Cavinton Forte 10 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-12-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Vinpocetīns
Pieejams no:
Gedeon Richter Plc., Hungary
ATĶ kods:
N06BX18
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vinpocetine
Deva:
10 mg
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Gedeon Richter Plc., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000687

Saskaņots ZVA 29.12.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cavinton Forte 10 mg tabletes

Vinpocetinum

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Cavinton Forte lietošanas

Kā lietot Cavinton Forte

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Cavinton Forte

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Cavinton Forte un kādam nolūkam to lieto

Cavinton Forte ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem smadzenēs, ārstēšanai.

Cavinton Forte lieto arī psihisku vai neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites

traucējumu gadījumā un noteiktu acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi, ārstēšanai vai

simptomu mazināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Cavinton Forte lietošanas

Nelietojiet Cavinton Forte šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret vinpocetīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

grūtniecības un krūts barošanas laikā;

bērniem;

ja Jums ir akūts hemorāģisks insults, smagas koronārā sirds slimība vai smaga aritmija

(neritmiska sirdsdarbība).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cavinton Forte lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja:

Jums ir noteiktas sirds slimības (sirds ritma traucējumi, stāvoklis, ko sauc par pagarināta QT

intervāla sindromu);

Jūs lietojat zāles, ka provocē augstāk minētos stāvokļus vai lietojat zāles sirds ritma regulēšanai;

Jums ir pazemināts asinsspiediens vai tas pazeminās, tikai kad piecelieties (Cavonton Forte

lietošana var izraisīt nelielu asinsspiediena samazināšanos);

Jums ir paaugstināts intrakraniālais spiediens.

Bērni

Cavinton Forte nedrīkst lietot bērniem, jo nav atbilstošu datu par lietošanu šajā vecuma grupā.

Saskaņots ZVA 29.12.2017.

Citas zāles un Cavinton Forte

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Dažas zāles var ietekmēt vinpocetīna iedarbību. Jums jāpastāsta ārstam, ja lietojat zāles, kas satur alfa

metildopu (augsta asinsspiediena ārstēšanai), zāles, kuras ietekmē centrālo nervu sistēmu, antiaritmiskus

līdzekļus (zāles, kas novērš sirds ritma traucējumus) vai antikoagulantus (zāles, kas novērš asins

sarecēšanu).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Cavinton Forte nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pieejami dati par to, ka Cavinton Forte jebkādā veidā ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai

apkalpot mehānismus.

Cavinton Forte satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar ārstu.

3.

Kā lietot Cavinton Forte

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir puse tabletes (5 mg) Cavinton Forte vai viena tablete (10 mg) Cavinton Forte 3 reizes

dienā (15-30 mg dienā).

Tabletes jālieto pēc ēšanas.

Nieru vai aknu bojājums

Ja Jums ir nieru vai aknu slimība, deva nav jāpielāgo.

Ja esat lietojis Cavinton Forte vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Cavinton Forte

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, jo Jūs varat pārdozēt zāles. Lietojiet nākamo

tableti parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet lietot Cavinton forte un nekavējoties griezieties pie ārsta, ja pamanāt sekojošo:

stipras sāpes krūtīs, kas izstaro uz kreiso roku vai kaklu;

Saskaņots ZVA 29.12.2017.

ja viegli rodas zilumi, asiņo gļotādas (deguns, smaganas), parādās mazi sarkani plankumi uz

ādas, īpaši uz kājām (petehijas), neparasti stipra menstruālā asiņošana), stipra asiņošana pēc

zobu ekstrakcijas vai ievainojumiem;

biežas infekcijas;

pastāvīgs nogurums un vājums, bālums, elpas trūkums vai zemas fiziskās spējas;

lēna, ātra vai neregulāra sirdsdarbība;

bieži slāpes vai palielināts urīna daudzums;

ļoti mainīgs asinsspiediens;

redzes traucējumi.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots vinpocetīna lietošanas laikā, ir sagrupētas pēc to

sastopamības biežuma:

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

zems asinsspiediens, pazemināts asinsspiediens (zemāks, nekā parasti);

augsts holesterīna līmenis;

galvassāpes, griešanās sajūta;

slikta dūša, sausums mutē, nepatīkama sajūta vēderā.

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

samazināts noteikta veida balto asins šūnu skaits, trombocītu skaita samazināšanās;

samazināta apetīte, apetītes zudums, paaugstināts cukura līmenis asinīs;

bezmiegs, miega traucējumi, uzbudinājums, nemiers;

reibonis, garšas sajūtas traucējumi, muskuļu vājums vienā ķermeņa pusē, garīgs un fizisks

nejutīgums, miegainība, atmiņas traucējumi;

izmaiņas acs dibenā;

dzirdes izmaiņas, zvanīšana vai dūkšana ausīs;

izmainīts aknu enzīmu līmenis;

izmaiņas elektrokardiogrammā (ST segmenta depresija);

nepietiekama asins plūsma sirds muskulī, sirdslēkme, sāpes sirds rajonā, lēna sirdsdarbība, ātra

un neregulāra sirdsdarbība, spēcīgas sirdsdarbības sajūta;

augsts asinsspiediesns, augstāks asisspiediens (lielāks nekā parasti), karstuma viļņi, vēnu

iekaisums;

sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, gremošanas traucējumi, vemšana;

ādas apsārtums, pārmērīga svīšana, nieze, izsitumi, nātrene;

vājums, nespēks, karstuma sajūta;

triglicerīdu līmeņa paaugstināšanās asinīs, balto asins šūnu skaita samazināšanās vai

palielināšanās.

Ļoti retas blakusparādības

anēmija, sarkano asins šūnu aglutinācija (salipšana);

eiforisks garastāvoklis, depresija;

trīce, krampji;

acu gļotādas apsārtums;

neregulāra sirdsdarbība, sirds ritma traucējumi;

asinsspiediena svārstības;

rīšanas traucējumi, mutes gļotādas iekaisums;

ādas iekaisums,

diskomforta sajūta krūtīs, pazemināta ķermeņa temperatūra;

izmainīts balto asins šūnu skaits, samazināts sarkano asins šūnu skaits, saīsināts trombīna laiks;

palielināts svars.

Saskaņots ZVA 29.12.2017.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Cavinton Forte

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “Годен до:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cavinton Forte satur

Aktīvā viela ir 10 mg vinpocetīna katrā tabletē.

Citas sastāvdaļas ir bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete,

laktozes monohidrāts.

Cavinton Forte ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas, diskveida formā, plakanas, noapaļotas tabletes ar atzīmi „10 mg” vienā pusē un

dalījuma līniju otrā pusē.

90 tabletes.

Tabletes ir iepakotas PVH/alumīnija blisteros un salocītā kartona kārbā.

Primārā marķējuma informācija

CAVINTON FORTE 10 mg

tabletes

vinpocetīns

Gedeon Richter Plc.

(RG logo)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ungārija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700

Saskaņots ZVA 29.12.2017.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000687.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis

12/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju