Polygynax mīkstās vaginālās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Neomycini sulphas, Polymyxini B sulfas, Nystatinum
Pieejams no:
Laboratoire Innotech International SAS, France
ATĶ kods:
G01AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Neomycini sulphas, Polymyxini B sulfas, Nystatinum
Zāļu forma:
Mīkstās vaginālās kapsulas
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Innothera Chouzy, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000379

Saskaņots ZVA 06.05.2015.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

POLYGYNAX mīkstās vaginālās kapsulas

Neomycini sulfas / Polymyxini B sulfas / Nystatinum

Neomicīna sulfāts / Polimiksīna B sulfāts / Nistatīns

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Polygynax un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Polygynax lietošanas

Kā lietot Polygynax

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Polygynax

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. KAS IR POLYGYNAX UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Pret Polygynax jutīgu mikroorganismu izraisīta vaginīta un nespecifiska vaginīta lokālai ārstēšanai.

Jāievēro oficiālās vadlīnijas par antibakteriālās terapijas lietošanas nepieciešamību.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS POLYGYNAX LIETOŠANAS

Nelietojiet Polygynax šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība pret aktīvām vielām un/ vai jebkuru no palīgvielām (vai krusteniska

jutība);

alerģija pret zemesriekstiem vai soju;

ja lietojat maksts diafragmu vai lateksa prezervatīvus.

Šīs zāles parasti nav lietojamas kopā ar spermicīdiem līdzekļiem.

Šaubu gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Īpaša piesardzība, lietojot Polygynax nepieciešama šādos gadījumos:

- ja Jums ir lokālas nepanesamības vai alerģiskas reakcijas, ārstēšana ir jāpārtrauc;

- ja paaugstinātas jutības reakcijas rodas lietojot antibiotikas lokāli, tad vēlāk, lietojot šīs vai līdzīgas

antibiotikas iekšķīgi, arī ir iespējama paaugstinātas jutības reakcija;

- ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nelietojiet Polygynax;

- ja Jums ir nieru mazspēja, informējiet par to savu ārstu;

- nepārsniedziet ārsta norādīto ārstēšanās ilgumu.

Šaubu gadījumā lūdziet padomu ārstam vai farmaceitam.

Citas zāles un Polygynax

Nelietojiet

Polygynax

vienlaicīgi

spermicīdiem

līdzekļiem

(var

neitralizēt

lokāla

spermicīda

pretapaugļošanās līdzekļa darbību) un prezervatīviem, jo prezervatīvs var saplīst.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var

iegādāties bez receptes.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Polygynax, līdzīgi kā citas zāles, grūtniecības laikā jālieto piesardzīgi un tikai tad, ja tās Jums izrakstījis

ārsts.

Tā kā nav ziņu par šo zāļu izdalīšanos mātes pienā, nelietojiet Polygynax barošanas ar krūti laikā.

Saskaņots ZVA 06.05.2015.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neietekmē.

Polygynax satur hidrogenizētu sojas pupiņu eļļu.

Nelietojiet šīs zāles, ja jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju.

3. KĀ LIETOT POLYGYNAX

Vienmēr lietojiet Polygynax tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

TIKAI PIEAUGUŠIEM. Ievadīt pa vienai mīkstai vaginālajai kapsulai dziļi maksts dobumā vakarā.

Ārstēšanas ilgums 12 dienas.

Lietošanas veids

Vaginālai lietošanai.

Mīksto vaginālo kapsulu vēlams ievadīt guļus stāvoklī. Vieglāk to izdarīt, guļot uz muguras un plati

pievelkot ceļgalus pie sevis.

Ieteikumi:

Ārstēšanas laikā jāievēro personiskā higiēna (kokvilnas veļa, neveikt maksts skalošanu, terapijas laikā

neizmantot tamponus u.t.t.).

Terapiju nedrīkst pārtraukt mēnešreižu laikā.

Ārsts var nozīmēt ārstēšanu arī Jūsu partnerim, lai izvairītos no atkārtotas inficēšanās.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā visas zāles, arī Polygynax

dažiem pacientiem var izraisīt nevēlamas blakusparādības, kaut arī ne

visiem tās izpaužas.

Retas blakusparādības (novēro 1 līdz 10 no 10000 pacientiem)

Iespējama alerģiskas izcelsmes kontaktekzēma, kas var skart ne tikai ārstētos apvidus. Biežāk to novēro

ilgstošas lietošanas gadījumā.

Iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas (anafilaktiskais šoks, nātrene), sakarā ar sastāvā esošo

hidrogenizēto sojas pupiņu eļļu.

Nav zināms blakusparādību biežums (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Ārstēšanas īslaicīguma dēļ sistēmiskas toksicitātes (nieru, ausu bojājumu u.c.) iespējamība ir neliela.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot tīkla vietni www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt

daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. KĀ UZGLABĀT POLYGYNAX

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. IEPAKOJUMA SATURS UN CIT INFORMĀCIJA

Ko Polygynax

satur

Aktīvās vielas: viena mīkstā vaginālā kapsula satur 35000 SV neomicīna sulfāta (Neomycinum sulfas), 35000

SV polimiksīna B sulfāta (Polymyxini B sulfas), 100000 SV nistatīna (Nystatinum).

Saskaņots ZVA 06.05.2015.

Citas satāvdaļas ir: glicerīns, želatīns, dimetikons 1000, hidrogenizēta sojas pupiņu eļļa, polietilēnglikola un

etilēnglikola palmitostearāts (Tefose 63), attīrīts ūdens.

Polygynax ārējais izskats un iepakojums

Polygynax

zāļu forma ir mīkstās vaginālās kapsulas.

Polygynax

ir gludas, ovālas, blāvi dzeltenas līdz dzeltenas kapsulas.

Vienā kastītē ir 6 mīkstās vaginālās kapsulas.

Informācija uz primārā iepakojuma:

Polygynax

Neomycini sulfas / Polymyxini sulfas / Nystatinum

vaginālās kapsulas-nenorīt

Ievērot noteikto devu

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL-Francija

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94 110 Arcueil, Francija.

Tel.: (33) 1 46 15 29 00

Fakss: (33) 1 45 46 40 15

e-pasts: innotech@innotechinernational.fr

Ražotājs

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau – L’lsle Vert

41150 Chouzy sur Cisse, Francija

Lai saņemtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

SIA « INNOTHERA BALTICS »,

Bauskas iela 33-101,

Rīga, LV-1004

Tel.: 67808604

e-pasts: innotherabaltics@apollo.lv

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs I000379, atļaujas turētājs AS „Recipe Plus”, Mūkusalas

iela 41, Rīga, LV-1004.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs šo lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 07.04.2015.

PADOMS

KAS JUMS BŪTU JĀZIN PAR ANTIBIOTIKĀM? Antibiotikas ir aktīvas tikai pret baktēriju izraisītām

infekcijām. Tās neiedarbojas uz vīrusu izraisītām infekcijām. Jūsu ārsts ir izrakstījis Jums šīs zāles, jo tās ir

nepieciešamas Jūsu patreizējai saslimšanai. Baktērijas piemīt īpašība izdzīvot vai pat vairoties antibiotiku

klātbūtnē. Šo īpašību sauc par rezistenci. Rezistence var palielināties, ja antibiotikas lieto neatbilstoši vai

nevajadzīgi. Ja Jūs neievērosiet pareizu devu, lietošanas biežumu un ārstēšanas laiku, Jūs veicināsiet

rezistentu baktēriju veidošanos un tādējādi paildzināsiet savu atveseļošanās laiku.

Rezultātā, lai saglabātu zāļu efektivitāti, nelietojiet antibiotikas bez vajadzības, vienīgi tad, ja ārsts Jums tās

nozīmējis, ievērojiet ārsta nozīmētās devas un ārstēšanas ilgumu. Nedodiet antibiotikas citai personai, tās var

nederēt viņa slimībai.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju