrenalíns sem venjulega eru notaðir til meðferðar við bráðaofnæmi

meðan þeir eru á meðferð með betablokka.

Samtímis meðferð

Tímólól getur milliverkað við önnur lyf (sjá kafla 4.5).

Ekki er mælt með notkun tveggja prostaglandínlyfja í augu samtímis.

Áhrif á augu

Travóprost getur smám saman breytt augnlit með því að fjölga melanínögnum (litarefnakorn) í

sortufrumum. Áður en meðferð er hafin verður að upplýsa sjúklingana um möguleikann á varanlegri

breytingu á augnlit. Meðferð á öðru auganu eingöngu getur valdið því að lithimnur augna verði

varanlega mislitar. Langtímaáhrif á sortufrumurnar og afleiðingar þeirra eru óþekkt eins og er.

Breyting á lit lithimnu gerist hægt og sést jafnvel ekki fyrr en eftir nokkra mánuði eða ár. Breyting á

augnlit sést helst hjá sjúklingum með blandaðan lit í lithimnu t.d. blá-brúnan, grá-brúnan, gul-brúnan

og græn-brúnan. Hins vegar hafa breytingar einnig sést hjá brúneygðum sjúklingum. Brúna

litabreytingin dreifist venjulega jafnt (concentrically) umhverfis ljósop í átt að mörkum meðhöndlaða

augans, en öll lithimnan eða hluti hennar getur orðið brúnleitari. Ekki hefur komið fram að brúnn litur

í lithimnu dökkni eftir að meðferð hefur verið hætt.

Í klínískum samanburðarrannsóknum hefur verið skýrt frá því að húð hafi dökknað umhverfis

augntóttir og/eða á augnlokum í tengslum við notkun travóprosts.

Greint hefur verið frá breytingum umhverfis augun og á augnloki, þar með talið dýpkun á

augnloksskoru (eyelid sulcus), með notkun prostaglandín hliðstæðum.

Travóprost getur smám saman breytt augnhárum á því auga (augum) sem er meðhöndlað. Þessar

breytingar sáust hjá um helmingi sjúklinga í klínískum rannsóknum og eru meðal annars lenging,

þykknun, dökknun og/eða fjölgun augnháranna. Hvers vegna augnhár breytast og hverjar

afleiðingarnar verða, þegar til lengri tíma er litið, er ekki vitað eins og er.

Í rannsókn á öpum hefur verið sýnt fram á að travóprost veldur lítils háttar stækkun á augnlokaglufu

(palpebral fissure). Hins vegar sáust þessi áhrif ekki í klínískum rannsóknum og eru þau talin vera

tegundasértæk.

Engin reynsla er af notkun DuoTrav við bólgusjúkdómum í augum né við nýæðamyndunargláku,

frumgláku með lokuðu horni, þrönghornsgláku eða meðfædda gláku og einungis takmörkuð reynsla er

af meðferð augnsjúkdóms af völdum skjaldkirtilssjúkdóms, gleiðhornsgláku hjá sjúklingum með

gerviaugastein (pseudophakia) og við litgláku (pigmentary glaucoma) eða hálfskinnflagningsgláku

(pseudoexfoliative glaucoma).

Greint hefur verið frá blettabjúg samhliða meðferð með prostaglandín- F

hliðstæðum. Ráðlagt er að

gæta varúðar þegar DuoTrav er notað hjá sjúklingum án augasteins (aphakic), sjúklingum með

gerviaugastein (pseudophakic) og rifið baklægt augasteinshýði (torn posterior lens capsules) eða

framlæg augasteinshólf (anterior chamber lenses) og hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti á að fá

blöðrublettabjúg (cystoid macular oedema).

Nota má DuoTrav með varúð hjá sjúklingum, sem eru með þekkta tilhneigingu áhættuþátta á að fá

litubólgu/æðahjúpsbólgu og hjá sjúklingum með virka augnbólgu.

Hjálparefni

DuoTrav inniheldur própýlen glýkól sem getur valdið ertingu í húð.

DuoTrav inniheldur pólýoxýetýlen herta laxerolíu 40, sem getur valdið húðbreytingum.

Gefa á sjúklingum fyrirmæli um að fjarlægja augnlinsur áður en DuoTrav er notað og láta 15 mínútur

líða frá því að skammtinum er dreypt í augu þar til linsurnar eru aftur settar á augun (sjá kafla 4.2).

4.5

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar sértækar rannsóknir á milliverkunum lyfja við travóprost eða tímólól.

Hugsanlega geta orðið samleggjandi áhrif sem leitt geta til lágþrýstings og/eða marktæks hægsláttar

þegar augndropar sem eru betablokkar eru notaðir samhliða kalsíumgangalokum til inntöku,

beta-adrenvirkum blokkum, lyfjum við hjartsláttaróreglu (þar með talið amiodaron),

digitalisglýkósíðum, kólínvirkum lyfjum (parasympathomimetics) eða guanetidíni.

Háþrýstingsviðbragð, þegar notkun klónidíns er skyndilega hætt, getur aukist þegar notaðir eru

betablokkar.

Greint hefur verið frá auknum altækum áhrifum betablokka (t.d. hægslætti, þunglyndi) við samhliða

meðferð með CYP2D6 hemlum (t.d. kínidín, fluoxetín, paroxetín) og tímólóli.

Í einstaka tilfellum hefur verið greint frá ljósopsstækkun vegna samhliða notkunar betablokka í

augnlyfjum og adrenalíns.

Betablokkar geta aukið blóðsykurslækkandi verkun sykursýkislyfja. Betablokkar geta dulið

vísbendingar og einkenni blóðsykurslækkunar (sjá kafla 4.4).

4.6

Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri/getnaðarvörn

Ekki má nota DuoTrav handa konum á barneignaraldri/sem geta orðið barnshafandi nema örugg

getnaðarvörn sé notuð (sjá kafla 5.3).

Meðganga

Travóprost hefur skaðleg lyfjafræðileg áhrif á meðgöngu og/eða fóstur/nýbura.

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun DuoTrav eða virku efnanna hvors um sig á

meðgöngu. Tímólól á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til.

Faraldsfræðilegar rannsóknir með betablokkum til inntöku bentu ekki til vanskapandi áhrifa, en bentu

til hættu á að dregið gæti úr fósturvexti. Skýrt hefur verið frá beta-blokkandi áhrifum (t.d. hægslætti,

lágþrýstingi, andnauð og blóðsykurslækkun) hjá nýburum ef betablokkar hafa verið gefnir fram að

fæðingu. Ef DuoTrav er notað fram að fæðingu skal fylgjast náið með nýburanum fyrstu dagana eftir

fæðingu.

DuoTrav á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Varðandi upplýsingar um hvernig á

að draga úr frásogi, sjá kafla 4.2.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort travóprost úr augndropum skilst út í brjóstamjólk. Dýrarannsóknir hafa leitt í ljós

að travóprost og umbrotsefni þess skiljast út í brjóstamjólk. Tímólól skilst út í brjóstamjólk sem getur

leitt til alvarlegra aukaverkana hjá brjóstmylkingi. Hins vegar er ólíklegt að meðferðarskammtar

tímólóls í augndropum séu í nægilegu magni í brjóstamjólk til þess að valda klínískum einkennum

betablokka hjá ungbarninu. Varðandi upplýsingar um hvernig á að draga úr frásogi, sjá kafla 4.2.

Ekki er mælt með notkun DuoTrav hjá konum sem eru með barn á brjósti.

Frjósemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif DuoTrav á frjósemi manna. Dýrarannsóknir hafa ekki sýnt

nein áhrif travóprost á frjósemi við skammta sem eru allt að 75 faldur ráðlagður hámarksskammtur

fyrir menn í auga, en engin mikilvæg áhrif tímólóls komu fram við þennan skammt.

4.7

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

DuoTrav hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Eins og við á um alla augndropa getur tímabundin þokusýn eða aðrar sjóntruflanir komið fyrir. Ef

sjónin verður þokukennd eftir að lyfinu hefur verið dreypt í auga verður sjúklingurinn að bíða með að

aka bifreið eða nota vélar þar til sjónin verður aftur skýr.

4.8

Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Í klínískum rannsóknum með 2.170 sjúklingum sem fengu meðferð með DuoTrav var algengasta

meðferðartengda aukaverkunin sem skýrt var frá aukin blóðsókn til augna (12,0%).

Tafla yfir aukaverkanir

Í töflunni eru taldar upp aukaverkanir sem komið hafa fram í klínískum rannsóknum eða við notkun

eftir markaðssetningu. Þær eru flokkaðar eftir líffærakerfum og er tíðni þeirra skilgreind á eftirfarandi

hátt: Mjög algengar (≥1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög

sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), eða tíðni ekki þekkt (ekki hægt

að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan hvers tíðniflokks eru aukaverkanir taldar upp eftir

alvarleika þeirra, þær alvarlegustu fyrst.

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkanir

Ónæmiskerfi

Sjaldgæfar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

Mjög sjaldgæfar

Taugaveiklun

Tíðni ekki þekkt

Þunglyndi

Taugakerfi

Sjaldgæfar

Sundl, höfuðverkur

Tíðni ekki þekkt

Heilablóðfall, yfirlið, náladofi

Augu

Mjög algengar

Aukin blóðsókn til augna

Algengar

Blettaglærubólga (punctate keratitis), verkir í auga,

sjóntruflanir, þokusýn, augnþurrkur, kláði í auga,

óþægindi í auga, pirringur í auga

Sjaldgæfar

Glærubólga, litubólga, tárubólga, bólga í forhólfi

auga (anterior chamber inflammation),

hvarmabólga, ljósfælni, minnkuð sjónskerpa,

augnþreyta, þroti í auga, aukin táraseyting, roði á

augnloki, lenging á augnhárum, ofnæmi í auga,

tárubjúgur, bjúgur á augnloki

Mjög sjaldgæfar

Fleiður á glæru, trefjaleppskirtlabólga

(meibomianitis), blæðing í táru, hrúðurmyndun á

hvörmum, rangstæð augnhár (trichiasis), tvísett

augnhár (distichiasis)

Tíðni ekki þekkt

Blettabjúgur, lokbrá (eyelid ptosis), dýpkun á

augnloksskoru (eyelid sulcus), aukning litarefnis í

lithimnu (iris hyperpigmentation), glærukvilli

Hjarta

Sjaldgæfar

Hægsláttur

Mjög sjaldgæfar

Hjartsláttartruflanir, óreglulegur hjartsláttur

Tíðni ekki þekkt

Hjartabilun, óeðlilega hraður hjartsláttur, verkir

fyrir brjósti, hjartsláttarónot

Æðar

Sjaldgæfar

Háþrýstingur, lágþrýstingur

Tíðni ekki þekkt

Bjúgur í mjúkvefjum (oedema peripheral)

Öndunarfæri, brjósthol og

miðmæti

Sjaldgæfar

Mæði, rennsli aftan við nefhol

Mjög sjaldgæfar

Raddtruflun, berkjukrampar, hósti, erting í hálsi,

verkur í munnkoki, óþægindi í nefi

Tíðni ekki þekkt

Astmi

Meltingarfæri

Tíðni ekki þekkt

Bragðtruflun

Lifur og gall

Mjög sjaldgæfar

Hækkaður alanínamínótransferasi, hækkaður

aspartatamínótrasferasi

Húð og undirhúð

Sjaldgæfar

Snertiofnæmi, ofloðnun (hypertrichosis), mislitun á

húð (umhverfis augun)

Mjög sjaldgæfar

Ofsakláði, mislitun í húð, skalli

Tíðni ekki þekkt

Útbrot

Stoðkerfi, stoðvefur og bein

Mjög sjaldgæfar

Verkir í útlimum

Nýru og þvagfæri

Mjög sjaldgæfar

Óeðlilegur litur á þvagi

Almennar aukaverkanir og

aukaverkanir á íkomustað

Mjög sjaldgæfar

Þorsti, þróttleysi

Aðrar aukaverkanir sem hafa komið fram við notkun á öðru virku efnanna og geta mögulega komið

fram við notkun DuoTrav:

Travóprost

Flokkun eftir líffærum

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Árstíðabundið ofnæmi

Geðræn vandamál

Kvíði, svefnleysi

Augu

Æðahjúpsbólga (uveitis), eitlingur í táru

(conjunctival follicles), útferð úr auga, bjúgur

umhverfis auga, kláði í augnlokum, úthverfing

augnloks, drer,

litu- og brárkleggjabólga,

herpessýking í auga, augnbólga, blossasýn, exem

á augnlokum, baugasýn, minnkun snertiskyns í

auga, litun í forhólfi auga, ljósopsvíkkun, aukning

litarefnis í augnhárum, þykknun augnhára,

skerðing sjónsviðs

Eyru og völundarhús

Svimi, eyrnasuð

Æðar

Lækkun þanbilsþrýstings, hækkun

slagbilsþrýstings

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

Versnun astma, ofnæmisnefslímubólga, blóðnasir,

öndunarkvillar, nefstífla, nefþurrkur

Meltingarfæri

Endurkoma magasárs, meltingarkvillar,

niðurgangur, hægðatregða, munnþurrkur,

kviðverkur, ógleði, uppköst

Húð og undirhúð

Húðflögnun, óeðlileg áferð hárs,

ofnæmishúðbólga, breytingar á háralit,

augnháramissir, kláði, óeðlilegur hárvöxtur,

roðaþot

Stoðkerfi, stoðvefur og bein

Stoðkerfisverkir, liðverkir

Nýru og þvagfæri

Þvaglátstregða, þvagleki

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á

íkomustað

Þróttleysi

Rannsóknaniðurstöður

Aukning á sértækum mótefnavaka

blöðruhálskirtils

Tímólól

Rétt eins og önnur staðbundin lyf í augu frásogast tímólól í blóðrásina. Þetta kann að valda svipuðum

aukaverkunum og sjást við notkun betablokka með altæka verkun. Meðal aukaverkana á listanum eru

verkanir sem sjást hjá augnlyfjum sem eru betablokkar. Tíðni altækra aukaverkana eftir staðbundna

gjöf í augu er lægri en eftir altæka lyfjagjöf. Varðandi upplýsingar um hvernig á að draga úr frásogi,

sjá kafla 4.2.

Flokkun eftir líffærum

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Altæk ofnæmisviðbrögð þar með talið

ofnæmisbjúgur, ofsakláði, staðbundin og útbreidd

útbrot, kláði, bráðaofnæmi

Efnaskipti og næring

Blóðsykursfall

Geðræn vandamál

Svefnleysi, martröð, minnistap

Taugakerfi

Blóðþurrð í heila, aukin einkenni vöðvaslensfárs

Augu

Einkenni augnertingar (t.d. sviði, stingir, kláði,

táramyndun, roði), æðulos eftir aðgerð á síuvef

(sjá kafla 4.4), minnkað næmi í glæru, tvísýni

Hjarta

Bjúgur, hjartabilun, gáttasleglarof, hjartastopp

Æðar

Æðakrampaheilkenni (Raynaud’s phenomenon),

hand- og fótakuldi

Meltingarfæri

Ógleði, meltingartruflun, niðurgangur,

munnþurrkur, kviðverkur, uppköst

Húð og undirhúð

Sóralík útbrot eða versnun á sóra

Stoðkerfi og stoðvefur

Vöðvaþrautir

Æxlunarfæri og brjóst

Kynlífsrangstarfsemi, minnkuð kynhvöt

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á

íkomustað

Þróttleysi

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9

Ofskömmtun

Staðbundin ofskömmtun með DuoTrav er hvorki líkleg til að koma fyrir né að valda eitrun.

Ef lyfið er tekið inn fyrir slysni þá geta einkenni af altækri ofskömmtun betablokka verið hægsláttur,

lágþrýstingur, berkjukrampi og hjartabilun.

Komi ofskömmtun með DuoTrav fyrir skal veita meðferð eftir einkennum og stuðningsmeðferð.

Tímólól er ekki auðfjarlægt með himnuskiljun.

5.

LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1

Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Gláku- og ljósopsþrengjandi lyf (antiglaucoma og miotica), ATC flokkur: S01E

Verkunarháttur

DuoTrav inniheldur tvö virk efni: travóprost og tímólólmaleat. Bæði efnin lækka hækkaðan

augnþrýsting en með ólíkum verkunarhætti og samanlögð verkun leiðir til lækkunar augnþrýstings,

umfram það sem gerist þegar efnin eru notuð hvort fyrir sig.

Travóprost, prostaglandín F

hliðstæða er örvi sem er mjög sértækur og hefur mikla sækni í

prostaglandín FP viðtaka og dregur úr augnþrýstingi með því að auka útflæði augnvökva (aqueous

humor) í gegnum æðanet í bjálka (tabecular meshwork) og æðahjúpsbrautir í hvítu augans (uveoscleral

pathways). Lækkun á augnþrýstingi hjá mönnum hefst um 2 klst. eftir gjöf og hámarksverkun næst

eftir 12 klst. Hægt er að viðhalda marktækri lækkun á augnþrýstingi í minnst 24 klst. með einum

skammti.

Tímólól er ósértækur adrenvirkur blokki sem hefur engin marktæk eigin adrenvirk, bein

hjartavöðva-bælandi eða himnustöðugleikaaukandi áhrif. Rannsóknir með spennuritun (tonography)

og flúorskini í mönnum benda til þess að meginverkunin geti verið tengd minnkun á myndun

augnvökva og lítils háttar aukningu á útflæði augnvökvans.

Annars stigs lyfjafræði (Secondary pharmacology)

Travóprost eykur blóðstreymi til sjóntaugarhöfuðs (optic nerve head) marktækt í kanínum næstu

7 dagana eftir að því hafði verið dreypt í augu (1,4 míkrógrömm einu sinni á sólarhring).

Lyfhrif

Klínísk áhrif

Í 12 mánaða klínískri samanburðarrannsókn á sjúklingum með gleiðhornsgláku eða hækkaðan

augnþrýsting og grunngildi augnþrýstings voru að meðaltali 25 til 27 mmHg, voru augnþrýstings-

lækkandi áhrif DuoTrav að meðaltali 8 til 10 mmHg, þegar lyfið var gefið að morgni einu sinni á

sólarhring. Sýnt var fram á ekki síðri verkun til lækkunar á augnþrýstingi að meðaltali af DuoTrav í

samanburði við latanóprost 50 míkrógrömm/ml + tímólól 5 mg/ml, sem mældur var á öllum

tímapunktum í öllum heimsóknum.

Í þriggja mánaða klínískri samanburðarrannsókn á sjúklingum með gleiðhornsgláku eða hækkaðan

augnþrýsting og grunngildi augnþrýstings voru að meðaltali 27 til 30 mmHg, voru augnþrýstings-

lækkandi áhrif DuoTrav að meðaltali 9 til 12 mmHg, þegar einn skammtur af lyfinu var gefinn á

sólarhring að morgni til og var allt að 2 mmHg meiri en eftir einn skammt af travóprosti

40 míkrógrömm/ml þegar gefinn var einn skammtur á sólarhring að kvöldi til og 2 til 3 mmHg meiri

en eftir tímólól 5 mg/ml sem gefið var tvisvar sinnum á sólarhring. Marktækt meiri augnþrýstings-

lækkun sást að morgni til að meðaltali (kl. 8.00, 24 klst. eftir gjöf síðasta skammts af DuoTrav)

samanborið við travóprost við allar heimsóknir allan tímann sem rannsóknin stóð.

Í tveimur þriggja mánaða klínískum samanburðarrannsóknum á sjúklingum með gleiðhornsgláku eða

hækkaðan augnþrýsting og grunngildi augnþrýstings voru að meðaltali 23 til 26 mmHg, voru

augnþrýstingslækkandi áhrif DuoTrav 7-9 mmHg þegar einn skammtur af lyfinu var gefinn að morgni

til. Augnþrýstingslækkunin var að meðaltali ekki lægri hjá þeim sem fengu samhliða meðferð með

travóprosti 40 míkrógrömm/ml, sem gefið var í einum skammti einu sinni á sólarhring að kvöldi til og

tímólól 5 mg/ml sem gefið var í einum skammti einu sinni á sólarhring að morgni til, en þó tiltölulega

lægri.

Í 6 vikna klínískri samanburðarrannsókn á sjúklingum með gleiðhornsgláku eða hækkaðan

augnþrýsting og grunngildi augnþrýstings voru að meðaltali 24 til 26 mmHg, voru augnþrýstings-

lækkandi áhrif DuoTrav (rotvarið með pólýkvaterníum-1) að meðaltali 8 mmHg, þegar lyfið var gefið

að morgni einu sinni á sólarhring og voru sambærileg áhrifum af notkun DuoTrav (rotvarið með

benzalkónklóríði).

Sami mælikvarði var viðhafður í öllum rannsóknunum að undanskildum mælikvarða á augnþrýstingi í

upphafi og svörun við fyrri meðferð á augnþrýstingi. Klínísk þróun DuoTrav náði bæði til sjúklinga,

sem höfðu ekki áður fengið meðferð og þeirra sem voru meðhöndlaðir. Óviðunandi svörun við eins

lyfja meðferð var ekki notuð sem mælikvarði.

Fyrirliggjandi gögn benda til þess að gjöf lyfsins að kvöldi til gæti haft einhverja kosti hvað varðar að

lækka augnþrýsting að meðaltali. Taka skal tillit til þess hvað hentar sjúklingnum best og líkum á

meðferðaheldni hans þegar verið er að ráðleggja notkun lyfsins að morgni til eða að kvöldi.

5.2

Lyfjahvörf

Frásog

Travóprost og tímólól frásogast gegnum glæru. Travóprost er forlyf, þar sem esterinn verður fyrir

hröðu vatnsrofi í glæru og myndar virka, óbundna sýru. Eftir gjöf DuoTrav PQ einu sinni á sólarhring

hjá heilbrigðum einstaklingum (N=22) í 5 daga, fannst ekki mælanlegt magn óbundinnar sýru

travóprosts í plasmasýnum flestra einstaklinganna (94,4%) og fannst almennt ekki einni klukkustund

eftir lyfjagjöf. Þegar það var mælanlegt (≥ 0,01 ng/ml, mælanleg prófmörk) var þéttnin á bilinu 0,01 til

0,03 ng/ml. Meðaltal tímólóls við stöðuga þéttni var C

1,34 ng/ml og T

var 0,69 klst. eftir gjöf

DuoTrav einu sinni á sólarhring.

Dreifing

Óbundna sýru travóprosts er hægt að mæla í augnvökva fyrstu klukkustundirnar í dýrum og í plasma

hjá mönnum aðeins fyrstu klukkustundina eftir gjöf DuoTrav í auga. Hægt er að mæla tímólól í

augnvökva hjá mönnum eftir gjöf tímólóls í auga og í plasma í allt að 12 klukkustundir eftir gjöf

DuoTrav í auga.

Umbrot

Brotthvarf verður aðallega vegna umbrota, bæði travóprosts og hinnar óbundnu virku sýru. Altækir

(systemic) umbrotaferlar eru hliðstæðir og fyrir innræn prostaglandín-F

og einkennast af afoxun

tvíbindings í stöðu 13-14, ildingu 15-hýdroxýl og klofningi á efri hliðakeðjunni vegna

-oxunar.

Umbrot tímólóls verða á tvennan hátt. Annars vegar verða efnahvörf etanólamín á hliðarkeðju

tíadíazólhringsins og hins vegar fæst etanól hliðarkeðja á morfólínköfnunarefni og önnur svipuð

hliðarkeðja með karbónýlhóp binst við köfnunarefnið. Helmingunartími tímólól í plasma er

4 klukkustundir eftir gjöf DuoTrav í auga.

Brotthvarf

Útskilnaður óbundinnar travóprostsýru og umbrotsefna hennar er aðallega um nýru. Innan við 2% af

skammti travóprosts, sem gefinn var í augu fannst í þvagi á formi óbundinnar sýru. Útskilnaður

tímólóls og umbrotsefna þess er fyrst og fremst um nýru. Um 20% af tímólólskammti skilst út í þvagi

á óbreyttu formi og það sem eftir er skilst út með þvagi sem umbrotsefni.

5.3

Forklínískar upplýsingar

Í rannsókn á öpum hefur verið sýnt fram á að gjöf DuoTrav tvisvar sinnum á dag veldur stækkun á

augnlokaglufu (palpebral fissure) og eykur mislitun á lithimnu líkt og sést við gjöf prostanóíða í augu.

DuoTrav rotvarið með pólýkvaterníum-1 olli lágmarks eiturverkun á yfirborði augans samanborið við

augndropa sem rotvarðir eru með benzalkónklóríði á ræktuðum glærufrumum úr mönnum og eftir

notkun í augu hjá kanínum.

Travóprost

Engar almennar eiturverkanir komu fram við staðbundna gjöf travóprosts í augu á öpum í styrkleikum

allt að 0,012% í hægra auga tvisvar sinnum á sólarhring í eitt ár.

Rannsóknir á eiturhrifum á æxlun hafa verið gerðar á rottum, músum og kanínum með því að gefa

travóprost altækt (systemic route). Niðurstöður eru líkar og verkun FP viðtaka örva í legi með

snemmkomnum fósturvísisdauða, fósturvísisdauða eftir hreiðrun og fóstureitranir. Í ungafullum rottum

olli travóprost, sem gefið var óstaðbundið í skömmtum sem voru hærri en 200-faldir klínískir

skammtar á því tímabili sem líffæramyndun stendur, aukinni tíðni vanskapnaðar. Lítið af geislamerktu

efni mældist í líknarbelgsvökva og fósturvefjum hjá ungafullum rottum sem gefið var

H-travóprost.

Rannsóknir á æxlun og þroska hafa sýnt að mikið er um fósturlát hjá rottum og músum (við 180 pg/ml

í plasma hjá rottum og við 30 pg/ml í plasma hjá músum) þegar útsetning er 1,2 til 6-föld klínísk

útsetning (allt að 25 pg/ml).

Tímólól

Aðrar upplýsingar en klínískar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn af völdum tímólóls,

byggt á hefðbundnum rannsóknum á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta,

eiturverkunum á erfðaefni, krabbameinsvaldandi áhrifum. Rannsóknir á eiturverkunum tímólóls á

æxlun leiddu í ljós seinkum á beinmyndun rottufóstra en engar aukaverkanir komu fram á þroska

unganna eftir fæðingu (7.000 faldur lækningalegur skammtur) og aukin fósturhvörf (foetal resorption)

hjá kanínum (14.000 faldur lækningalegur skammtur).

6.

LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1

Hjálparefni

Pólýkvaterníum-1

Mannitól (E421)

Própýlen glýkól (E1520)

Pólýoxýetýlen hert laxerolía 40 (HCO-40)

Bórsýra

Natríumklóríð

Natríumhýdroxíð og/eða saltsýra (til að stilla pH)

Hreinsað vatn

6.2

Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3

Geymsluþol

2 ár.

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið við lægri hita en 30°C.

6.5

Gerð íláts og innihald

2,5 ml egglaga pólýprópýlen (PP) eða lágþéttni pólýetýlen (LDPE) glas og PP eða LDPE

skammtatappi með PP skrúfloki, pakkað inn í hlífðarpoka.

Pakkningar sem innihalda 1, 3 eða 6 glös.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun

Engin sérstök fyrirmæli.

7.

MARKAÐSLEYFISHAFI

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Írland

8.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/338/001-6

9.

DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR

MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 24. apríl 2006

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 07. október 2010

10.

DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu

http://www.ema.europa.eu.

Similar products

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti

Aqsam din l-informazzjoni