Wip’ Anios Excel

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Didecildimetilamonio chloridas

Prieinama:

Laboratoires Anios SAS, Pave du Moulin, FR-59260 Lille-Hellemmes (Prancūzija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Didecyldimethylammonium chloride

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 7173-51-5, EB Nr.: 230-525-2, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Didecildimetilamonio chloridas, Koncentracija: 0.3% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, grindims, sienoms, inventoriui, išskyrus medicinos prietaisus, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2017-11-20

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. BSV.10-12448(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO602022-17-291)
Išduotas 2017 m. lapkričio 20 d., galioja iki 2022 m. lapkričio 19 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Laboratoires Anios SAS, Pave du Moulin, FR-59260 Lille-Hellemmes (Prancūzija).
Biocidinio produkto tipas
2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.
Biocidinio produkto pavadinimas
Wip’ Anios Excel.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Laboratoires Anios SAS, Pave du Moulin, FR-59260 Lille-Hellemmes (Prancūzija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršiams, grindims, sienoms, inventoriui, išskyrus medicinos
prietaisus, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A02PNO602022.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė
A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr.
BSV.10-12448(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO602022-17-291)
2 priedas
ETIKETĖ
WIP’ ANIOS EXCEL
Servetėlės
Veiklioji medžiaga didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr.
7173-51-5, EB Nr.
230-525-2, 0,30 %.
Sud
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją