Gyno-Pevaryl 150 mg pesāriji

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

31-01-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Ekonazola nitrāts
Pieejams no:
Johnson & Johnson D.O.O., Slovenia
ATĶ kods:
G01AF05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Econazoli nitras
Deva:
150 mg
Zāļu forma:
Pesārijs
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium; Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., Portugal
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000588

Saskaņots ZVA 31.01.2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

GYNO-PEVARYL 150 mg pesāriji

Econazoli nitras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem

ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir GYNO-PEVARYL un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms GYNO-PEVARYL lietošanas

Kā lietot GYNO-PEVARYL

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt GYNO-PEVARYL

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir GYNO-PEVARYL un kādam nolūkam to lieto

Jūsu zāļu nosaukums ir GYNO-PEVARYL.

GYNO-PEVARYL pesāriji ir cieti, torpēdas formas pesāriji (maksts svecītes). Ievietoti makstī, tie izdala zāles, tā

saukto ekonazola nitrātu. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par pretsēnīšu līdzekļiem.

GYNO-PEVARYL pesārijus lieto, lai ārstētu maksts infekcijas un ādas infekcijas dzimumorgānu apvidū (vulva un

maksts). Šādas infekcijas izraisa sēnītes un raugi, kā piena sēne (Candida).

2.

Kas Jums jāzina pirms GYNO-PEVARYL lietošanas

Nelietojiet GYNO-PEVARYL šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Nelietojiet šīs zāles, ja jebkas no minētā attiecas uz Jums. Neskaidrību gadījumā pirms GYNO-PEVARYL

lietošanas vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms GYNO-PEVARYL lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir alerģija pret jebkurām citām zālēm, ko lieto piena sēnes vai citu sēnīšu infekciju ārstēšanai;

Jūs lietojat citas zāles maksts un vulvas ārstēšanai.

Konsultējieties ar ārstu par cita veida kontracepcijas izmantošanu šo zāļu lietošanas laikā, ja:

Jūs lietojat kontracepcijas “barjermetodi”, kā prezervatīvi vai diafragmas. Tas ir tāpēc, ka GYNO-

PEVARYL pesāriji var sabojāt gumiju un neļaut līdzeklim darboties pareizi;

Jūs lietojat spermicīdu saturošu kontracepcijas līdzekli.

Bērni un pusaudži

GYNO-PEVARYL nav paredzēts lietošanai bērniem vecumā līdz 16 gadiem.

Citas zāles un GYNO-PEVARYL

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis. Tas ietver zāles,

ko var iegādāties bez receptes un augu izcelsmes zāles.

Jo īpaši izstāstiet ārstam, ja lietojat:

zāles asiņu šķidrināšanai (antikoagulantus), tādus, kā, piemēram, varfarīns un acenokumarols. Jūsu ārsts

iespējams pārbaudīs, vai antikoagulants darbojas pilnvērtīgi.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Iespējams Jūs vienalga varēsiet lietot GYNO-PEVARYL, ja Jūsu ārsts uzskatīs, ka tas Jums ir nepieciešams.

Saskaņots ZVA 31.01.2020

3.

Kā lietot GYNO-PEVARYL

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pesāriju lietošana

Pirms šo zāļu lietošanas vienmēr kārtīgi nomazgājiet rokas. Tas ir īpaši svarīgi, ja esat grūtniece.

Pilns kurss ir 3 dienas.

Lietojiet vienu pesāriju reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.

Lietojiet pesāriju tieši pirms gulētiešanas. Tas palīdzēs pesārijam palikt vietā.

Nenorijiet pesāriju.

Pesārija ievietošana

Plēsiet pa rievu starp diviem atsevišķi iepakotiem pesārijiem.

Lietojot mēlīti ērtai atvēršanai, izņemiet vienu pesāriju no tā plastmasas iepakojuma (1. attēls).

1. attēls

Nogulieties ar ceļos saliektām un izplestām kājām.

Pesāriju ar rādītājpirkstu iestumiet makstī, cik tālu iespējams (2. attēls).

2. attēls

Kad pārtraukt lietot GYNO-PEVARYL

Pabeidziet pilnu ārstēšanas kursu. Dariet tā, pat ja sāpīgums, nieze un izdalījumi pāriet pirms ārstēšanas kursa

beigām.

Ja Jūs norijat GYNO-PEVARYL pesārijus

Ja pesārijs ir norīts vai apēsts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai griezieties tuvākās slimnīcas

neatliekamās palīdzības nodaļā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot GYNO-PEVARYL un nekavējoties izstāstiet savam ārstam, ja konstatējat jebko no

turpmāk norādītā. Iespējams, Jums būs nepieciešama steidzama ārstēšana.

Pēkšņs sejas un rīkles pietūkums. Nātrene (pazīstama arī kā urtikārija), smags ādas kairinājums,

apsārtums un pūšļu veidošanās. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas pazīmes (skar mazāk kā 1 no

10 000 cilvēkiem).

Citas blakusparādības:

Biežas blakusparādības (skar vairāk kā 1 no 100 pacientēm)

Nieze.

Ādas dedzināšanas sajūta.

Saskaņots ZVA 31.01.2020

Retākas blakusparādības (skar mazāk kā 1 no 100 pacientēm)

Izsitumi.

Dedzināšanas sajūta (ap maksti vai makstī).

Retas blakusparādības (skar mazāk kā 1 no 1000 pacientēm)

Ādas apsārtums.

Biežums nav zināms

Sāpes, pietūkums vai kairinājums (ap maksti vai makstī).

Ādas iekaisums (kontaktdermatīts).

Ādas lobīšanās, zvīņošanās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt GYNO-PEVARYL

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz strēmelītes un kārbiņas pēc "EXP" vai " Годен

до". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko GYNO-PEVARYL satur

-

Aktīvā viela ir ekonazola nitrāts. Katrs pesārijs satur 150 mg ekonazola nitrāta.

Citas sastāvdaļas ir cietie tauki (Wecobee M, Wecobee FS).

GYNO-PEVARYL ārējais izskats un iepakojums

Gyno-Pevaryl 150 mg pesāriji ir balti vai gandrīz balti torpēdas formas pesāriji. Iepakojumā ir 3 pesāriji PE/PVH

strēmelītēs.

Tiešā iepakojuma tulkojums

Janssen

Gyno-Pevaryl 150 mg

Pesāriji, Econazoli nitras

Johnson & Johnson

Derīgs līdz (EXP) Sērija (Lot)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53,

1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotāji

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

Lusomedicamenta - Sociedade Tecnica

Saskaņots ZVA 31.01.2020

Farmaceutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena

Portugāle

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2020.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju