Nizoral 2% šampūns

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Ketokonazols
Pieejams no:
Janssen-Cilag LTD, United Kingdom
ATĶ kods:
D01AC08
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ketoconazolum
Deva:
2%
Zāļu forma:
Šampūns
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium; McGregor Cory Limited, United Kingdom
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000374

Saskaņots ZVA 15.09.2016.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Nizoral 2% šampūns

Ketoconazolum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums

teicis(-kusi)

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Nizoral šampūns un kādam nolūkam to lieto

Pirms Nizoral šampūna lietošanas

Kā lietot Nizoral šampūnu

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Nizoral šampūnu

Sīkāka informācija

KAS IR NIZORAL ŠAMPŪNS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Nizoral šampūns ir zāles sēnīšu vai rauga sēnīšu izraisītu ādas infekciju ārstēšanai un profilaksei. Ar

šampūnu var ārstēt gan galvas mataino daļu, gan lielākus ādas laukumus krūšu apvidū vai sejas

apvidū.

To var lietot dažādu ādas infekciju gadījumā, kam raksturīga:

zvīņošanās galvas matainā daļā (blaugznas);

sarkanbrūni plankumi ar dzeltenām vai baltām ādas zvīņām, parasti sejas vai krūšu apvidū

(seborejiskais dermatīts);

sīki, brūni vai balti, neregulāri plankumi uz ķermeņa (pityriasis versicolor). Jūs varat ārstēt

un novērst šīs infekcijas ar NIZORAL šampūnu.

PIRMS NIZORAL ŠAMPŪNA LIETOŠANAS

Nelietojiet Nizoral šampūnu šādos gadījumos:

ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret ketokonazolu vai kādu citu Nizoral šampūna

sastāvdaļu. Paaugstinātas jutības simptomi ir nieze un ādas apsārtums, kas novērojami pēc

lokālas lietošanas.

Īpaša piesardzība, lietojot Nizoral šampūnu, nepieciešama šādos gadījumos

Tāpat kā lietojot citus šampūnus, izvairieties no tā nokļūšanas acīs. Ja tas tomēr noticis, skalojiet acis

ar ūdeni.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Kortikosteroīdi (kortizona tipa zāles) krēma, ziedes vai losjona formā.

Ja jūs lietojat šādas zāles, pirms ārstēšanas sākšanas ar Nizoral šampūnu, apspriedieties ar savu ārstu

vai farmaceitu. Jūs varat uzreiz sākt lietot Nizoral šampūnu, bet nepārtrauciet kortikosteroīdu lietošanu

vienā dienā. Āda var reaģēt uz to ar apsārtumu un niezi.

Turpiniet kortikosteroīdu lietošanu sekojoši:

vienu nedēļu lietojiet tās pašas devas;

pakāpeniski samaziniet lietošanas biežumu turpmāko 1-2 nedēļu laikā;

Saskaņots ZVA 15.09.2016.

pēc tam pilnībā pārtrauciet kortikosteroīdu lietošanu.

Ja Jums ir kādas neskaidrības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nizoral šampūnu drīkst lietot grūtnieces un mātes, kas baro bērnu ar krūti. Nav zināms risks attiecībā

uz Nizoral šampūna lietošanu grūtniecēm un mātēm, kas baro bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nizoral šampūns neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

KĀ LIETOT NIZORAL ŠAMPŪNU

Nizoral 2% šampūns paredzēts lietošanai pusaudžiem un pieaugušajiem.

Vienmēr lietojiet Nizoral šampūnu tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai arī kā ārsts Jums

stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Nomazgājiet inficētos ādas apvidus ar Nizoral šampūnu, ļaujiet šampūnam 3 – 5 minūtes

iedarboties un tad izskalojiet to.

Pārliecinieties, ka esat pilnīgi nomazgājis ādu, ne tikai matus vien. Parasti vienai mazgāšanas reizei

pietiek ar 5 – 6 ml šampūna.

Tas, cik bieži Jums vajadzēs lietot Nizoral, atkarīgs no infekcijas veida un tā, vai veicat

ārstēšanu vai profilaksi.

Ādas zvīņošanās (blaugznas) un sarkanbrūni plankumi ar dzeltenām vai baltām ādas zvīņām,

parasti sejas vai krūšu apvidū (seborejiskais dermatīts):

Ārstēšanai: 2-4 nedēļas, lietojot to divas reizes nedēļā.

Profilakse: vienu reizi ik nedēļu vai katru otro nedēļu;

Sīki, brūni vai balti, neregulāri plankumi uz ķermeņa (pityriasis versicolor):

Ārstēšanai: 5 dienas, lietojot to vienu reizi dienā.

Profilakse: vienu reizi vasaras sākumā 3 dienas pēc kārtas, lietojot to vienu reizi dienā.

Ja esat lietojis Nizoral šampūnu vairāk nekā noteikts

Nizoral šampūnu nedrīkst norīt. Ja Nizoral šampūns ir nejauši norīts, sazinieties ar savu ārstu.

Nejaušas norīšanas gadījumā jāveic tikai atbalstoši un simptomātiski pasākumi. Lai novērstu

aspirāciju, nevajadzētu izraisīt vemšanu vai veikt kuņģa skalošanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, Nizoral šampūns var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retāk (gadījumos no 1/1000 līdz 1/100) var rasties reakcijas lietošanas vietā: nieze, kairinājums, ādas

dedzinoša sajūta, apsārtusi vai sausa āda; izsitumi; matu struktūras pārmaiņas; matu folikulu

iekaisums; acu pastiprināta asarošana.

Reti (gadījumos no 1/10 000 līdz 1/1 000) var rasties arī paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas;

garšas sajūtas pārmaiņas; acu kairinājums; pinnes, lokāls ādas iekaisums, bojājums vai lobīšanās,

strutaini ādas izsitumi.

Biežums nav zināms šādām blakusparādībām: pēkšņs ādas vai gļotādu pietūkums, parasti sejas, acu

vai lūpu; nātrene, matu krāsas izmaiņas.

Gadījumā, ja Jums ir šampūna nepanesība, pārtrauciet terapiju.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

Saskaņots ZVA 15.09.2016.

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

KĀ UZGLABĀT NIZORAL ŠAMPŪNU

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma. Derīguma termiņš attiecas

uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Nizoral šampūns satur

Aktīvā viela ir ketokonazols. 1 g šampūna satur 20 mg ketokonazola.

Citas sastāvdaļas ir nātrija laurilsulfāts, dinātrija monolaurilsulfosukcināts, kokosriekstu

taukskābju dietanolamīds, laurdimonija hidrolizēts dzīvnieku kolagēns, makrogola 120

metilglikozes dioleāts, nātrija hlorīds, sālsskābes koncentrāts, imidurīnviela, nātrija

hidroksīds, nātrija eritrozīns un attīrīts ūdens.

Nizoral šampūna ārējais izskats un iepakojums

Nizoral šampūns ir sārts, viskozs šķīdums.

Nizoral šampūns pieejams 120 ml balta, augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudelītēs ar polipropilēna

vāciņu (PP).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Janssen-Cilag Ltd, 50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire, HP 12 4EG,

Lielbritānija

Ražotāji

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Beļģija vai

McGregor Cory, Middleton Close, Banbury, OX 16 4RS, Lielbritānija.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs un pārpakotājs: SIA ELPIS, Rāmuļu

iela15, LV-1005, t. 67381170

Reģistrācijas Nr. I000374

Pēdējais lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums: 2016. gada augusts

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju