Duplocillin LA suspensija injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Benzathine benzilpenicilīna, Prokaīna benzilpenicilīns
Pieejams no:
Intervet International Booxmer, Nīderlande
ATĶ kods:
QJ01CR50
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Benzathine benzylpenicillin, Procaine benzylpenicillin
Zāļu forma:
suspensija injekcijām
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Intervet Productions S.r.L., Itālija
Ārstniecības grupa:
aitas; cūkas; kaķi; liellopi; suņi; zirgi
Produktu pārskats:
V/NRP/96/0457-01 - - Stikla flakons, 100 ml - Ir pieejams; V/NRP/96/0457-02 - - Stikla flakons, 250 ml - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/96/0457
Autorizācija datums:
2011-11-17

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/14/0026

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Carbetocin

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Hypophysin LA ir dzidrs, bezkrāsains šķīdums injekcijām, kas satur

Aktīvā viela:

Karbetocīns:

35,00 µg/ml

Palīgvielas:

Hlorkrezols

1,00 mg/ml

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Govis:

- dzemdes atonija pēcatnešanās perioda laikā;

- dzemdes atonijas izraisīta placentas aizture;

- piena izdalīšanās veicināšanai stresa izraisītas agalaktijas gadījumā vai gadījumos, kad nepieciešama

tesmeņa iztukšošana.

Sivēnmātes:

- atnešanās stimulācijai vai atsākšanai pēc dzemdes kontrakciju pārtraukšanās (dzemdes atonija vai

kūtra darbība) pēc vismaz 1 sivēna piedzimšanas;

- papildterapijai mastīta-metrīta-agalaktijas (MMA) sindroma gadījumā;

- piena izdalīšanās veicināšanai;

- kopējā atnešanās laika saīsināšanai atnešanās sinhronizācijas ietvaros sivēnmātēm. Zāles var ievadīt

sivēnmātēm,

kurām iepriekš

lietots

atbilstošs

(piem.,

kloprostenols) ne

ātrāk

pirms

grūsnības 114. dienas un kurām atnešanās nav sākusies 24 stundu laikā pēc PGF

injekcijas

(grūsnības 1. diena ir pēdējā

apsēklošanas diena).

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Neievadīt atnešanās stimulēšanai, ja dzemdes kakls nav atvēries vai ja atnešanās aizkavēšanos ir

radījis mehānisks šķērslis, piemēram, fizisks nosprostojums, augļa novietojuma un pozas anomālijas,

nepārtrauktas dzemdes kontrakcijas, draudošs dzemdes plīsums, dzemdes sagriešanās, relatīvi liels

auglis vai dzemdību ceļu deformācija.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Karbetocīnam var būt dzemdi tonizējoša iedarbība vēlīnā grūsnības laikā.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai. Parasti šīs zāles lieto tikai vienu reizi.

Govis

Visām indikācijām:

6,0 – 10,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 210 – 350 µg karbetocīna/dzīvniekam

Sivēnmātes

Kopējā atnešanās laika saīsināšanai atnešanās sinhronizācijas ietvaros:

1,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 35 µg karbetocīna/dzīvniekam

Atnešanās stimulācijai vai atsākšanai pēc dzemdes kontrakciju pārtraukšanās (dzemdes atonija vai

kūtra darbība) pēc vismaz 1 sivēna piedzimšanas:

1,0 – 2,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 35 – 70 µg karbetocīna/dzīvniekam

MMA ārstēšanai un piena izdalīšanās stimulācijai:

3,0 – 6,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 105 – 210 µg karbetocīna/dzīvniekam

Devas lielums var mainīties norādītā devas diapazona ietvaros atkarībā no veterinārārsta novērtējuma.

Ja zāles lieto, lai stimulētu piena izdalīšanos govīm un sivēnmātēm, vai kā papildterapiju MMA

sindroma gadījumā sivēnmātēm, iespējama atkārtota lietošana pēc 1 līdz 2 dienām.

Flakona gumijas aizbāzni var droši caurdurt līdz 25 reizēm. 50 un 100 ml flakoniem jāizmanto

automātiskais šļirces aprīkojums vai piemērota ievilkšanas adata, lai izvairītos no pārmērīgas aizdares

caurduršanas.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi, cūkas

Gaļai un blakusproduktiem:

nulle dienas

Liellopi

Pienam:

nulle stundas

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma un flakona

marķējumā pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. Derīguma

termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

Pēc flakona pirmreizējas caurduršanas (atvēršanas), izmantojot šajā lietošanas instrukcijā norādīto

derīguma termiņu pēc atvēršanas, jāaprēķina datums, kurā jāizmet flakonā atlikušās zāles. Šis

izmešanas datums jāieraksta brīvajā laukumā uz marķējuma.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai

Miometrija atbildes reakcija uz karbetocīnu, visdrīzāk, būs tuva nullei laika periodā no 5. līdz 11.

pēcatnešanās dienai. Tāpēc veterināro zāļu ievadīšana šī perioda laikā, visticamāk, būs neefektīva, un

no šādas lietošanas vajadzētu izvairīties.

Ja ārstēšana ar karbetocīnu ir neveiksmīga, ieteicams atkārtoti izvērtēt stāvokļa etioloģiju, it īpaši, ja

etioloģiskais faktors varētu būt hipokalciēmija.

Ja veterinārās zāles tiek ievadītas smaga septiska metrīta gadījumā, jāizvērtē atbilstošas papildterapijas

uzsākšana.

Īpaši norādījumi lietošanai

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem

Laika periods starp divām injekcijām nedrīkst būt īsāks par 24 stundām.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja sievietei, kas nav grūtniece, notikusi nejauša (gadījuma rakstura) veterināro zāļu pašinjicēšana, var

rasties šāda iedarbība: sejas piesarkums un karstuma sajūta, sāpes vēdera lejas daļā. Šī iedarbība

parasti ātri izzūd.

Grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, nevajadzētu strādāt

ar šīm zālēm, lai nepieļautu nejaušu iedarbību. Ja grūtniecei notikusi nejauša (gadījuma rakstura)

pašinjicēšana, var sākties dzemdes kontrakcijas.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt

lietošanas instrukciju ārstam.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) saskare ar ādu, attiecīgā vieta rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un

ūdeni, jo karbetocīns var uzsūkties caur ādu.

Ja notikusi saskare ar acīm, tās rūpīgi jāizskalo ar ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret karbetocīnu vai kādu no palīgvielām nevajadzētu strādāt ar šīm

zālēm.

Sievietēm reproduktīvā vecumā ar šī zālēm jādarbojas īpaši piesardzīgi.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas perioda laikā

Šīs veterinārās zāles ir indicētas piena sekrēcijas stimulācijai.

Skatīt arī 5. apakšpunktu „Kontrindikācijas”.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oksitocīna lietošana pēc šo veterināro zāļu lietošanas nav nepieciešama. Tā kā pastāv oksitocīna

darbības pastiprināšanās iespēja, var rasties nevēlamas dzemdes spazmas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Pārdozēšana, lietojot vairāk nekā 400 µg karbetocīna/dzīvniekam, var palielināt nedzīvi dzimušo

mazuļu skaitu vecākām sivēnmātēm, ja zāles lieto ieilgušas atnešanās gadījumā.

Pārdozēšana, lietojot 600 µg karbetocīna/dzīvniekam, var izraisīt profūzu piena izdalīšanos

sivēnmātēm, kas var radīt caureju, lēnāku svara pieaugumu un palielinātu mirstību sivēniem.

Karbetocīnu uzskata par vidēji kairinošu. Lietojot lielākas devas (1000 µg karbetocīna/dzīvniekam),

ārstēto dzīvnieku injekcijas vietās veidojās lokāla limfocitāra infiltrācija.

Nesaderība

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām

veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

29.05.2014

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanas nosacījumi

1 flakons (10 ml) kartona kārbā

1 flakons (20 ml) kartona kārbā

1 flakons (50 ml) kartona kārbā

1 flakons (100 ml) kartona kārbā

12 flakoni (50 ml) kartona kārbā

12 flakoni (100 ml) kartona kārbā

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/14/0026

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Hypophysin LA 35 µg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur

Aktīvā viela:

Karbetocīns (Carbetocin)

35,00 µg

Palīgvielas:

Hlorkrezols

1,00 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi, cūkas

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Govis:

- dzemdes atonija pēcatnešanās perioda laikā;

- dzemdes atonijas izraisīta placentas aizture;

- piena izdalīšanās veicināšanai stresa izraisītas agalaktijas gadījumā vai gadījumos, kad

nepieciešama tesmeņa iztukšošana.

Sivēnmātes:

- atnešanās stimulācijai vai atsākšanai pēc dzemdes kontrakciju pārtraukšanās (dzemdes

atonija vai kūtra darbība) pēc vismaz 1 sivēna piedzimšanas;

- papildterapijai mastīta-metrīta-agalaktijas (MMA) sindroma gadījumā;

- piena izdalīšanās veicināšanai;

- kopējā atnešanās laika saīsināšanai atnešanās sinhronizācijas ietvaros sivēnmātēm. Zāles var

ievadīt sivēnmātēm, kurām iepriekš lietots atbilstošs PGF

(piem., kloprostenols) ne ātrāk

kā pirms grūsnības 114.dienas un kurām atnešanās nav sākusies 24 stundu laikā pēc PGF

injekcijas (grūsnības 1. diena ir pēdējā apsēklošanas diena).

4.3

Kontrindikācijas

Neievadīt atnešanās stimulēšanai, ja dzemdes kakls nav atvēries vai ja atnešanās aizkavēšanos

ir radījis mehānisks šķērslis, piemēram, fizisks nosprostojums, augļa novietojuma un pozas

anomālijas, nepārtrauktas dzemdes kontrakcijas, draudošs dzemdes plīsums, dzemdes

sagriešanās, relatīvi liels auglis vai dzemdību ceļu deformācija.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Miometrija atbildes reakcija uz karbetocīnu, visdrīzāk, būs tuva nullei laika periodā no 5. līdz

11. pēcatnešanās dienai. Tāpēc veterināro zāļu ievadīšana šī perioda laikā, visticamāk, būs

neefektīva, un no šādas lietošanas vajadzētu izvairīties.

Ja ārstēšana ar karbetocīnu ir neveiksmīga, ieteicams atkārtoti izvērtēt stāvokļa etioloģiju, it

īpaši, ja etioloģiskais faktors varētu būt hipokalcēmija.

Ja veterinārās zāles tiek ievadītas smaga septiska metrīta gadījumā, jāizvērtē atbilstošas

papildterapijas uzsākšana.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Laika periods starp divām injekcijām nedrīkst būt īsāks par 24 stundām.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja sievietei, kas nav grūtniece, notikusi nejauša (gadījuma rakstura) veterināro zāļu

pašinjicēšana, var rasties šāda iedarbība: sejas piesarkums un karstuma sajūta, sāpes vēdera

lejas daļā. Šī iedarbība parasti ātri izzūd.

Grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti,

nevajadzētu strādāt ar šīm zālēm, lai nepieļautu nejaušu iedarbību. Ja grūtniecei notikusi

nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, var sākties dzemdes kontrakcijas.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) saskare ar ādu, attiecīgā vieta rūpīgi jānomazgā ar

ziepēm un ūdeni, jo karbetocīns var uzsūkties caur ādu.

Ja notikusi saskare ar acīm, tās rūpīgi jāizskalo ar ūdeni.

Personām ar pastiprinātu jutību pret karbetocīnu vai kādu no palīgvielām nevajadzētu strādāt

ar šīm zālēm.

Sievietēm reproduktīvā vecumā ar šīm zālēm jādarbojas īpaši piesardzīgi.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Karbetocīnam var būt dzemdi tonizējoša iedarbība vēlīnā grūsnības laikā.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Šīs veterinārās zāles ir indicētas piena sekrēcijas stimulācijai.

Skatīt arī 4.3. apakšpunktu „Kontrindikācijas”.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oksitocīna lietošana pēc šo veterināro zāļu lietošanas nav nepieciešama. Tā kā pastāv

oksitocīna darbības pastiprināšanās iespēja, var rasties nevēlamas dzemdes spazmas.

4.9

Devas un lietošanas veids

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai. Parasti šīs zāles lieto tikai vienu reizi.

Govis

Visām indikācijām:

6,0 – 10,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 210 – 350 µg karbetocīna/dzīvniekam

Sivēnmātes

Kopējā atnešanās laika saīsināšanai atnešanās sinhronizācijas ietvaros:

1,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 35 µg karbetocīna/dzīvniekam

Atnešanās stimulācijai vai atsākšanai pēc dzemdes kontrakciju pārtraukšanās (dzemdes

atonija vai kūtra darbība) pēc vismaz 1 sivēna piedzimšanas:

1,0 – 2,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 35 – 70 µg karbetocīna/dzīvniekam

MMA ārstēšanai un piena izdalīšanās stimulācijai:

3,0 – 6,0 ml/dzīvniekam, kas atbilst 105 – 210 µg karbetocīna/dzīvniekam

Devas lielums var mainīties norādītā devas diapazona ietvaros atkarībā no veterinārārsta

novērtējuma.

Ja zāles lieto, lai stimulētu piena izdalīšanos govīm un sivēnmātēm, vai kā papildterapiju

MMA sindroma gadījumā sivēnmātēm, iespējama atkārtota lietošana pēc 1 līdz 2 dienām.

Flakona gumijas aizbāzni var droši

caurdurt līdz 25 reizēm. 50 un 100 ml flakoniem

jāizmanto automātiskais šļirces aprīkojums vai piemērota ievilkšanas adata, lai izvairītos no

pārmērīgas aizdares caurduršanas.

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pārdozēšana, lietojot vairāk nekā 400 µg karbetocīna/dzīvniekam, var palielināt nedzīvi

dzimušo mazuļu skaitu vecākām sivēnmātēm, ja zāles lieto ieilgušas atnešanās gadījumā.

Pārdozēšana, lietojot 600 µg karbetocīna/dzīvniekam, var izraisīt profūzu piena izdalīšanos

sivēnmātēm, kas var radīt caureju, lēnāku svara pieaugumu un palielinātu mirstību sivēniem.

Karbetocīnu uzskata par vidēji kairinošu. Lietojot lielākas devas (1000 µg

karbetocīna/dzīvniekam), ārstēto dzīvnieku injekcijas vietās veidojās lokāla limfocitāra

infiltrācija.

4.11

Ierobežojumu periodi dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Liellopi, cūkas

Gaļai un blakusproduktiem:

nulle dienas

Liellopi

Pienam:

nulle stundas

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa:

hormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot

dzimumhormonus un insulīnu

ATĶ vet kods:

QH01BB03

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Karbetocīns ir hipofīzes mugurējās daivas hormona oksitocīna sintētisks analogs, un tā

fizioloģiskā un farmakoloģiskā iedarbība, galvenokārt, skar reproduktīvo orgānu gludo

muskulatūru (kontrakciju izraisīšana un pastiprināšana).

Karbetocīnam piemīt tā pati iedarbība kā dabiskajam oksitocīnam: estrogēnu stimulētā

dzemdē tas nodrošina vāju, spontānu un neregulāru kontrakciju maiņu uz sinhronizētām,

regulārām, stiprākām un konkrētā virzienā vērstām kontrakcijām. Turklāt piena dziedzerī tas

rada alveolu mioepitēlija šūnu un mazo piena vadu fizioloģiskas kontrakcijas un vienlaicīgu

pupa gala sfinktera atslābšanos.

Karbetocīnam piemīt ilgstoša iedarbība, un tas pastiprina fizioloģisko iedarbību.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Tā kā karbetocīnam piemīt spēcīga rezistence pret peptidāzēm, tas daudz lēnāk noārdās in

vivo, un tam raksturīga ilgstoša iedarbība. Karbetocīns ir daudz lipofīlāks nekā eksogēni

lietots oksitocīns, tāpēc tas labāk izkliedējas un ilgstošāk iedarbojas uz receptoriem. Līdztekus

stabilitātei pret proteāzēm arī tas var nodrošināt ilgstošu dzemdes tonusa pieaugumu. Pēc 600

µg karbetocīna ievadīšanas sivēnmātēm konstatēta divu nodalījumu kinētika. Pussabrukšanas

periods ir apmēram 85 – 100 minūtes. Nepastāv būtiska atšķirība starp intramuskulāru un

intravenozu ievadīšanas veidu.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Hlorkrezols

Etiķskābe (ledus etiķskābe)

Nātrija acetāta trihidrāts

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai)

Ūdens injekcijām

6.2

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 – 8°C). Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no

gaismas.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsains I tipa stikla injekciju flakons, kas satur attiecīgi 10 ml, 20 ml, 50 ml vai 100 ml

šķīduma injekcijai un ir noslēgts ar fluorinētu brombutila gumijas aizbāzni un aizplombēts ar

alumīnija vāciņu.

1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml vai 12 x 100 ml šķīdums injekcijai,

kas iepakots ārējā kartona kārbā.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0026

9.

REĢISTRĀCIJAS DATUMS

29.05.2014

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

29.05.2014

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju