P3-RECYCLEAN HPB (116728E)

Šalis: Turkija

kalba: turkų

Šaltinis: Ecolab

Nusipirk tai dabar

Parsisiųsti Saugos duomenų lapas (SDS)
16-07-2024

Prieinama:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Saugos duomenų lapas

                GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
P3-RECYCLEAN HPB
116728E
1 / 14
KISIM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN
KİMLİKLERİ
1.1 MADDE/KARIŞIMIN KIMLIĞI
Ürün ismi
:
P3-Recyclean HPB
Ürün kodu
:
116728E
Madde/Müstahzarın
kullanımı
:
Temizlik ürünü
Madde tipi
:
Karışım
SADECE PROFESYONEL KULLANICILAR IÇIN.
Ürün seyreltme bilgisi
:
seyreltme bilgisi bulumamaktadır.
1.2 MADDE VEYA KARIŞIMIN BELIRLENMIŞ KULLANIMLARI VE TAVSIYE
EDILMEYEN KULLANIMLARI
Belirlenmiş kullanımları
:
Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği
Önerilen kullanım
kısıtlamaları
:
Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.
1.3 GÜVENLIK BILGI FORMU TEDARIKÇISININ BILGILERI
Şirket
:
Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvar No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /
İSTANBUL
(216) 458 6900
1.4 ACIL DURUM TELEFON NUMARASI
Acil durum telefon numarası
:
(216) 458 6900
Zehirlenme Bilgi Merkezi
telefon numarası
:
114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
Derleme/Revizyon Tarihi
:
16.06.2016
Kaçıncı Düzenleme Olduğu
:
1.0
KISIM 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI
2.1 MADDE VEYA KARIŞIMIN SINIFLANDIRILMASI
SINIFLANDIRMA (1272/2008/EC YÖNETMELIĞI)
Metaller için aşındırıcı, Kategori 1
H290
Ciltte Aşınma, Kategori 1A
H314
Ciddi göz hasarı, Kategori 1
H318
Kronik sucul toksisite, Kategori 3
H412
Bu ürünün sınıflandırılması, ürünün çok yüksek pH değeri
esas alınarak düzenlenmiştir. ( mevcut
Avrupa yasalarına uygun olarak
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre
P3-RECYCLEAN HPB
116728E
2 / 14
2.2 ETIKET UNSURLARI
ETIKETLEME (1272/2008/EC YÖNETMELIĞI)
Zararlılık İşaretleri
:
Uyarı Kelimesi
:
Tehlike
Zararlılık ifadeleri
:
H290
Metalleri aşındırabilir.
H314
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H412
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Önlem ifadeleri
:
ÖNLEM:
P273
Çevreye verilmesinden kaçın
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas anglų 16-07-2024

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją