Sedatif PC tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

13-08-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Zilās kurpītes (aconitum napellus, Atropa belladonna, Calendula officinalis (Chelidonium lielāks, Abrus precatorius, Sniega cilvēkiem, tad
Pieejams no:
Boiron, France
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Aconitum napellus, Atropa belladonna, Calendula officinalis, Chelidonium greater, Abrus precatorius, Snowball people then made
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Boiron, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000585

Saskaņots ZVA 13.08.2015.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

SEDATIF PC tabletes

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto SEDATIF PC tabletes rūpīgi, lai no zāļu

lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt

4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir SEDATIF PC tabletes un kādam nolūkam tās lieto

2. Pirms SEDATIF PC tablešu lietošanas

3. Kā lietot SEDATIF PC tabletes

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt SEDATIF PC tabletes

6. Sīkāka informācija

1. KAS IR SEDATIF PC tabletes UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO

SEDATIF PC tabletes

ir homeopātiskas zāles, ko tradicionāli lieto nemiera, emocionāla

satraukuma un miega traucējumu gadījumos.

2. PIRMS SEDATIF PC tablešu LIETOŠANAS

Nelietojiet SEDATIF PC tabletes šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvām vielām un/vai kādu citu SEDATIF PC

tablešu sastāvdaļu.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis,

ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav novērota.

Svarīga informācija par kādu no SEDATIF PC tablešu sastāvdaļām

Palīgvielas ar kādu zināmu efektu: saharoze un laktoze.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. KĀ LIETOT SEDATIF PC tabletes

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

Pa 2 tabletēm 3 reizes dienā.

Bērniem, kuri jaunāki par 6 gadiem: pirms lietošanas tabletes izšķīdiniet nelielā šķidruma

daudzumā. Lietojot bērniem, kuri jaunāki par 2 gadiem, pirms zāļu lietošanas, jākonsultējas ar

ārstu.

Zāļu lietošanas ilgumam nevajadzētu pārsniegt 7 dienas.

Ja esat lietojis SEDATIF PC tabletes vairāk nekā noteikts

Vaicājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot SEDATIF PC tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirstās tabletes.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, SEDATIF PC tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās

izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Saskaņots ZVA 13.08.2015.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT SEDATIF PC tabletes

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot SEDATIF PC tabletes pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko SEDATIF PC tabletes satur

- Aktīvās vielas ir:

Aconitum napellus 6 CH

............................ 0,5 mg

Belladonna 6 CH

............................ 0,5 mg

Calendula officinalis 6 CH

............................ 0,5 mg

Chelidonium majus 6 CH

............................ 0,5 mg

Abrus precatorius 6 CH

............................ 0,5 mg

Viburnum opulus 6 CH

............................ 0,5 mg

- Citas sastāvdaļas ir: saharoze, laktoze, magnija stearāts.

SEDATIF PC tablešu ārējais izskats un iepakojums

Baltas cilindriskas tabletes.

Kartona kastītē 40 tabletes blisteros.

Primārā marķējuma tulkojums

Sedatif PC

Tabletes

BOIRON

Sērijas Nr.: (LOT)

Derīgs līdz: (AUT.AV.)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

BOIRON

2, avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

SIA "G. Miežis Ārsts"

Mūkusalas iela 51,

Rīga, LV 1004

Tel/fakss: +371 67532498

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārmarķētājs Latvijā - SIA ELPIS, Ganību dambis 26, Rīga, LV-

1005, t. 67381170

Reģistrācijas Nr.

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2015.gada aprīlis

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju