Tetanusan 50% šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

18-04-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

18-04-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Kalcija glikonāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija glicerofosfāts
Pieejams no:
Kon-Pharma GmbH, Vācija
ATĶ kods:
QB05XA30
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Calcium gluconate, Magnesium chloride hexahydrate, Disodium glycerophosphate
Zāļu forma:
šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Kon-Pharma GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
cūkas; liellopi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/09/0006-01 - - Polipropilēna flakons, 500 ml - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/09/0006
Autorizācija datums:
2014-04-08

MARĶĒJUMS

V/NRP/09/0006

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā

informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma

TIEŠAIS IEPAKOJUMS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Flakons 500 ml

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tetanusan 50% šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem un cūkām

2.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāta monohidrāts

440 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts

125 mg

Dinātrija-1-glicerofosfāta pentahidrāts 20 mg

Palīgviela(-s):

Borskābe

60 mg

Ūdens injekcijām

līdz 1 ml.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

5.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas.

6.

INDIKĀCIJA(-S)

Vielmaiņas traucējumu, hipokalcēmijas, visu veidu tetāniju, parēzes, īpaši pēcdzemdību parēzes, piena

triekas,

laktācijas

traucējumu,

alerģijas,

toksikozes,

osteomalācijas,

rahīta,

laizīšanas

kaites

jaundzimušo vārguma ārstēšanai liellopiem, zirgiem, cūkām.

7.

KONTRINDIKĀCIJAS

Hiperkalciēmija un hipermagniēmija, idiopātiska hipokalciēmija kumeļiem, kalcinoze atgremotājiem,

septiski procesi mastīta gadījumā, pēc D

vitamīna lietošanas lielās devās, hroniska nieru un aknu

nepietiekamība. Nelietot pastiprināti uzbudinātiem dzīvniekiem.

8.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai infūzijai vai subkutānai injekcijai.

Liellopiem, zirgiem:

50 – 80 – 100 ml/dzīvniekam;

Teļiem, kumeļiem, cūkām:

10 – 20 – 30 ml/dzīvniekam.

Vienā subkutānas injekcijas vietā ievadīt ne vairāk kā 50 ml.

Lietošanas ilgums: pamatojoties uz individuālu simptomu smagumu, ārstēšanu var atkārtot, līdz tiek

ievadīts viens flakona (500 ml) saturs.

Infūzijas turpināt tikai līdz hipokalciēmijas un hipomagniēmijas simptomu izzušanai.

9.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Intravenoza ievadīšana var izraisīt flebītu un/vai asiņu sarecēšanu injekcijas vietā. Lai no tā izvairītos,

lietot intravenozos katetrus. Pārāk strauja intravenoza infūzija var izraisīt bradikardiju un sirds

aritmiju. Šādā gadījumā infūziju jāpārtrauc, līdz normalizējas sirds ritms. Infūzijas laikā jākontrolē

bradikardija un sirds ritma traucējumi.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, zirgiem, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

11.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Tetanusan 50% intravenozas infūzijas vai injekcijas ir jāveic lēni, jo pretējā gadījumā var novērot

reiboni un sliktu dūšu. Jo īpaši, var rasties nopietni sirdsdarbības traucējumi. Tāpēc Tetanusan 50%

ievadīšanas laikā ar auskultācijas palīdzību jākontrolē sirdsdarbība un plaušu funkcija.

Pirms lietošanas Tetanusan 50% šķīdums jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai.

Grūsnība, laktācija:

Nav informācijas. Grūsnības un laktācijas laikā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un

riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Iespējamās mijiedarbības dēļ, nelietot Tetanusan 50% vienlaicīgi ar citām zālēm.

It īpaši, nelietot kopā ar tetraciklīniem, nātrija karbonātu, streptomicīnu un dihidrostreptomicīna

sulfātu. Vienlaicīga lietošana ar sirds glikozīdiem, simpatikomimētiskām vielām un metilksantīniem

paaugstina kalcija toksisko ietekmi uz sirdi. Kompleksās terapijas ietvaros vai vienlaicīga D

vitamīna

lietošana var izraisīt lokālu audu kalcifikāciju, īpaši gadījumos, kad nav zināma magnija homeostāze.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Palielinātas devas ilgstošā periodā var izraisīt muskulatūras vājumu, bradikardiju, tahikardiju un

aritmiju. Ja infūzijas maksimāli pieļaujamā deva ir pārsniegta, var rasties alerģiska reakcija. Jebkurā

no šiem gadījumiem infūzija ir nekavējoties jāpārtrauc.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

12.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Atvērto flakona saturu izlietot nekavējoties. Neizlietoto saturu iznīcināt.

13.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā līdz 25

C. Sargāt no gaismas.

14.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

15.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

16.

VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

17.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI,

NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Kon - Pharma GmbH

Alter Flugplatz 38

D – 49377 Vechta

Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bela - Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

D – 49377 Vechta

Vācija

18.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/09/0006

19.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

20.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2019

MARĶĒJUMS

V/NRP/09/0006

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā

informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma

TIEŠAIS IEPAKOJUMS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Flakons 500 ml

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tetanusan 50% šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem un cūkām

2.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāta monohidrāts

440 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts

125 mg

Dinātrija-1-glicerofosfāta pentahidrāts 20 mg

Palīgviela(-s):

Borskābe

60 mg

Ūdens injekcijām

līdz 1 ml.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4.

IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 ml

5.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas.

6.

INDIKĀCIJA(-S)

Vielmaiņas traucējumu, hipokalcēmijas, visu veidu tetāniju, parēzes, īpaši pēcdzemdību parēzes, piena

triekas,

laktācijas

traucējumu,

alerģijas,

toksikozes,

osteomalācijas,

rahīta,

laizīšanas

kaites

jaundzimušo vārguma ārstēšanai liellopiem, zirgiem, cūkām.

7.

KONTRINDIKĀCIJAS

Hiperkalciēmija un hipermagniēmija, idiopātiska hipokalciēmija kumeļiem, kalcinoze atgremotājiem,

septiski procesi mastīta gadījumā, pēc D

vitamīna lietošanas lielās devās, hroniska nieru un aknu

nepietiekamība. Nelietot pastiprināti uzbudinātiem dzīvniekiem.

8.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai infūzijai vai subkutānai injekcijai.

Liellopiem, zirgiem:

50 – 80 – 100 ml/dzīvniekam;

Teļiem, kumeļiem, cūkām:

10 – 20 – 30 ml/dzīvniekam.

Vienā subkutānas injekcijas vietā ievadīt ne vairāk kā 50 ml.

Lietošanas ilgums: pamatojoties uz individuālu simptomu smagumu, ārstēšanu var atkārtot, līdz tiek

ievadīts viens flakona (500 ml) saturs.

Infūzijas turpināt tikai līdz hipokalciēmijas un hipomagniēmijas simptomu izzušanai.

9.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Intravenoza ievadīšana var izraisīt flebītu un/vai asiņu sarecēšanu injekcijas vietā. Lai no tā izvairītos,

lietot intravenozos katetrus. Pārāk strauja intravenoza infūzija var izraisīt bradikardiju un sirds

aritmiju. Šādā gadījumā infūziju jāpārtrauc, līdz normalizējas sirds ritms. Infūzijas laikā jākontrolē

bradikardija un sirds ritma traucējumi.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, zirgiem, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

11.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Tetanusan 50% intravenozas infūzijas vai injekcijas ir jāveic lēni, jo pretējā gadījumā var novērot

reiboni un sliktu dūšu. Jo īpaši, var rasties nopietni sirdsdarbības traucējumi. Tāpēc Tetanusan 50%

ievadīšanas laikā ar auskultācijas palīdzību jākontrolē sirdsdarbība un plaušu funkcija.

Pirms lietošanas Tetanusan 50% šķīdums jāsasilda līdz ķermeņa temperatūrai.

Grūsnība, laktācija:

Nav informācijas. Grūsnības un laktācijas laikā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un

riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Iespējamās mijiedarbības dēļ, nelietot Tetanusan 50% vienlaicīgi ar citām zālēm.

It īpaši, nelietot kopā ar tetraciklīniem, nātrija karbonātu, streptomicīnu un dihidrostreptomicīna

sulfātu. Vienlaicīga lietošana ar sirds glikozīdiem, simpatikomimētiskām vielām un metilksantīniem

paaugstina kalcija toksisko ietekmi uz sirdi. Kompleksās terapijas ietvaros vai vienlaicīga D

vitamīna

lietošana var izraisīt lokālu audu kalcifikāciju, īpaši gadījumos, kad nav zināma magnija homeostāze.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Palielinātas devas ilgstošā periodā var izraisīt muskulatūras vājumu, bradikardiju, tahikardiju un

aritmiju. Ja infūzijas maksimāli pieļaujamā deva ir pārsniegta, var rasties alerģiska reakcija. Jebkurā

no šiem gadījumiem infūzija ir nekavējoties jāpārtrauc.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

12.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Atvērto flakona saturu izlietot nekavējoties. Neizlietoto saturu iznīcināt.

13.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā līdz 25

C. Sargāt no gaismas.

14.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

15.

VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

16.

VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

17.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI,

NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Kon - Pharma GmbH

Alter Flugplatz 38

D – 49377 Vechta

Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bela - Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

D – 49377 Vechta

Vācija

18.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/09/0006

19.

RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

20.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju