Spizobactin vet 750000 IU/125 mg

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Spiramycinum, Metronidazolum
Pieejams no:
Le Vet Beheer B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QJ51RF01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Spiramycinum, Metronidazolum
Zāļu forma:
košļājamās tabletes
Receptes veids:
-
Ražojis:
Lelypharma B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/17/0037

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/00/1113

Flea Drops for Dogs šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN

ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Flea Drops for Dogs šķīdums pilināšanai uz ādu suņiem

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

0.4ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 30% w/w

1.4ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 30% w/w

4.

INDIKĀCIJA(AS)

Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot:

slimiem uz dzīvniekiem atveseļošanas periodā,

dzīvniekiem ar aknu disfunkciju,

dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskiem fosfora savienojumiem,

dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos aplikācijas vietā var parādīties apsārtums un/vai izkrist apmatojums.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN

PAŅĒMIENA

Maziem suņiem no 5 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

ja ķermeņa svars 5-10 kg – 1 pipete (0,4 ml) = 100 mg diazinon

ja ķermeņa svars 10-20 kg – 2 pipetes (0,4 ml) = 200 mg diazinon

Vidējiem un lieliem suņiem no 20 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

ja ķermeņa svars 20-35kg – 1 pipete (1,4 ml) = 350 mg diazinons

ja ķermeņa svars vairāk par 35kg – 2 pipetes(1,4 ml) =700 mg diazinona

Maksimāli 2 pipetes uz vienu dzīvnieku.

Ja nepieciešams, aplikāciju var atkārtot pēc vienas nedēļas.

Iedarbības laiks pret blusām 3 nedēļas, pret ērcēm 2 nedēļas.

Ja ir nepieciešama bieža lietošana, ir ieteicams izmantot citas ārstēšanas metodes.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Turot pipeti vertikāli, nolauzt pipetes galu gar nomarķēto līniju. Dzīvniekam pašķirt

apmatojumu starp pleciem un aplicēt pipetes saturu uz ādas, tā lai dzīvnieks nevarētu

nolaizīt aplikācijas vietu. Aplicēt pipetes saturu var nospiežot pipeti vairākas reizēs.

Aplicējiet pipetes saturu pēc iespējas lielākajā atkailinātas ādas platībā.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret diazinonu jāizvairās no kontakta ar veterināro

medicīnisko produktu

Iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, var iestāties jūtīgums un

dermatīts, tāpēc jāizvairās no tieša kontakta ar ādu un lietošanās laikā jāizmanto cimdi.

Ņemot vērā, ka iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, no ādas

kontaktaar aplikācijas vietu jāizvairās vismaz 4 dienas, kad izmantota viena pipeti. Ja

izmantotas divas pipetes, jāizvairās no kontakta ar ādu vismaz sešas dienas.

Ja iespējami citi lietošanas veidi, ir ieteicams izmantot citu ārstēšanas metodi.

Flea Drops for Small Dogs (0.4ml pipete) nav piemērotas suņiem ar svaru virs 20kg.

Suņiem ar svaru virs 20kg lietot Flea Drops for Large Dogs (1.4ml pipete).

Nelietot kopā ar citiem organiskajiem fosfora vai karbamātu insekticīdiem.

Nav pietiekošu datu par diazinona ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas

periodā, tāpēc šo produktu nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas periodā.

Pārdozēšanas gadījumā iespējami: bieža urinēšana, caureja, vemšana, asaro acis,

siekalošanās, iesnas, klepus, muskuļu krampji.

Šādos gadījumos pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atbrīvot dzīvnieku no produkta. To

var izdarīt nomazgājot dzīvnieku ar mazgājamo līdzekli (ziepēm vai šampūnu).

Spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā jākonsultējas ar veterinārārstu. Veterinārārstiem:

spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā ieteicama ārstēšana ar Atropinu.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

09/2009

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar

reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA „Beaphar Latvija”, Reģ.Nr. 50003550391, birojs Mellužu iela 1C-1, noliktava

Mellužu iela 1E-3, Rīga, LV-1067, Tālr. 67501328, fakss: 67375040.

ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/00/1113

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Flea Drops for Dogs šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

0.4ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 30% w/w

1.4ml pipete satur –

Aktīvā viela:

Diazinons 30% w/w

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Suņi

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Ārīgai lietošanai suņiem blusu un ērču invāzijas gadījumā.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot:

slimiem uz dzīvniekiem atveseļošanas periodā

dzīvniekiem ar aknu disfunkciju

dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskiem fosfora savienojumiem

dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Flea Drops for Small Dogs (0.4ml pipete) nav piemērotas suņiem ar svaru virs 20kg.

Suņiem ar svaru virs 20kg lietot Flea Drops for Large Dogs (1.4ml pipete).

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav piemērojami

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles

dzīvnieku ārstēšanai

Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret diazinonu jāizvairās no kontakta ar veterināro

medicīnisko produktu

Iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, var iestāties jūtīgums un

dermatīts, tāpēc jāizvairās no tieša kontakta ar ādu un lietošanās laikā jāizmanto cimdi.

Ņemot vērā, ka iespējama blakus ietekme uz centrālo nervu sistēmu, no ādas kontakta

ar aplikācijas vietu jāizvairās vismaz 4 dienas, izmantojot vienu pipeti. Kad izmantotas

divas pipetes, jāizvairās no ādas kontakta vismaz sešas dienas.

Ja iespējami citi lietošanas veidi, ir ieteicams izmantot citu ārstēšanas metodi.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Retos gadījumos aplikācijas vietā var parādīties apsārtums un/vai izkrist apmatojums.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pietiekošu datu par diazinona ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas

periodā, tāpēc šo produktu nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas periodā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kopā ar citiem organiskajiem fosfora vai karbamātu insekticīdiem.

4.9

Devas un lietošanas veids

Pipešu daudzums aplikācijām:

Maziem suņiem no 5 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

ja ķermeņa svars 5-10 kg – 1 pipete (0,4 ml) = 100 mg diazinon

ja ķermeņa svars 10-20 kg – 2 pipetes (0,4 ml) = 200 mg diazinon

Vidējiem un lieliem suņiem no 20 kg ķermeņa svara un ne jaunākiem par 6 mēnešiem.

ja ķermeņa svars 20-35kg – 1 pipete (1,4 ml) = 350 mg diazinons

ja ķermeņa svars vairāk par 35kg – 2 pipetes(1,4 ml) =700 mg diazinona

Maksimāli 2 pipetes uz vienu dzīvnieku.

Ja nepieciešams, aplikāciju var atkārtot pēc vienas nedēļas.

Iedarbības laiks:

pret blusām 3 nedēļas, pret ērcēm 2 nedēļas.

Ja ir nepieciešama bieža lietošana, ir ieteicams izmantot citas ārstēšanas metodes.

Turot pipeti vertikāli, nolauzt pipetes galu gar nomarķēto līniju. Dzīvniekam pašķirt

apmatojumu starp pleciem un aplicēt pipetes saturu uz ādas, tā lai dzīvnieks nevarētu

nolaizīt aplikācijas vietu. Aplicēt pipetes saturu var nospiežot pipeti vairākas reizēs.

Aplicējiet pipetes saturu pēc iespējas lielākajā atkailinātas ādas platībā.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Bieža urinēšana, caureja, vemšana, asaro acis, siekalošanās, iesnas, klepus, muskuļu

krampji.

Šādos gadījumos pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams atbrīvot dzīvnieku no produkta. To

var izdarīt nomazgājot dzīvnieku ar mazgājamo līdzekli (ziepēm vai šampūnu).

Spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā jākonsultējas ar veterinārārstu. Veterinārārstiem:

spēcīgas toksiskas reakcijas gadījumā ieteicama ārstēšana ar Atropinu.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams

5.

FARMAKOLOĢISKĀS IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai.

ATĶ vet kods: QP53AF03

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Diazinons, kas ir organisks fosforu saturošs pretektoparazītu līdzeklis, darbojas

inhibējot insektu enzīmus, piemēram, acetilholīnesterāzi (AChE), kas atbild par

acetilholīna sašķelšanu. Caur acetīlholīnu (ACh), neiromediatoru, inducē ietekmi uz

veģetatīvo holīnerģisku sinapsi, uz neiromuskulāriem savienojumiem un uz centrālo

nervu sistēmu. Rezultātā tiek pārrauta holīnerģīskā pārvade parazīta organismā un ACh

receptori tiek bloķēti, izraisot parazīta paralīzi, ieskaitot elpošanas sistēmas paralīzi un

izraisa parazīta nāvi.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Šķīdums labi uzsūcas caur suņa ādu. Pēc šķīduma aplikācijas uz mazas daļas kakla ādas

tiek sasniegts terapeitiski aktīvs līmenis asinīs.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Parafīneļļa

Epoksidēta sojas pupiņu eļļa

6.2

Nesaderība

Nav noteikta.

6.3

Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā 2 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

C oriģinālā iepakojumā.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Flea Drops pilieni ir iepakoti:

Augsta blīvuma polietilēna/zema blīvuma polietilēna (proporcijās 50/50) pipetes ar

tilpumu 0,4 ml vai 1.4ml. Pipetes ir iepakotas blisteros pa 2, 4, vai 8 gabaliem.

Blisteri ar pipetēm un lietošanas instrukcija ir iepakoti kartona kastītē.

Akrilnitrila-metil akrilāta kopolimēra / PET / akrilnitrila-metil akrilāta kopolimēra

pipetes ar tilpumu 0.4ml vai 1.4ml. Pipetes ir iepakotas blisteros pa 1, 2, 3, 4, 6, 9

vai 12 gab. (1 vai 3 pipetes uz blistera). Blisteri ar pipetēm ir iepakoti kartona

kastītē. Lietošanas instrukcija ir uzrakstīta kartona kastītes iekšpusē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem,

kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo

normatīvo aktu prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

The Netherlands

tālr.: 0031 (0)572 348 834

fakss: 0031 (0)572 348 835

e-pasts: hqb@beaphar.nl

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS (I)

V/NRP/00/1113

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

02.09.2009

10

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2012

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju