Lokelma

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: lietuvių

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Veiklioji medžiaga:

natrio cirkonio cyclosilicate

Prieinama:

AstraZeneca AB

ATC kodas:

V03AE10

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

sodium zirconium cyclosilicate

Farmakoterapinė grupė:

Visi kiti gydomieji produktai

Gydymo sritis:

Hiperkalemija

Terapinės indikacijos:

Lokelma nurodomas gydymo hyperkalaemia suaugusiųjų pacientų.

Produkto santrauka:

Revision: 7

Autorizacija statusas:

Įgaliotas

Leidimo data:

2018-03-22

Pakuotės lapelis

                
25
B. PAKUOTĖS LAPELIS
26
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Lokelma 5 g milteliai geriamajai suspensijai
Lokelma 10 g milteliai geriamajai suspensijai
cirkonio ciklosilikato natrio druska
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Lokelma ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Lokelma
3.
Kaip vartoti Lokelma
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Lokelma
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Lokelma ir kam jis vartojamas
Lokelma veiklioji medžiaga yra cirkonio ciklosilikato natrio druska.
Lokelma vartojama suaugusiųjų hiperkalemijai gydyti. Hiperkalemija yra padidėjęs kalio kiekis
kraujyje.
Lokelma sumažina kalio kiekį organizme ir padeda jį išlaikyti normalų. Praėjusi skrandį ir žarnas,
Lokelma prijungia kalį ir kartu su juo pašalinama kartu su išmatomis, todėl organizme sumažėja kalio.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Lokelma
Lokelma vartoti draudžiama

jeigu yra alergija veikliajai medžiagai.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Stebėjimas
Pradėjus vartoti šį vaistą, gydytojas arba slaugytojas tirs kalio kiekį Jūsų kraujyje.

Tai svarbu norint įsitikinti, ar v
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
1
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
2
Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Lokelma 5 g milteliai geriamajai suspensijai
Lokelma 10 g milteliai geriamajai suspensijai
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
Lokelma 5 g milteliai geriamajai suspensijai
Kiekviename paketėlyje yra 5 g cirkonio ciklosilikato natrio druskos.
Kiekviename 5 g paketėlyje yra maždaug 400 mg natrio.
Lokelma 10 g milteliai geriamajai suspensijai
Kiekviename paketėlyje yra 10 g cirkonio ciklosilikato natrio druskos.
Kiekviename 10 g paketėlyje yra maždaug 800 mg natrio.
3.
FARMACINĖ FORMA
Milteliai geriamajai suspensijai
Milteliai, kurių spalva nuo baltos iki pilkos
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Lokelma vartojama suaugusių pacientų hiperkalemijai gydyti (žr. 4.4 ir 5.1 skyrius).
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Suaugusiesiems, įskaitant senyvus
Koregavimo fazė
Rekomenduojama pradinė Lokelma dozė yra po 10 g 3 kartus per parą per burną (vartojama suspensija
vandenyje). Kalio koncentracijai sunormalėjus, taikomas palaikomasis dozavimas (žr. žemiau).
Dažniausiai kalio koncentracija sunormalėja per 24-48 val. Jei gydžius 48 val. hiperkalemija išlieka,
vaistinį preparatą reikia vartoti tokia pačia tvarka dar 24 val. Jeigu kalio koncentracija nesunormalėja
per 72 gydymo valandas, reikia įvertinti galimybes gydyti kitaip.
Palaikomoji fazė
Kalio koncentracijai sunormalėjus, reikia nustatyti minimalią veiksmingą Lokelma dozę
hiperkalemijai išvengti. Rekomenduojama pradinė dozė yra 5 g 1 kartą per parą, prireikus ją galima
padidinti iki 10 g 1 kartą per parą arba sumažinti iki 5 g kas antrą parą, kad kalio koncentracija išliktų
normali. Palaikomajam gydymui negalima vartoti d
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės čekų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės danų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 12-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 05-04-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės estų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės graikų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės anglų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 12-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 05-04-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės italų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės latvių 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 12-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 05-04-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės olandų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 12-01-2023
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 05-04-2018
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės suomių 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės švedų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės islandų 12-01-2023
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 12-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 12-01-2023

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją