Metformin Ingen Pharma

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
27-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
27-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Metformino hidrochloridas

Prieinama:

SIA Ingen Pharma

ATC kodas:

A10BA02

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Metformino hydrochloride

Dozė:

1000 mg; 850 mg; 500 mg

Vaisto forma:

plėvele dengtos tabletės

Vartojimo būdas:

vartoti per burną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Metformin

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

2017-06-07

Pakuotės lapelis

                Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Metformin Ingen Pharma 500 mg plėvele dengtos tabletės
Metformin Ingen Pharma 850 mg plėvele dengtos tabletės
Metformin Ingen Pharma 1000 mg plėvele dengtos tabletės
metformino hidrochloridas
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti
(net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Metformin Ingen Pharma ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Metformin Ingen Pharma
3.
Kaip vartoti Metformin Ingen Pharma
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Metformin Ingen Pharma
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Metformin Ingen Pharma ir kam jis vartojamas
Metformin Ingen Pharma veiklioji medžiaga yra metforminas. Jis priklauso grupei vaistų, kurie vadinami
biguanidais ir vartojami suaugusiųjų ir vyresnių kaip 10 metų vaikų nuo insulino nepriklausomo cukrinio
diabeto (2 tipo cukrinio diabeto) gydymui.
Metformin Ingen Pharma yra vaistas, mažinantis padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje, sergantiems diabetu
(2 tipo cukriniu diabetu), ypač pacientams turintiems antsvorio, kuriems vien tik dieta ir fiziniu aktyvumu
gliukozės kiekio kraujyje sureguliuoti nepavyksta.
Suaugusieji
Gydytojas gali paskirti Jums vartoti vieną Metformin Ingen Pharma arba kartu su kitais geriamaisiais
gliukozės kiekį kraujyje mažinančiais vaistais arba insulinu.
Vaikai ir paaugliai
Vyresniems kaip 10 metų vaikams ir paaugliams gydytojas gali paskirti vartoti vieną Metformin Ingen
Pharma arba kartu su insulinu.
2.
Kas 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Metformin Ingen Pharma 500 mg plėvele dengtos tabletės
Metformin Ingen Pharma 850 mg plėvele dengtos tabletės
Metformin Ingen Pharma 1000 mg plėvele dengtos tabletės
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Metformin Ingen Pharma 500 mg plėvele dengtos tabletės
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg metformino hidrochlorido, atitinkančio 390 mg
metformino.
Metformin Ingen Pharma 850 mg plėvele dengtos tabletės
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 850 mg metformino hidrochlorido, atitinkančio 662,9 mg
metformino.
Metformin Ingen Pharma 1000 mg plėvele dengtos tabletės
Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1000 mg metformino hidrochlorido, atitinkančio 780 mg
metformino.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Plėvele dengta tabletė (tabletė)
Metformin Ingen Pharma 500 mg plėvele dengtos tabletės
Baltos, apvalios, 11,1 mm ± 0,2 mm dydžio, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės. Vienoje pusėje
pažymėta „500“, kita pusė lygi.
Metformin Ingen Pharma 850 mg plėvele dengtos tabletės
Baltos, apvalios, 13,6 mm ± 0,2 mm dydžio, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės. Vienoje pusėje
pažymėta „850“, kita pusė lygi.
Metformin Ingen Pharma 1000 mg plėvele dengtos tabletės
Baltos arba beveik baltos, ovalios, 19,1 mm x 10,6 mm dydžio, abipus išgaubtos plėvele dengtos tabletės,
kurių vienoje pusėje abipus gilios vagelės įspausta "10" ir "00" ir laužimo vagelė kitoje pusėje.
Tabletę galima padalyti į lygias dozes.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
2 tipo cukriniu diabetu sergančių suaugusių žmonių ir vyresnių nei 10 metų vaikų ir paauglių, ypač
turinčių antsvorio, gydymas, kai vien tinkama dieta bei fiziniu aktyvumu neįmanoma palaikyti reikiamos
gliukozės koncentracijos kraujyje.
Suaugusiuosius galima gydyti vien Metformin Ingen Pharma arba jo deriniu su kitais geriamaisiai
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją