Noromectin Duo

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Ivermectin, Praziquantelum
Pieejams no:
Norbrook Laboratories Limited, Īrija
ATĶ kods:
QP54AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ivermectin, Praziquantelum
Zāļu forma:
pasta iekšķīgai lietošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Norbrook Laboratories Limited, Īrija
Ārstniecības grupa:
zirgi
Autorizācija numurs:
V/DCP/13/0034

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/98/0902

Frontine Spot-on Dog S; M; L; XL

šķīdums pilināšanai uz ādas

suņiem

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks :

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL S.A.S.

4 chemin du Calquet

31300Toulouse

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Spot-on Dog S; M; L; XL šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

Fipronil

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Fipronils .............................................................................................................................. 100 mg

[S iepakojumam]

Katra pipete satur

0,67 ml šķīduma

[M iepakojumam]

Katra pipete satur

1,34 ml šķīduma

[L iepakojumam]

Katra pipete satur

2,68 ml šķīduma

[XL iepakojumam]

Katra pipete satur

4,02 ml šķīduma

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (

Ctenocephalides

spp.) un ērču (

Rhipicephalus

spp.,

Dermacentor

spp.,

Ixodes

spp.) invāzijas

ārstēšanai un kontrolei suņiem.

Šīs zāles var lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas, lai kontrolētu blusu izraisītu alerģisko dermatītu

(BIAD), ja to iepriekš diagnosticējis veterinārārsts.

Matgraužu invāzijas ārstēšanai un kontrolei suņiem.

Efektīvs papildus līdzeklis

Sarcoptes

spp. izraisīta kašķa ārstēšanai suņiem. Pilnīgai kašķa ērču

izskaušanai nepieciešamas vairākas apstrādes mēnesī.

Zāļu iedarbības ilgums pret blusām un ērcēm ir 4 nedēļas.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kucēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai

kucēniem, kuri sver mazāk par 2 kg.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās

periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamas nevēlamas reakcijas un var iestāties nāve.

Šīs zāles ir paredzētas lietošanai tikai suņiem. Nelietot kaķiem, jo iespējama pārdozēšana.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja notikusi zāļu laizīšana, var novērot neilgu pastiprinātu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu īpašību

dēļ.

Ļoti reti novērojamas atgriezeniskas reakcijas, pārejošas ādas reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas

izmaiņas, lokāla alopēcija, nieze, eritēma) un vispārēja nieze vai alopēcija. Ārkārtējos gadījumos novēro

hipersalivāciju, depresiju, neiroloģiskus simptomus (hiperestēzija, depresija, nervu simptomi), vemšanu

vai respiratoros simptomus.

Nepārdozēt.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanas veids: uzpilināšanai uz ādas

Devas:

[S iepakojumam] Viena 0,67 ml pipete (S) maza auguma suņiem ar svaru līdz 10 kg.

[M iepakojumam] Viena 1,34 ml pipete (M) vidēja auguma suņiem ar svaru virs 10 kg un līdz 20

[L iepakojumam] Viena 2,68 ml pipete (L) liela auguma suņiem ar svaru virs 20 kg un līdz 40 kg.

[XL iepakojumam] Viena 4,02 ml pipete (XL) liela auguma suņiem ar svaru virs 40 kg un līdz 60

Suņiem, kas sver vairāk par 60 kg, lietot vienu 4,02 ml pipeti un vienu piemērotu pipeti, kas paredzēta

mazāka auguma suņiem.

Tas nodrošina minimālo ieteicamo fipronila devu - 6,7 mg/kg.

Lietot ne biežāk kā ik pēc 4 nedēļām.

Ikmēneša aplikācijas ieteicamas gadījumos, ja ir paaugstināts blusu reinvāzijas risks, ja sunim ir alerģija

pret blusām, situācijās, kad nepieciešama ērču invāzijas kontrole vai tad, ja suns tiek regulāri mazgāts

ar hipoalerģiskiem vai mīkstinošiem šampūniem. Teritorijās, kurās ir zems blusu invāzijas risks, kur nav

nepieciešama apstrāde pret ērcēm, šīs zāles ieteicams lietot ik pēc diviem, trim mēnešiem.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pipeti turēt vertikāli, pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes galu. Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz skausta

pamatnes, starp lāpstiņām, līdz redzama āda. Pipetes galu novietot uz ādas un iztukšot tās saturu,

vairākas reizes saspiežot.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vietā.

Neuzglabāt temperatūrā virs 30

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Izvairīties no zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ir svarīgi pārliecināties, ka zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai

pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Izvairīties no dzīvnieka mazgāšanas vai saslapināšanās ar ūdeni 2 dienas pēc aplikācijas, kā arī no

mazgāšanas biežāk kā vienu reizi nedēļā, jo nav pētījumi attiecībā par to, kā šīs darbības ietekmē zāļu

iedarbīgumu.

Mīkstinošus šampūnus pieļaujams lietot pirms zāļu lietošanas, bet, lietojot ik nedēļu pēc lietošanas, tie

samazina aizsargājošo iedarbību pret blusām aptuveni 5 nedēļas ilgā periodā.

Ik nedēļu lietojot 2% hlorheksidīnu saturošu šampūnu, nav novērota negatīva iedarbība attiecībā uz

efektivitāti pret blusām, kas konstatēts 6 nedēļu ilgos pētījumos.

Pēc zāļu uzpilināšanas nepieļaut suņu peldināšanu dabiskās ūdenstilpēs 2 dienas pēc aplikācijas (skatīt

6.6. apakšpunktā).

Pēc aplikācijas var novērot dažu ērču pieķeršanos. Tomēr infekciju pārnēsāšanas risks ir pilnībā izslēgts,

jo ērces tiek nogalinātas pirms pilnīgas piesūkšanās.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās,

piemēram, paklājos un mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā

apstrādājamas ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu. Tādēļ jāizvairās no saskares ar mutes gļotādu un acīm.

Personām ar pastiprinātu jutību pret insekticīdiem vai spirtu, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

zālēm. Nepieļaut zāļu nonākšanu uz ādas, ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt, līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un bērniem nedrīkst ļaut

rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri

vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Netika novērotas nevēlamas blakusparādības suņiem, lietojot vienu reizi pieckārtīgā ieteicamā devā 8

nedēļas veciem kucēniem, augošiem suņiem un suņiem, kuri sver ap 2 kg pēc kārtas ar mēneša

intervālu.

Nevēlamu

reakciju

risks

dažkārt

iestāties,

pārdozējot

zāles,

tādēļ

dzīvniekiem

jāizvēlas

vispiemērotākā pipete, ņemot vērā dzīvnieka ķermeņa svaru.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Fipronils nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

06/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

[S pipete] Blisteris, kas satur 1 x 0,67 ml pipeti, kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 0,67 ml pipetes.

[M pipete] Blisteris, kas satur 1 x 1,34 ml pipeti, kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 1,34 ml pipetes.

[L pipete] Blisteris, kas satur 1 x 2,68 ml pipeti, kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 2,68 ml pipetes.

[XL pipete] Blisteris, kas satur 1 x 4,02 ml pipeti, kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 4,02 ml pipetes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Page 1 of 5

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/98/0902

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Spot-on Dog S; M; L; XL šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Fipronils .............................................................................................................................. 100 mg

Palīgvielas

Butilhidroksianizols (E320)

Butilhidroksitoluols (E321)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1.apakšpunktā.

Katra pipete satur: 0,67 ml šķīduma (S pipete), 1,34 ml šķīduma (M pipete), 2,68 ml šķīduma (L pipete)

vai 4,02 ml šķīduma (XL pipete).

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

Dzidrs šķīdums.

4.

KLĪNISKIE DATI

4.1

Mērķa sugas

Suņi.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu (

Ctenocephalides

spp.) un ērču (

Rhipicephalus

spp.,

Dermacentor

spp.,

Ixodes

spp.) invāzijas

ārstēšanai un kontrolei suņiem.

Šīs zāles var lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas, lai kontrolētu blusu izraisītu alerģisko dermatītu

(BIAD), ja to iepriekš diagnosticējis veterinārārsts.

Matgraužu invāzijas ārstēšanai un kontrolei suņiem.

Efektīvs papildu līdzeklis

Sarcoptes

spp. izraisīta kašķa ārstēšanai suņiem. Pilnīgai kašķa ērču

izskaušanai nepieciešamas vairākas apstrādes mēnesī.

Zāļu iedarbības ilgums pret blusām un ērcēm ir 4 nedēļas.

4.3

Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kucēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai

kucēniem, kuri sver mazāk par 2 kg.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās

periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamas nevēlamas reakcijas un var iestāties nāve.

Šīs zāles ir paredzētas lietošanai tikai suņiem. Nelietot kaķiem, jo iespējama pārdozēšana.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Izvairīties no zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Ir svarīgi pārliecināties, ka zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai

pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Izvairīties no dzīvnieka mazgāšanas vai saslapināšanās ar ūdeni 2 dienas pēc aplikācijas, kā arī no

mazgāšanas biežāk kā vienu reizi nedēļā, jo nav pētījumi attiecībā par to, kā šīs darbības ietekmē zāļu

iedarbīgumu.

Mīkstinošus šampūnus pieļaujams lietot pirms zāļu lietošanas, bet, lietojot ik nedēļu pēc lietošanas, tie

samazina aizsargājošo iedarbību pret blusām aptuveni 5 nedēļas ilgā periodā.

Ik nedēļu lietojot 2% hlorheksidīnu saturošu šampūnu, nav novērota negatīva iedarbība attiecībā uz

efektivitāti pret blusām, kas konstatēts 6 nedēļu ilgos pētījumos.

Pēc zāļu uzpilināšanas nepieļaut suņu peldināšanu dabiskās ūdenstilpēs 2 dienas pēc aplikācijas (skatīt

6.6. apakšpunktā).

Pēc aplikācijas var novērot dažu ērču pieķeršanos. Tomēr infekciju pārnēsāšanas risks ir pilnībā izslēgts,

jo ērces tiek nogalinātas pirms pilnīgas piesūkšanās.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās,

piemēram, paklājos un mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā

apstrādājamas ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Šīs zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu. Tādēļ jāizvairās no saskares ar mutes gļotādu un acīm.

Personām ar pastiprinātu jutību pret insekticīdiem vai spirtu, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

zālēm. Nepieļaut zāļu nonākšanu uz ādas, ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt, līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un bērniem nedrīkst ļaut

rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri

vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ja notikusi zāļu nolaizīšana, var novērot neilgu pastiprinātu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu īpašību

dēļ.

Ļoti reti novērojamas atgriezeniskas reakcijas, pārejošas ādas reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas

izmaiņas, lokāla alopēcija, nieze, eritēma) un vispārēja nieze vai alopēcija. Ārkārtējos gadījumos novēro

hipersalivāciju, depresiju, neiroloģiskus simptomus (hiperestēzija, depresija, nervu simptomi), vemšanu

vai respiratoros simptomus.

Nepārdozēt.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9

Devas un lietošanas veids

Lietošanas veids : uzpilināšanai uz ādas.

Devas:

Viena 0,67 ml pipete (S) maza auguma suņiem ar svaru līdz 10 kg.

Viena 1,34 ml pipete (M) vidēja auguma suņiem ar svaru virs 10 kg un līdz 20 kg.

Viena 2,68 ml pipete (L) liela auguma suņiem ar svaru virs 20 kg un līdz 40 kg.

Viena 4,02 ml pipete (XL) ļoti liela auguma suņiem ar svaru virs 40 kg.

Suņiem, kas sver vairāk par 60 kg, lietot vienu 4,02 ml pipeti un vienu piemērotu pipeti, kas paredzēta

mazāka auguma suņiem.

Tas nodrošina minimālo ieteicamo fipronila devu - 6,7 mg/kg.

Lietot ne biežāk kā ik pēc 4 nedēļām.

Ikmēneša aplikācijas ieteicamas gadījumos, ja ir paaugstināts blusu reinvāzijas risks, ja sunim ir alerģija

pret blusām, situācijās, kad nepieciešama ērču invāzijas kontrole vai tad, ja suns tiek regulāri mazgāts

ar hipoalerģiskiem vai mīkstinošiem šampūniem. Teritorijās, kurās ir zems blusu invāzijas risks, kur nav

nepieciešama apstrāde pret ērcēm, šīs zāles ieteicams lietot ik pēc diviem, trim mēnešiem.

Lietošanas metode:

Pipeti turēt vertikāli, pa iezīmēto līniju nolauzt pipetes galu. Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz skausta

pamatnes, starp lāpstiņām, līdz redzama āda. Pipetes galu novietot uz ādas un iztukšot tās saturu,

vairākas reizes saspiežot.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Netika novērotas nevēlamas blakusparādības suņiem, lietojot vienu reizi pieckārtīgā ieteicamā devā 8

nedēļas veciem kucēniem, augošiem suņiem un suņiem, kuri sver ap 2 kg pēc kārtas ar mēneša

intervālu.

Nevēlamu

reakciju

risks

(skatīt

4.6.

apakšpunktu)

dažkārt

iestāties,

pārdozējot

zāles,

tādēļ

dzīvniekiem jāizvēlas vispiemērotākā pipete, ņemot vērā dzīvnieka ķermeņa svaru.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretektoparazītu līdzekļi lokālai lietošanai, fipronils.

ATĶ vet kods: QP53AX15.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Fipronils ir insekticīds un akaricīds, kas pieder fenilpirazola grupai. Tas darbojas savstarpēji ar liganda

hlorīdu kanāliem, kas ir saistīti ar neironu pārvadītāju gamma-aminobutirīnskābi (GABA), kas bloķē

hlora jonu pre- un post sinapses šūnu membrānās. Tas noved pie centrālās nervu sistēmas nekoordinētas

darbības un kukaiņu un ērču bojāejas.

Zāles uzkrājas ādas un matu folikulu taukos un izdalās no matu folikuliem uz ādas un apmatojuma, tādējādi

nodrošinot ilgstošu iedarbību.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Pēc zāļu lokālas aplikācijas suņiem fipronils uzsūcas nedaudz (

15 %). Fipronila zemākais līmenis asins

plazmā dažādu sugu un izmēru suņiem būtiski atšķiras.

Pēc zāļu aplikācijas fipronila koncentrācija pakāpeniski palielinās no aplikācijas vietas uz perifērām

ķermeņa zonām (muguras, sāniem u.c.).

Fipronils metabolizējas sulfonu derivātā (RM1602), kam arī piemīt insekticīdas un akaricīdas īpašības.

Fipronila koncentrācija apmatojumā pakāpeniski samazinās līdz sasniedz aptuveni 3 līdz 4 µg.g

56 dienas

pēc aplikācijas.

6.

FARMACEITISKIE DATI

6.1

Palīgvielu saraksts

Butilhidroksianizols (E320)

Butilhidroksitoluols (E321)

Etanols

6.2

Būtiska nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 30

Glabāt sausā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Tiešā iepakojuma veids:

Bare 210-polipropilēna pipetes.

Iepakojuma izmērs: S pipete (0,67 ml), M pipete(1,34 ml), L pipete (2,68 ml), XL pipete (4,02 ml).

Izplatīšanas iepakojums:

Dog S:

- Blisteris, kas satur vienu 0,67ml pipeti.

- Blisteris, kas satur trīs 0,67ml pipetes. Blisteri iepakoti kartona kastē.

Dog M:

- Blisteris, kas satur vienu 1,34ml pipeti.

- Blisteris, kas satur trīs 1,34ml pipetes. Blisteri iepakoti kartona kastē.

Dog L:

- Blisteris, kas satur vienu 2,68ml pipeti.

- Blisteris, kas satur trīs 2,68ml pipetes. Blisteri iepakoti kartona kastē.

Dog XL:

- Blisteris, kas satur vienu 4,02ml pipeti.

- Blisteris, kas satur trīs 4,02ml pipetes. Blisteri iepakoti kartona kastē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Fipronils nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/98/0902

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 03/12/1998

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 15/07/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2018

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju