Cavinton 5 mg tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

30-10-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Vinpocetīns
Pieejams no:
Gedeon Richter Plc., Hungary
ATĶ kods:
N06BX18
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Vinpocetine
Deva:
5 mg
Zāļu forma:
Tabletes
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Gedeon Richter Plc., Hungary
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000739

SASKAŅOTS ZVA 05.01.2018.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Cavinton 5 mg tabletes

Vinpocetinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jūs Jums rodasjebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt

4.punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Cavinton un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Cavinton lietošanas

Kā lietot Cavinton

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Cavinton

Iepakojuma saturs un cita informācija.

1.

Kas ir Cavinton un kādam nolūkam to lieto

Cavinton ir zāles noteiktu slimību, kas saistītas ar asinsrites traucējumiem smadzenēs, ārstēšanai.

Cavinton lieto arī psihisku vai neiroloģisku simptomu mazināšanai smadzeņu asinsrites

traucējumu gadījumā un noteiktu acu un ausu slimību, kuru pamatā ir asinsvadu bojājumi,

ārstēšanai vai simptomu mazināšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Cavinton lietošanas

Nelietojiet Cavinton šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret vinpocetīnu vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

grūtniecības un krūts barošanas laikā;

bērniem;

ja Jums ir akūts hemorāģisks insults, smaga koronārā sirds slimība vai smaga aritmija

(neritmiska sirdsdarbība).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Cavinton lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja

Jums ir noteiktas sirds slimības (sirds ritma traucējumi, stāvoklis, ko sauc par pagarināta

QT intervāla sindromu);

Jūs lietojat zāles, kas provocē augstāk minētos stāvokļus vai lietojat zāles sirds ritma

regulēšanai;

Jums ir pazemināts asinsspiediens atcerieties vai tas pazeminās, kad piecelieties

(Cavinton lietošana var izraisīt nelielu asinsspiediena samazināšanos;

Jums ir paaugstināts intrakraniālais spiediens.

SASKAŅOTS ZVA 05.01.2018.

Bērni

Cavinton nedrīkst lietot bērniem, jo nav atbilstošu datu par lietošanu šajā vecuma grupā.

Citas zāles un Cavinton

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai

varētu lietot.

Dažas zāles var ietekmēt vinpocetīna iedarbību. Jums jāpastāsta ārstam, ja lietojat zāles, kas satur

alfa metildopu (augsta asinsspiediena ārstēšanai), zāles, kuras ietekmē centrālo nervu sistēmu,

antiaritmiskus līdzekļus (zāles, kas novērš sirds ritma traucējumus) vai antikoagulantus (zāles,

kas novērš asins sarecēšanu).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Cavinton nedrīkst lietot grūtniecības un barošanas ar krūti laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pieejami dati par to, ka Cavinton jebkādā veidā ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekļus vai

apkalpot mehānismus.

Cavinton satur laktozi (piena cukuru)

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējaties ar

ārstu.

3.

Kā lietot Cavinton

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir 1 vai 2 Cavinton tabletes 3 reizes dienā (15-30 mg dienā).

Tabletes jālieto pēc ēšanas.

Nieru vai aknu bojājums

Pacientiem ar nieru vai aknu slimībām deva nav jāpielāgo.

Ja esat lietojis Cavinton vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Cavinton

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti, jo Jūs varat pārdozēt zāles. Lietojiet

nākamo tableti parastajā laikā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības.

Pārtrauciet lietot Cavinton un nekavējoties griezieties pie ārsta, ja pamanāt sekojošo:

SASKAŅOTS ZVA 05.01.2018.

stipras sāpes krūtīs, kas izstaro uz kreiso roku vai kaklu;

ja viegli rodas zilumi, asiņo gļotādas (deguns, smaganas), parādās mazi sarkani plankumi

uz ādas, īpaši uz kājām (petehijas), neparasti stipra menstruālā asiņošana), stipra

asiņošana pēc zobu ekstrakcijas vai ievainojumiem;

biežas infekcijas;

pastāvīgs nogurums un vājums, bālums, elpas trūkums vai zemas fiziskās spējas;

lēna, ātra vai neregulāra sirdsdarbība;

bieži slāpes vai palielināts urīna daudzums;

ļoti mainīgs asinsspiediens;

redzes traucējumi.

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots vinpocetīna lietošanas laikā, ir sagrupētas pēc to

sastopamības biežuma:

Retākas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

zems asinsspiediens, pazemināts asinsspiediens (zemāks, nekā parasti);

augsts holesterīna līmenis;

galvassāpes, griešanās sajūta;

slikta dūša, sausums mutē, nepatīkama sajūta vēderā.

Retas blakusparādības (var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem)

samazināts noteikta veida balto asins šūnu skaits, trombocītu skaita samazināšanās;

samazināta apetīte, apetītes zudums, paaugstināts cukura līmenis asinīs;

bezmiegs, miega traucējumi, uzbudinājums, nemiers;

reibonis, garšas sajūtas traucējumi, muskuļu vājums vienā ķermeņa pusē, garīgs un

fizisks nejutīgums, miegainība, atmiņas traucējumi;

izmaiņas acs dibenā;

dzirdes izmaiņas, zvanīšana vai dūkšana ausīs;

izmainīts aknu enzīmu līmenis;

izmaiņas EKG (ST segmenta depresija);

nepietiekama asins plūsma sirds muskulī, sirdslēkme, sāpes sirds rajonā, lēna

sirdsdarbība, ātra un neregulāra sirdsdarbība, spēcīgas sirdsdarbības sajūta;

augsts asinsspiediesns, augstāks asisspiediens (lielāks nekā parasti), karstuma viļņi, vēnu

iekaisums;

sāpes vēderā, aizcietējums, caureja, gremošanas traucējumi, vemšana;

ādas apsārtums, pārmērīga svīšana, nieze, izsitumi, nātrene;

vājums, nespēks, karstuma sajūta;

triglicerīdu līmeņa paaugstināšanās asinīs, balto asins šūnu skaita samazināšanās vai

palielināšanās.

Ļoti retas blakusparādības

anēmija, sarkano asins šūnu aglutinācija (salipšana);

eiforisks garastāvoklis, depresija;

trīce, krampji;

acu gļotādas apsārtums;

neregulāra sirdsdarbība, sirds ritma traucējumi;

asinsspiediena svārstības;

rīšanas traucējumi, mutes gļotādas iekaisums;

SASKAŅOTS ZVA 05.01.2018.

ādas iekaisums,

diskomforta sajūta krūtīs, pazemināta ķermeņa temperatūra;

izmainīts balto asins šūnu skaits, samazināts sarkano asins šūnu skaits, saīsināts trombīna

laiks;

palielināts svars.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Cavinton

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma

pēc “Годен до:”

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos, Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Cavinton satur

Aktīvā viela ir 5 mg vinpocetīna katrā tabletē.

Citas sastāvdaļas ir bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, talks, kukurūzas ciete,

laktozes monohidrāts.

Cavinton ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai gandrīz baltas, diskveida formā, plakanas, noapaļotas tabletes ar atzīmi „CAVINTON”

vienā pusē.

50 tabletes ir iepakotas PVH/alumīnija blisteros un salocītā kartona kārbā.

Primārā marķējuma informācija

CAVINTON 5 mg tabletes

vinpocetīns

Gedeon Richter Plc.

(RG logo)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői 19-21,

1103 Budapest

Ungārija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 12/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju