Vabas

Å alis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Permetrinas; Permetrinas

Prieinama:

UAB „Retrorega“, Kirtimų g. 2, LT-02300 Vilnius

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Permethrin; Permethrin

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 52645-53-1, EB Nr.: 258-067-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Permetrinas, Koncentracija: 0.5% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 52645-53-1, EB Nr.: 258-067-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Permetrinas, Koncentracija: 0.5% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai + Neprofesionalai

Gydymo sritis:

Medienos konservantai

Produkto santrauka:

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų bei naikinti tokius organizmus. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2016-03-22

Prekės savybės

                VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-08VNO601700-16-49)-BSV-3104
IÅ¡duotas 2016 m. kovo 22 d., galioja iki 2021 m. kovo 21 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „Retrorega“, Kirtimų g. 2, LT-02300 Vilnius.
Biocidinio produkto tipas
8 produktų tipas. Medienos konservantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Vabas.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
UAB „Retrorega“, Kirtimų g. 2, LT-02300 Vilnius.
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9;
kokosų aliejaus alkiltrimetilamonio chloridas, CAS Nr. 61789-18-2, EB Nr. 263-038-9.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių
organizmų bei naikinti tokius organizmus. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai,
vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama Å¡io liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A08VNO601700.
Biocidinio
produkto
autorizacijos
liudjimas
Nr.
(11.1)-(A-08VNO401420-14-231)-BSV-11228
panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos
liudjimo Nr. (11.1)-(A-08VNO401420-14-231)-BSV-11228, gali būti tiekiami į rinką iki 2016 m.
rugsėjo 18 d. ir naudojami iki 2017 m. kovo 17 d.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo (O
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją