Augmentin 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

20-09-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Amoxicillinum, Skābes clavulanicum
Pieejams no:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, Ireland
ATĶ kods:
J01CR02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Amoxicillinum, Acid clavulanicum
Deva:
500 mg/125 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Glaxo Wellcome Production, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
I000846

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Augmentin 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Amoxicillinum/Acidum clavulanicum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums (vai Jūsu bērnam). Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt

ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Augmentin un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Augmentin lietošanas

Kā lietot Augmentin

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Augmentin

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Augmentin un kādam nolūkam to lieto

Augmentin ir antibakteriāls līdzeklis, tas nogalina baktērijas, kuras izraisa infekcijas. Tas satur

divas dažādas zāles, ko sauc par amoksicilīnu un klavulānskābi. Amoksicilīns pieder pie zāļu

grupas, ko sauc par „penicilīniem”, kas dažkārt var neiedarboties (var būt padarīts neaktīvs). Otra

aktīvā viela (klavulānskābe) to novērš.

Augmentin lieto pieaugušajiem un bērniem, lai ārstētu šādas infekcijas:

vidusauss un deguna blakusdobumu infekcijas,

elpceļu infekcijas,

urīnceļu infekcijas,

ādas un mīksto audu infekcijas, ieskaitot zobu infekcijas,

kaulu un locītavu infekcijas.

2.

Kas Jums jāzina pirms Augmentin lietošanas

Nelietojiet Augmentin šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret amoksicilīnu, klavulānskābi, penicilīnu vai kādu citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums kādreiz ir bijusi smaga alerģiska reakcija pret kādu citu antibiotiku. Tie var būt

izsitumi uz ādas vai sejas vai rīkles pietūkums;

ja Jums kādreiz ir bijuši aknu darbības traucējumi vai dzelte (dzeltena ādas nokrāsa),

lietojot antibiotikas.

Nelietojiet Augmentin, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Šaubu gadījumā

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Augmentin lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Augmentin lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums:

ir infekciozā mononukleoze;

tiek ārstēti aknu vai nieru darbības traucējumi;

regulāri neizdalās urīns.

Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pirms Augmentin

lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Dažos gadījumos ārsts var vēlēties noskaidrot, kāda veida baktērijas izraisa Jūsu infekciju.

Atkarībā no šī izmeklējuma rezultātiem Jums var būt jālieto cita stipruma Augmentin vai citas

zāles.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Augmentin lietošana var pastiprināt dažas jau esošas slimības vai izraisīt nopietnas

blakusparādības. Pie tām pieder alerģiskas reakcijas, krampji un resnās zarnas iekaisums.

Augmentin lietošanas laikā Jums jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem, lai mazinātu

jebkādu sarežģījumu risku. Skatīt 'Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība' 4. punktā.

Asins un urīna analīzes

Ja Jums tiek veiktas asins analīzes (piemēram, eritrocītu analīzes vai aknu funkcionālie testi) vai

urīna analīzes (glikozes noteikšanai), pastāstiet ārstam vai medicīnas māsai, ka Jūs lietojat

Augmentin, jo Augmentin var ietekmēt šāda veida analīžu rezultātus.

Citas zāles un Augmentin

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai

varētu lietot.

Ja lietojat allopurinolu (lieto podagras ārstēšanai) vienlaikus ar Augmentin, ir lielāka iespēja, ka

Jums var rasties alerģiska ādas reakcija.

Ja lietojat probenecīdu (lieto podagras ārstēšanai), ārsts var izlemt mainīt Jūsu Augmentin devu.

Ja vienlaikus ar Augmentin tiek lietotas zāles, kas novērš asins recekļu veidošanos (piemēram,

varfarīns), var būt jāveic papildu asins analīzes.

Augmentin var ietekmēt metotreksāta (vēža vai reimatisku slimību ārstēšanai izmantotu zāļu)

iedarbību.

Augmentin var ietekmēt mikofenolāta mofetila (transplantētu orgānu atgrūšanas profilaksei

izmantotu zāļu) iedarbību.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai

plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Augmentin var izraisīt blakusparādības, un šo simptomu dēļ Jūs varat nebūt spējīgs vadīt

transportlīdzekli.

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

Ja nejūtaties labi, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

3.

Kā lietot Augmentin

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un bērni, kas sver 40 kg vai vairāk

Parastā deva ir:

1 tablete trīs reizes dienā.

Bērni, kas sver mazāk par 40 kg

Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieteicams izmantot Augmentin suspensiju iekšķīgai lietošanai.

Lietojot Augmentin tabletes bērniem, kuri sver mazāk par 40 kg, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu. Tabletes nav piemērotas bērniem, kuri sver mazāk par 25 kg.

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jums var tikt mainīta zāļu deva. Ārsts var izvēlēties

cita stipruma zāles vai citu līdzekli.

Ja Jums ir aknu darbības traucējumi, Jums var biežāk veikt asins analīzes, lai pārbaudītu,

kā darbojas Jūsu aknas.

Kā lietot Augmentin

Lietojiet maltītes laikā.

Norijiet tabletes veselas, uzdzerot glāzi ūdens.

Tabletes var lauzt pa dalījuma līniju, lai atvieglotu to norīšanu. Abas tabletes daļas jālieto

vienā laikā.

Sadaliet devas vienmērīgi dienas laikā, ievērojot vismaz 4 stundas ilgu starplaiku.

Nelietojiet 2 devas 1 stundas laikā.

Nelietojiet Augmentin ilgāk par 2 nedēļām. Ja Jūs joprojām nejūtaties labi, Jums atkal

jāvēršas pie ārsta.

Ja esat lietojis Augmentin vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Augmentin pārāk daudz, Jums var rasties kuņģa darbības traucējumi (slikta dūša,

vemšana vai caureja) vai krampji. Pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar ārstu. Paņemiet līdzi zāļu

kastīti, lai parādītu to ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Augmentin

Ja esat aizmirsis lietot devu, iedzeriet to, tiklīdz atceraties. Jūs nedrīkstat lietot nākamo devu

pārāk drīz. Nogaidiet aptuveni 4 stundas līdz nākamās devas lietošanai. Nelietojiet dubultu devu,

lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Augmentin

Turpiniet lietot Augmentin, līdz ārstēšana ir pabeigta, pat, ja jūtaties labāk. Jums nepieciešama

katra deva, lai tā palīdzētu cīnīties ar infekciju. Ja dažas baktērijas izdzīvo, tās var izraisīt

infekcijas atkārtošanos.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Turpmāk minētās blakusparādības var rasties, lietojot šīs zāles.

Stāvokļi, kam jāpievērš uzmanība

Alerģiskas reakcijas:

izsitumi uz ādas;

asinsvadu iekaisums (vaskulīts), kas var būt redzams kā sarkani vai violeti reljefi plankumi

uz ādas, bet var skart citas ķermeņa daļas;

drudzis, sāpes locītavās, kakla, padušu vai cirkšņa limfmezglu palielināšanās;

pietūkums, dažkārt sejas vai rīkles pietūkums (angioedēma), kas izraisa elpošanas

traucējumus;

ģībonis.

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pārtrauciet

lietot Augmentin.

Resnās zarnas iekaisums

Resnās zarnas iekaisums, kas izraisa ūdeņainu caureju, parasti ar asiņu un gļotu piejaukumu,

sāpes vēderā un/vai drudzi.

Ja Jums rodas šie simptomi, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu, lai saņemtu padomu.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

Tās var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem

caureja (pieaugušajiem).

Bieži sastopamas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem

piena sēnīte (candida – rauga sēnīšu infekcija makstī, mutes dobumā vai ādas krokās);

slikta dūša, īpaši lietojot lielas devas;

ja Jums rodas slikta dūša, lietojiet Augmentin maltītes laikā;

vemšana;

caureja (bērniem).

Retāk sastopamas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem

izsitumi uz ādas, nieze;

reljefi niezoši izsitumi (nātrene);

gremošanas traucējumi;

reibonis;

galvassāpes.

Retāk sastopamas blakusparādības, kas var tikt konstatētas, veicot asins analīzes:

dažu aknās sintezētu vielu (enzīmu) koncentrācijas palielināšanās.

Reti sastopamas blakusparādības

Tās var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem

izsitumi uz ādas, kas var lobīties un izskatās kā mazi mērķi (centrā tumšs plankums, ko

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

apņem bālāka zona ar tumšu gredzenu gar malu – daudzformu eritēma);

ja pamanāt kādu no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Reti sastopamas blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asins analīzes:

mazs asinsrecē iesaistīto šūnu skaits;

mazs balto asins šūnu skaits.

Sastopamības biežums nav zināms

Sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Alerģiskas reakcijas (skatīt iepriekš).

Resnās zarnas iekaisums (skatīt iepriekš).

Galvas smadzenes aptverošā aizsargapvalka iekaisums (aseptisks meningīts).

Nopietnas ādas reakcijas:

plaši izsitumi ar bullām un ādas lobīšanos, īpaši ap muti, degunu, acīm un

dzimumorgāniem (Stīvensa-Džonsona sindroms), un smagāka forma, kas izraisa plašu

ādas lobīšanos (vairāk nekā 30% ķermeņa virsmas – toksiska epidermas nekrolīze);

plaši sarkani izsitumi uz ādas ar nelielām strutas saturošām bullām (bullozs eksfoliatīvs

dermatīts);

sarkani izsitumi ar ādas lobīšanos, sacietējumiem zem ādas un bullu veidošanos

(eksantematoza pustuloze);

- gripai līdzīgi simptomi ar izsitumiem, drudzis, pietūkuši limfmezgli un normai neatbilstoši

asinsanalīžu rezultāti (ieskaitot palielinātu balto asins šūnu skaitu (eozinofīlija) un

paaugstinātu aknu enzīmu līmeni) (Zāļu izraisīta reakcija ar eozinofīliju un sistēmiskiem

simptomiem (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms –DRESS)).

Ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Aknu iekaisums (hepatīts);

dzelte, ko izraisa bilirubīna (vielas, kas veidojas aknās) koncentrācijas palielināšanās

asinīs, kas var padarīt ādu un acu baltumus dzeltenīgus;

nieru kanāliņu iekaisums;

ilgāks asins sarecēšanas laiks;

pārmērīga aktivitāte;

krampji (cilvēkiem, kuri lieto lielas Augmentin devas vai kam ir nieru darbības

traucējumi);

melna mēle, kas izskatās plūksnaina.

Blakusparādības, ko var konstatēt, veicot asins vai urīna analīzes:

izteikti samazināts balto asins šūnu skaits;

mazs sarkano asins šūnu skaits (hemolītiska anēmija);

kristāli urīnā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne:

www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Augmentin

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām (Exp), kas norādīts uz kastītes. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Tabletes, kas iepakotas maisiņos ar mitruma uzsūcēju, jāizlieto 30 dienu laikā pēc maisiņa

atvēršanas.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles, ja tabletes ir robainas vai bojātas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Augmentin satur

Aktīvās vielas ir amoksicilīns un klavulānskābe. Katra apvalkotā tablete satur

amoksicilīna trihidrātu, kas atbilst 500 mg amoksicilīna, un kālija klavulanātu, kas atbilst 125 mg

klavulānskābes.

Citas sastāvdaļas ir: tabletes kodols – magnija stearāts, A tipa nātrija cietes glikolāts,

koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, mikrokristāliskā celuloze. Apvalks – titāna dioksīds

(E171), hipromeloze, makrogols (4000, 6000) un silikona eļļa.

Augmentin ārējais izskats un iepakojums

Augmentin 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas ovālas apvalkotās

tabletes ar gravējumu „AC” un dalījuma līniju vienā pusē. Tabletes iepakotas blisteriepakojumos,

kas ievietoti maisiņos kartona kastītē. Masiņš satur paciņu ar mitruma uzsūcēju. Mitruma

uzsūcējs jātur maisiņā, un to nedrīkst apēst. Iepakojumā ir 14 tabletes.

Informācija uz maisiņa:

Augmentin 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Amoksicilīns/klavulānskābe

7 apvalkotās tabletes

Apvalkotās tabletes jāizlieto 30 dienu laikā pēc aizsargājošā maisiņa atvēršanas.

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Sērija (Lot)

Derīgs līdz (EXP)

Informācija uz blistera:

Augmentin

500 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Amoksicilīns/Klavulānskābe

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Derīgs līdz (EXP); Sērija (LOT)

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Īrija

Ražotājs

Glaxo Wellcome Production,

Z.I. de la Peyenniere,

53100 Mayenne cedex, Francija

Šīs zāles EEZ dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Austrija – Augmentin

Beļģija – Augmentin

Bulgārija – Augmentin

Kipra – Augmentin

Čehijas Republika – Augmentin

Igaunija – Augmentin

Vācija – Augmentan

Grieķija – Augmentin

Ungārija – Augmentin Duo

Islande – Augmentin

Īrija – Augmentin

Latvija – Augmentin

Lietuva – Augmentin

Luksemburga – Augmentin

Malta – Augmentin

Nīderlande – Augmentin

Norvēģija – Augmentin

Polija – Augmentin

Portugāle – Augmentin

Rumānija – Augmentin

Slovākijas Republika – Augmentin

Slovēnija –Augmentin

Spānija – Augmentine, Clavumox

Lielbritānija – Augmentin

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2019.

Saskaņots ZVA 20.09.2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padoms/ medicīniski izglītojoša informācija

Antibiotikas tiek izmantotas baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanai. Tās neiedarbojas uz vīrusu

izraisītām infekcijām.

Reizēm antibiotiku terapija neiedarbojas uz baktēriju izraisītu infekciju. Viens no biežākajiem

šīs parādības iemesliem ir tas, ka baktērijas, kas izraisa infekciju, ir rezistentas pret lietotajām

antibiotikām. Tas nozīmē, ka tās spēj izdzīvot un pat vairoties, kaut arī tiek lietotas antibiotikas.

Baktērijas var kļūt rezistentas pret antibiotikām daudzu iemeslu dēļ. Saprātīga antibiotiku

lietošana var samazināt iespēju, ka baktērijas kļūs rezistentas pret tām.

Kad ārsts Jums izraksta antibiotiku kursu, tas ir paredzēts tikai Jūsu pašreizējās slimības

ārstēšanai. Tālāk minēto padomu ievērošana palīdzēs izvairīties no rezistentu baktēriju rašanās,

kas var padarīt antibiotiku terapiju neefektīvu.

Ir ļoti svarīgi lietot pareizas antibiotiku devas pareizajos laikos un pareizu dienu skaitu.

Izlasiet norādījumus uz iepakojuma un, ja kaut ko nesaprotat, lūdziet paskaidrojumus

ārstam vai farmaceitam.

Nelietojiet antibiotikas, ja tās nav parakstītas tieši Jums; lietojiet antibiotikas tikai tās

infekcijas ārstēšanai, kurai tās izrakstītas.

Nelietojiet antibiotikas, kas izrakstītas citiem cilvēkiem, pat ja viņiem ir līdzīga infekcija

kā Jums.

Nedodiet citiem cilvēkiem antibiotikas, kas izrakstītas Jums.

Ja Jums pēc ārsta noteiktā terapijas kursa paliek pāri antibiotikas, atdodiet tās aptiekā

piemērotai iznīcināšanai.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju