Mikro-Quat Extra

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas; Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas

Prieinama:

Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Benzyl-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkyl-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloride; Benzyl-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkyl-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloride

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 68424-85-1, EB Nr.: 270-325-2, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas, Koncentracija: 8% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 68424-85-1, EB Nr.: 270-325-2, Veikliosios medžiagos pavadinimas: Benzil-C12-C16-alkildimetilchloridas, alkil-C12-C16-dimetilbenzilamonio chloridas, Koncentracija: 8% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Maisto ir pašarų sritis

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Visuomeninės paskirties įstaigose bendrosioms patalpoms, maisto ruošimo ir transportavimo, laikymo įrangai, naudojimo priemonėms ir paviršiams plauti ir dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2017-12-15

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-13660(16.5.7. 10.14)-(A-0204PNO191465/A-17-328)
Išduotas 2017 m. gruodžio 15 d., galioja iki 2019 m. gruodžio 28 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).
Biocidinio produkto tipas
2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui ir maisto srities dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
Mikro-Quat Extra.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Alkil (C
12-16
) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2;
didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik
profesionaliesiems
vartotojams.
Visuomeninės
paskirties
įstaigose
bendrosioms
patalpoms,
maisto
ruošimo ir transportavimo, laikymo įrangai, naudojimo priemonėms ir paviršiams plauti ir dezinfekuoti.
Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A0204PNO191465/A.
Biocidinio
produkto
autorizacijos
liudijimas
Nr.
11(11.1)-(A-0204PNO601465-14-281)-BSV-15571
panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas
Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601465-14-281)-BSV-15571, gali būti tiekiami į rinką iki 2018 m. birželio 13 d. ir
naudojami iki 2018 m. gruodžio 10 d.
Šio
autorizacijos
liudijimo
galiojimas
gali
būti
panaikintas
anksčiau,
negu
nurodyta
galiojimo
data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, je
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją