Tiocefur 50 mg/ml pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ceftiofur nātrija
Pieejams no:
Optim Vet, Latvija
ATĶ kods:
QJ01DD90
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ceftiofur sodium
Deva:
50 mg/ml
Zāļu forma:
pulveris un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
JSC Grindeks, Latvija
Ārstniecības grupa:
cūkas; liellopi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/15/0065-01 - 50 mg/ml - Stikla flakons, 1 g - Ir pieejams; V/NRP/15/0065-02 - 50 mg/ml - Stikla flakons, 4 g - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/15/0065
Autorizācija datums:
2015-12-29

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/12/0060

Cazitel Plus XL tabletes suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cazitel Plus XL tabletes suņiem

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena tablete ar aromatizētāju ar cūkgaļas garšu satur 175 mg prazikvantela, 504 mg pirantela

embonāta (atbilst 175 mg pirantela) un 525 mg febantela.

Dzeltenas iegarenas tabletes ar dalījuma līniju abās pusēs.

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

4.

INDIKĀCIJAS

Pieaugušiem suņiem: jauktu nematožu un cestožu infekciju ārstēšanai, ko ierosina šādas parazītu

sugas:

Nematodes:

Cērmes: Toxocara canis, Toxascaris leonina (pieauguši parazīti un nenobriedušas kāpuru

formas vēlā stadijā).

Āķtārpi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (pieauguši parazīti).

Matgalvji: Trichuris vulpis (pieauguši parazīti).

Cestodes:

Lenteņi: Echinococcus sugas (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia sugas (T. hydatigena, T.

pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (pieauguši parazīti un nenobriedušas kāpuru

formas).

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna

prettārpu iedarbība.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no

palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir novēroti kuņģa-zarnu trakta traucējumi (caureja, vemšana).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus

ziņojumus).

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

METODES

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamās devas ir: 15 mg febantela/kg ķermeņa svara, 5 mg pirantela (atbilst 14,4 mg pirantela

embonātam)/kg ķermeņa svara un 5 mg prazikvantela /kg ķermeņa svara. Tas atbilst 1 Cazitel

Plus XL tabletei uz 35 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru > 35 kg jādod 1 Cazitel Plus XL tablete plus atbilstošs Cazitel Plus

tablešu daudzums, kas ekvivalents 1 tabletei uz 10 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru apmēram 17,5 kg jādod ½ Cazitel Plus XL tabletes.

Tabletes var dot tieši sunim mutē vai piemaisīt barībai. Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav

nepieciešama.

Devu tabula:

Ķermeņa svars (kg)

Tabletes

Apmēram 17,5 kg

½ Cazitel Plus XL tabletes

31-35 kg

1 Cazitel Plus XL tablete

36-40 kg

1 Cazitel Plus XL tablete plus

½ Cazitel Plus XL tabletes

41-45 kg

1 Cazitel Plus XL tablete plus

1 Cazitel Plus tablete

46-50 kg

Cazitel Plus XL tablete plus

1½ Cazitel Plus tabletes

51-55 kg

1 Cazitel Plus XL tablete plus

2 Cazitel Plus tabletes

56-60 kg

1 Cazitel Plus XL tablete plus

2½ Cazitel Plus tabletes

61-65 kg

1 Cazitel Plus XL tablete plus

3 Cazitel Plus tabletes

66-70 kg

2 Cazitel Plus XL tabletes

Ja pastāv invāzijas atkārtošanās risks, par atkārotas lietošanas nepieciešamību un biežumu

jākonsultējas ar veterinārārstu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa

svars jānosaka iespējami precīzāk.

Derīguma termiņš tabletes pusēm: 14 dienas.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami uzglabāšanas apstākļi ar īpašu temperatūras režīmu.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš attiecas uz pēdējo attiecīgā mēneša dienu.

Derīguma termiņš tabletes pusēm: 14 dienas.

Katru reizi, uzglabājot neizlietoto tabletes pusi, tā jāievieto blistera atvērtajā vietā un jāieliek

atpakaļ kartona kastē.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa

svars jānosaka iespējami precīzāk.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura ievada tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa

tās suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Tikai lietošanai dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna

pretparazitārā iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var izraisīt toksicitāti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Suņiem ir laba prazikvantela, pirantela embonāta un febantela kombināciju panesamība.

Drošuma pētījumos vienreizējas devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu, biežāk

izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.

Grūsnība un laktācija:

Ir ziņots par teratogēnu iedarbību aitām un žurkām, kas saistīta ar lielu febantela devu. Pētījumi

nav veikti ar kucēm agrīnā grūsnības periodā. Zāļu izmantošana grūsnības laikā jāsaskaņo ar

atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska novērtējumu. Neiesaka izmantot suņiem pirmo 4

grūsnības nedēļu laikā. Nepārsniegt noteikto devu, ārstējot grūsnas kuces.

Jāpievērš uzmanība, lai izvairītos no tālāk minētās prakses, jo tā palielina rezistences veidošanās

risku un tā rezultātā terapija var nebūt efektīva:

pārāk bieža un atkārtota vienas un tās pašas prettārpu zāļu grupas lietošana ilgstošā laika periodā;

nepareiza zāļu lietošana pārāk mazās devās, kas var būt nepareizas ķermeņa svara novērtēšanas

dēļ.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet

savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56,

60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180,

200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 vai 1000 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/MRP/12/0060

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cazitel Plus XL tabletes suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur:

Aktīvās vielas:

Prazikvantels

175 mg

Pirantela embonāts

504 mg (atbilst 175 mg pirantela)

Febantels

525 mg

Palīgvielas:

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Dzeltenas iegarenas tabletes ar dalījuma līniju abās pusēs.

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērķa sugas

Suņi.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Pieaugušiem suņiem: jauktu nematožu un cestožu infekciju ārstēšanai, ko ierosina šādas

parazītu sugas:

Nematodes:

Cērmes: Toxocara canis, Toxacaris leonina (pieauguši parazīti un nenobriedušas formas

vēlā stadijā).

Āķtārpi: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (pieauguši parazīti).

Matgalvji: Trichuris vulpis (pieauguši parazīti).

Cestodes:

Lenteņi: Echinococcus sugas (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia sugas (T.

hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (pieauguši parazīti un

nenobriedušas formas).

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu saturošiem savienojumiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu

no palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Viena bieži izplatīta lenteņa tipa - Dipylidium caninum - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu

invāzija noteikti atkārtosies, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu utt.,

apkarošana.

Jāpievērš

uzmanība,

izvairītos

tālāk

minētās

prakses,

palielina

rezistences

veidošanās risku un tā rezultātā terapija var nebūt efektīva:

pārāk bieža un atkārtota vienas un tās pašas prettārpu zāļu grupas lietošana ilgstošā laika

periodā;

nepareiza zāļu lietošana pārāk mazās devās, kas var būt nepareizas ķermeņa svara

noteikšanas dēļ.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas,

ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura ievada tabletes tieši sunim mutē vai

piemaisa tās suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ļoti retos gadījumos ir novēroti kuņģa-zarnu trakta traucējumi (caureja, vemšana).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s)

blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot

atsevišķus ziņojumus).

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Ir ziņots par teratogēnu iedarbību aitām un žurkām, kas saistīta ar lielu febantela devu.

Pētījumi nav veikti ar kucēm agrīnā grūsnības periodā. Zāļu izmantošana grūsnības laikā

jāsaskaņo ar atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska novērtējumu. Neiesaka izmantot

suņiem pirmo 4 grūsnības nedēļu laikā. Nepārsniegt noteikto devu, ārstējot grūsnas

kuces.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, kas var būt antagonisti pirantela un

piperazīna pretparazitārai iedarbībai.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var izraisīt toksicitāti.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamās devas ir: 15 mg febantela/kg ķermeņa svara, 5 mg pirantela (atbilst 14,4 mg

pirantela embonātam)/kg ķermeņa svara un 5 mg prazikvantela /kg ķermeņa svara. Tas

atbilst 1 Cazitel Plus XL tabletei uz 35 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru > 35 kg jādod 1 Cazitel Plus XL tablete plus atbilstošs Cazitel

Plus tablešu daudzums, kas ekvivalents 1 tabletei uz 10 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru apmēram 17,5 kg jādod ½ Cazitel Plus XL tabletes.

Tabletes var dot tieši sunim mutē vai piemaisīt barībai. Pirms vai pēc ārstēšanas

badošanās nav nepieciešama.

pastāv

invāzijas

atkārtošanās

risks,

atkārotas

lietošanas

nepieciešamību

biežumu jākonsultējas ar veterinārārstu.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Suņiem ir laba prazikvantela, pirantela embonāta un febantela kombināciju panesamība.

Drošuma pētījumos vienreizējas devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu,

biežāk izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.

4.11. Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: prethelmintu līdzekļi, prazikvantela kombinācijas.

ATĶ vet kods: QP52AA51.

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Šīs zāles satur antihelmintisko līdzekli ar aktivitāti pret kuņģa-zarnu trakta veltņtārpiem

un lenteņiem.

Zāles satur šādas trīs aktīvās vielas:

febantelu, probenzimidazolu;

pirantela embonātu (pamoātu), tetrahidropirimidīna atvasinājumu;

prazikvantelu, daļēji hidrogenētu pirazīnizohinolīna atvasinājumu.

Šajā fiksētajā kombinācijā pirantels un febantels suņiem darbojas pret visām būtiskajām

nematodēm

(cērmēm,

āķtārpiem

matgalvjiem).

Īpaši

iedarbības

spektrs

aptver

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum un

Trichuris vulpis.

Šai kombinācijai ir sinerģiska darbība āķtārpu gadījumā, un febantels ir efektīvs pret T.

vulpis.

Prazikvantela darbības spektrs suņiem aptver visas svarīgākās cestožu sugas, īpaši,

Taenia

spp.,

Dipylidium

caninum,

Echinococcus

granulosus

Echinococcus

multilocularis.

Prazikvantels

darbojas

pret

visām

parazītu

pieaugušajām

nenobriedušajām formām.

Prazikvantels ātri absorbējas caur parazīta virsmu un vienmērīgi izplatās pa visu parazīta

organismu. Gan in vitro, gan in vivo pētījumos konstatēts, ka prazikvantels rada smagus

parazīta

ķermeņa

apvalka

bojājumus,

savukārt

izraisa

parazīta

kontrakcijas

paralīzi. Rodas gandrīz acumirklīgas parazīta muskulatūru paralizējošas kontrakcijas un

ātra sincitiālā apvalka vakuolizācija. Šīs ātrās kontrakcijas tiek izskaidrotas ar izmaiņām

divvērtīgo katjonu plūsmā, īpaši kalcija katjonu.

Pirantels darbojas kā holīnerģisks agonists. Tā darbības veids pamatojas uz parazīta

nikotīnatkarīgo holīnerģisko receptoru stimulēšanu un spastiskas paralīzes izraisīšanu

nematodēm, tādējādi ļaujot tās izvadīt no kuņģa-zarnu trakta ar peristaltikas palīdzību.

Zīdītāju organismā febantela gredzena noslēgšanās rezultātā veidojas fenbendazols un

oksfendazols. Tās ir šīs ķīmiski aktīvās vienības, kam ir prethelmintu iedarbība, kavējot

tubulīna

polimerizāciju.

Tādējādi

tiek

traucēta

mikrotubuļu

veidošanās,

sagraujot

struktūras, kas ir vitāli svarīgas normālai parazītu funkcionēšanai. Īpaši tiek ietekmēta

glikozes uzņemšana, izraisot adenozīna trifosfāta izsīkumu šūnās. Parazīts iet bojā,

izsīkstot tā enerģijas rezervēm, kas notiek pēc 2-3 dienām.

5.2. Farmakokinētiskie dati

Iekšķīgi ievadīts prazikvantels no kuņģa-zarnu trakta tiek absorbēts gandrīz pilnībā. Pēc

uzsūkšanās zāles izplatās uz visiem orgāniem. Prazikvantels metabolizējas par neaktīvām

formām aknās un izdalās ar žulti. 24 stundu laikā izdalās vairāk nekā 95% no ievadītās

devas. Ar fekālijām tiek izvadītas tikai nemetabolizēta prazikvantela zīmes.

Pēc

zāļu

ievadīšanas

suņiem

prazikvantela

maksimālā

plazmas

koncentrācija

tiek

sasniegta pēc, apmēram, 2,5 stundām.

Pirantela pamoāta sālij ir slikta šķīdība ūdenī, šī īpašība samazina uzsūkšanos no zarnām un

ļauj zālēm sasniegt resno zarnu, un tur efektīvi darboties pret parazītiem. Pēc absorbcijas

pirantela pamoāts ātri un gandrīz pilnībā metabolizējas neaktīvos metabolītos, kas ātri

izdalās ar urīnu.

Febantels

relatīvi

ātri

absorbējas

metabolizējas

vairākos

metabolītos,

tostarp

fenbendazolā un oksfendazolā, kuriem piemīt prettārpu iedarbība.

Pēc zāļu ievadīšanas suņiem maksimālā fenbendazola un oksfendazola koncentrācija

plazmā tiek sasniegta apmēram pēc 7-9 stundām.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Mikrokristāliska celuloze

Magnija stearāts

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Kroskarmelozes nātrija sāls

Nātrija laurilsulfāts

Aromatizētājs ar cūkgaļas garšu

6.2.

Būtiska nesaderība

Nav piemērojams.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš tabletes pusēm: 14 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Katru reizi, uzglabājot neizlietoto tabletes pusi, tā jāievieto blistera atvērtajā vietā un

jāieliek atpakaļ kartona kastē.

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Zāles ir pieejamas:

PVH/PE/PHTFE blisteros ar 20 µ cietu alumīnija foliju pa 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

vai 20 tabletēm.

Blisteri ir iepakoti kastēs pa 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42,

44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112,

116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 vai 1000 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar

nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/MRP/12/0060

9.

REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums:16/12/2012

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 28/07/2017

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju