Lacipil 6 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

24-09-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Lacidipīns
Pieejams no:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ireland
ATĶ kods:
C08CA09
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Lacidipine
Deva:
6 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Glaxo Wellcome S.A., Spain
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000692

Saskaņots ZVA 24.09.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

LACIPIL 6 mg apvalkotās tabletes

Lacidipinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir

līdzīgas slimības pazīmes

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Lacipil un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Lacipil lietošanas

Kā lietot Lacipil

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Lacipil

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Lacipil un kādam nolūkam to lieto

Lacipil pieder zāļu grupai, ko sauc par kalcija kanālu blokatoriem. Lacipil vienu pašu vai kopā ar

citām zālēm izmanto paaugstināta asinsspiediena (arteriālas hipertensijas) ārstēšanai.

Lacipil

aizkavē kalcija jonu nokļūšanu asinsvadu sieniņu gludās muskulatūras šūnās, rezultātā

asinsvadi paplašinās un asinsspiediens pazeminās.

2.

Kas Jums jāzina pirms Lacipil lietošanas

Nelietojiet Lacipil šādos gadījumos:

-

ja Jums ir alerģija pret lacidipīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu,

-

ja Jums ir diagnosticēta izteikta aortas stenoze.

Ja domājat, ka kāds no šiem punktiem varētu attiekties uz Jums, pārrunājiet to ar savu ārstu, nelietojot

Lacipil.

-

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā ja Jums ir sirdsdarbības traucējumi,

-

ja Jūs lietojat kādas zāles sirdsdarbības traucējumu, psihisku traucējumu, infekciju vai alerģijas

ārstēšanai,

-

ja Jums tiek konstatēts kardiogēns šoks vai nestabilā stenokardija,

-

ja Jums nesen ir bijis miokarda infarkts,

-

ja Jums ir aknu slimības.

Ja domājat, ka kāds no šiem punktiem varētu attiekties uz Jums, lūdziet padomu savam ārstam.

Citas zāles un Lacipil

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Ja vienlaikus ar Lacipil lietojat vēl kādas asinsspiedienu pazeminošas zāles vai cimetidīnu (zāles čūlas

ārstēšanai), Lacipil iedarbība var pastiprināties.

Lacipil kopā ar uzturu

Lacipil var lietot gan pēc ēšanas, gan tukšā dūšā. Nelietojiet Lacipil kopā ar greipfrūtu sulu, jo tā var

ietekmēt Lacipil iedarbību.

Saskaņots ZVA 24.09.2019.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu. Lacipil grūtniecības vai zīdīšanas laikā

drīkst lietot tikai tad, ja ārsts uzskata, ka iespējamais ieguvums no terapijas mātei ir lielāks par

iespējamo blakusparādību risku auglim vai jaundzimušajam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lacipil var izraisīt reiboni un galvassāpes (skatīt 4. punktu Iespējamās blakusparādības). Nevadiet

transportlīdzekļus un nestrādājiet ar mehānismiem, ja Jums rodas reibonis vai galvassāpes.

Lacipil satur laktozi

Lacipil satur nedaudz cukura, ko sauc par laktozi. Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat kādu

cukuru, konsultējieties ar ārstu pirms Lacipil lietošanas.

3.

Kā lietot Lacipil

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Zāles jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā (vēlams no rīta). Tās var lietot gan pēc ēšanas, gan

tukšā dūšā.

Zāļu devu ārsts noteiks atbilstoši slimības smaguma pakāpei un Jūsu organisma atbildes reakcijai.

Sākumdeva parasti ir 2 mg vienu reizi dienā. Lai sasniegtu vislabāko efektu, pēc noteikta laika deva

var tikt palielināta līdz 4 mg un, ja nepieciešams, līdz 6 mg dienā. Parasti to veic apmēram pēc 3 – 4

nedēļām, bet var būt nepieciešams devu palielināt agrāk.

Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ārsts var ieteikt lietot mazāku devu.

Lacipil nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pieredzes par

Lacipil lietošanu šai pacientu grupai.

Lietojiet Lacipil regulāri! Regulāra lietošana Jums palīdzēs saglabāt stabilu asinsspiedienu un labu

pašsajūtu.

Zāles var lietot ilgstoši, bez ierobežojuma.

Ja esat lietojis Lacipil vairāk nekā noteikts

Lacipil pārdozēšanas gadījumi nav reģistrēti. Pārdozēšanas izpausme varētu būt paātrināta vai

palēnināta sirdsdarbība un pazemināts asinsspiediens.

Lacipil jālieto tādā devā, kā norādījis ārsts. Ja Jūs nejauši pārsniedzat noteikto devu, nekavējoties

sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai viņi zinātu, ko esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Lacipil

Ja esat aizmirsis iedzert Lacipil tableti paredzētajā laikā, neuztraucieties! Iedzeriet tableti tajā pašā

dienā, tiklīdz atceraties. Nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu

aizmirsto devu.

4.

Iespējamās blakusparādības

Parasti Lacipil panesība ir laba, taču, tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī

ne visiem tās izpaužas.

Tāpat kā lietojot citus šīs grupas preparātus, retos gadījumos ir ziņots par esošās stenokardijas

pastiprināšanos, īpaši terapijas sākumā. Informējiet savu ārstu pēc iespējas drīz, ja Jums rodas vai

pastiprinās sāpes krūtīs (stenokardija).

Saskaņots ZVA 24.09.2019.

Dažiem pacientiem var rasties nelielas blakusparādības, kas saistītas ar zāļu izraisīto asinsvadu

paplašināšanos. Šīs izpausmes parasti ir pārejošas un izzūd, turpinot lietot to pašu Lacipil devu.

Visbiežākās asinsvadu paplašināšanās izpausmes ir:

galvassāpes,

pietvīkums,

tūska,

reibonis un

sirdsklauves.

Citas blakusparādības

Biežas blakusparādības (šīs blakusparādības var rasties līdz vienam no 10 cilvēkiem):

paātrināta sirdsdarbība,

kuņģa darbības traucējumi,

slikta dūša,

izsitumi (arī ar apsārtumu un niezi),

vājums,

pastiprināta urinācija,

izmaiņas analīzēs- atgriezeniska sārmainās fosfatāzes līmeņa palielināšanās.

Retākas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 100 cilvēkiem):

ģībonis,

pazemināts asinsspiediens,

smaganu asiņošana un iekaisums.

Retas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 1000 cilvēkiem):

smaga alerģiska reakcija, kas saistīta ar sejas, mēles vai rīkles tūsku un var izraisīt

elpošanas vai rīšanas grūtības,

nātrene (alerģiska ādas reakcija).

Ļoti retas blakusparādības (var rasties līdz vienam no 10 000 cilvēkiem):

roku vai kāju trīce,

depresija.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv .

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt

nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Lacipil

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

Sargāt no gaismas. Tabletes jāizņem no folijas iesaiņojuma īsi pirms lietošanas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādītas uz iepakojuma pēc “Termin ważności:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lacipil satur

Aktīvā viela ir lacidipīns (Lacidipinum). Katra Lacipil 6 mg apvalkotā tablete satur 6 mg

lacidipīna.

Saskaņots ZVA 24.09.2019.

Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, laktozes monohidrāts (žāvēts izsmidzinot),

povidons K30, magnija stearāts. Tablešu apvalks kā palīgvielas satur Opadry White YS-1-

18043 (hipromeloze, titāna dioksīds, polietilēnglikols 400, polisorbāts 80).

Lacipil ārējais izskats un iepakojums

Lacipil 6 mg apvalkotās tabletes ir ovālas, baltas, abpusēji izliektas tabletes.

Lacipil 6 mg: tabletes iepakotas oPA/Al/PVH//Al/papīra bērniem neatveramos blisteros, kas ievietoti

kartona kārbās. Katrā iepakojumā ir 28 tabletes.

Primārā marķējuma informācija

Lacipil,

6 mg

apvalkotās tabletes

Lacidipinum

Sērija (Nr serii)

Derīgs līdz (Termin ważn.)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Īrija

Ražotājs

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de

Extremadura 3, Aranda de Duero, Burgos,

Spānija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000692.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 09/2019.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju