Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

21-01-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

21-01-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Citrullus colocynthis, Lycopodium clavatum, Pārtikas dioica, Riekstu čūla
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Citrullus colocynthis, Lycopodium clavatum, a Food dioica, Nut ulcer
Zāļu forma:
Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
00-0237

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai

farmaceits Jums teicis.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.

punktu.

- Ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsazinās ar savu ārstu.

Š

a

j

ā

i

n

s

tr

uk

c

i

j

ā

va

r

at

u

zz

i

n

ā

t

:

1. Kas ir Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam to

lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai lietošanas

3. Kā lietot Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

6. Iepakojuma saturs un sīkāka informācija

1. Kas ir Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai un kādam nolūkam

to lieto

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir homeopātiskas zāles, ko lieto kuņģa-

zarnu un aknu funkcionālu traucējumu un meteorisma gadījumā, kā arī traucējumu

gadījumā pēc nikotīna,

alkohola un kafijas lietošanas.

2. Kas Jums jāzina pirms Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

lietošanas

Nelietojiet Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai šādos gadījumos:

ja Jums ir

alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu.

Citas zāles un Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat

lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība

vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

vomica-Homaccord

pilieni

iekšķīgai

lietošanai

neietekmē

spēju

vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai satur etilspirtu

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta (alkohola) vai devā (10 pilienos) līdz 150,2 mg, kas ir

ekvivalents 3 ml alus vai 1,27 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola.

Jāpievērš uzmanība grūtniecēm

vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī

paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

3. Kā lietot Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcjā vai kā ārsts, vai farmaceits

Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes dienā.

Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 10 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika

posmā).

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu

traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 5 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā. Akūtu

traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 7 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika posmā).

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam.

Ilgstoši (vairākus mēnešus) zāles drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā.

Ja esat lietojis Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir saņemti ziņojumi par atsevišķiem pārejošiem ādas reakciju gadījumiem, piem., izsitumiem,

niezi. Šo blakusparādību biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371

67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles uzlīmes

pēc «Derīgs līdz:». Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai satur:

100 g šķīduma satur aktīvās

vielas:

Nux vomica D 2 0,2 g, Nux vomica D 10 0,2 g, Nux vomica D 15 0,2 g, Nux

vomica D 30 0,2 g, Nux vomica D 200 0,2 g, Nux vomica D 1000 0,2 g, Bryonia

cretica D 2 0,2 g, Bryonia cretica D 6 0,2 g, Bryonia cretica D 10 0,2 g, Bryonia

cretica D 15 0,2 g, Bryonia cretica D 30 0,2 g, Bryonia cretica D 200 0,2 g, Bryonia

cretica D 1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D 3 0,3 g, Lycopodium clavatum D 10

0,3 g, Lycopodium clavatum D 30 0,3 g, Lycopodium clavatum D 200 0,3 g,

Lycopodium clavatum D 1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D 3 0,3 g, Citrullus

colocynthis D 10 0,3 g, Citrullus colocynthis D 30 0,3 g, Citrullus colocynthis D

200 0,3 g.

Citas sastāvdaļas ir: etilspirts, attīrīts ūdens.

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ārējais izskats un iepakojums

30 mL stikla pudelīte ar pilinātāju, kas ievietota kartona kastītē.

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr.Reckeweg Str. 2-4,

76532 Baden-Baden,

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: i nf o@heel .de

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 11/2015.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Nux vomica

0,2g

Nux vomica

0,2g

Nux vomica

0,2g

Nux vomica

0,2g

Nux vomica

D200

0,2g

Nux vomica

D1000

0,2g

Bryonia cretica

0,2g

Bryonia cretica

0,2g

Bryonia cretica

0,2g

Bryonia cretica

0,2g

Bryonia cretica

0,2g

Bryonia cretica

D200

0,2g

Bryonia

cretica

D1000

0,2g

Lycopodium clavatum

0,3g

Lycopodium clavatum

0,3g

Lycopodium clavatum

0,3g

Lycopodium clavatum

D200

0,3g

Lycopodium clavatum

D1000

0,3g

Citrullus colocynthis

0,3g

Citrullus colocynthis

0,3g

Citrullus colocynthis

0,3g

Citrullus colocynthis

D200

0,3g

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību: etilspirts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Nux vomica-Homaccord pilieni iekšķīgai lietošanai ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Kuņģa-zarnu un aknu funkcionāli traucējumi; meteorisms; traucējumi pēc nikotīna,

alkohola un kafijas lietošanas.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

4.2. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto pa 10 pilieniem 3 reizes

dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā pa 10 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2 stundu

laika posmā). Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto pa 5 pilieniem 3 reizes

dienā. Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 5 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2

stundu laika posmā).

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto pa 7 pilieniem 3 reizes dienā.

Akūtu traucējumu sākuma terapijā jālieto pa 7 pilieniem ik pēc 15 minūtēm (2

stundu laika posmā).

Dodot bērniem, pilienus var piepilināt nelielam ūdens daudzumam. Ilgstoši (vairākus

mēnešus) zāles drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles satur 35 tilp.% etilspirta (alkohola) vai devā (10 pilienos) līdz 150,2 mg, kas ir

ekvivalents 3 ml alus vai 1,27 ml vīna. Kaitīgs cilvēkiem, kuriem ir atkarība no alkohola.

Jāpievērš uzmanība grūtniecēm

vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī

paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas periodā nav pieejami.

Nelabvēlīga ietekme līdz šim nav novērota.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

vomica-Homaccord

pilieni

iekšķīgai

lietošanai

neietekmē

spēju

vadīt

transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles homeopātiskās zāles var izraisīt blakusparādības. Ir saņemti ziņojumi par

atsevišķiem pārejošiem ādas reakciju gadījumiem, piem., izsitumiem, niezi. Šo

blakusparādību biežums nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi

zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprupes speciālisti tiek

lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamajām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai,

Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles.

ATĶ kods: V03AX

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem

līdzekļiem.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem

līdzekļiem.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem

līdzekļiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Etilspirts

Attīrīts ūdens

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

30 ml stikla pudelīte ar pilinātāju, kas ievietota kartona kastītē.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

D-76532 Baden-Baden,

Vācija

SASKAŅOTS ZVA 21-01-2016

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

00-0237

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS:

Reģistrācijas datums: 2000. gada 15. marts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 18. jūnijs.

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2015

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju