Glucose B.Braun

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
23-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Gliukozė

Prieinama:

B.Braun Melsungen AG

ATC kodas:

B05BA03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

Glucose

Dozė:

100 mg/ml; 50 mg/ml

Vaisto forma:

infuzinis tirpalas

Vartojimo būdas:

leisti į veną

Recepto tipas:

Receptinis

Gydymo sritis:

Carbohydrates

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1999-05-05

Pakuotės lapelis

                Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Glucose B. Braun 10 % infuzinis tirpalas
Gliukozė (gliukozės monohidrato pavidalu)
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
-
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems
pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jei jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į
gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Glucose B. Braun 10 % ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Glucose B. Braun 10 %
3.
Kaip vartoti Glucose B. Braun 10 %
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Glucose B. Braun 10 %
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Glucose B. Braun 10 % ir kam jis vartojamas
Glucose B. Braun 10 % yra tirpalas, kurio sudėtyje yra gliukozės, skirtas lašinti į veną (intraveninė
infuzija).
Šis vaistas skiriamas siekiant papildyti organizme gliukozės kiekį ir tuo būdu aprūpinti organizmą
pakankamu kalorijų kiekiu, jei Jūs negalite maitintis ir gerti įprastu būdu.
Jis taip pat bus skiriamas siekiant padidinti neįprastai mažą cukraus kiekį kraujyje.
Tirpalas taip pat gali būti naudojamas tirpinti ar praskiesti vaistus, kurie Jums skiriami infuzijų būdu.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Glucose B. Braun 10 %
Glucose B. Braun 10 % vartoti negalima:
-
jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos
išvardytos 6 skyriuje);
-
jeigu cukraus lygis jūsų kraujyje yra per didelis (hiperglikemija), kuriam kontroliuoti reikia
daugiau kaip 6 vienetų insulino per valandą;
-
jeigu patiriate ūminį kliedėjimą (baltąją karštligę), susijusį su stipriu skysči
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Glucose B. Braun 10
 infuzinis tirpalas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1000 ml infuzinio tirpalo yra 110,0 g gliukozės monohidrato, tai atitinka 100,0 g gliukozės.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Infuzinis tirpalas
Skaidrus, bespalvis ar silpnai gelsvos spalvos tirpalas
Energinė vertė
1675 kJ/l
≙ 400 kcal/l
Teorinis osmoliariškumas
555 mOsm/l
Rūgštingumas (titravimas iki pH 7,4)
< 0,5 mmol/l
pH
3,5 – 5,5
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
-
Hipoglikemijos gydymas.
-
Energijos papildymas.
-
Suderinamų vaistinių preparatų tirpalų praskiedimas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Tirpalo dozavimas priklauso nuo individualių paciento gliukozės ir skysčių poreikių.
Prieš infuziją ir jos metu gali reikėti stebėti skysčių pusiausvyrą, gliukozės koncentraciją serume,
natrio koncentraciją serume ir kitų elektrolitų koncentraciją serume, ypač tais atvejais, kai infuzija
skiriama pacientams, kuriems nustatyta padidėjusi ne osmosinė vazopresino sekrecija (sutrikusios
antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas, SAHSS), ir pacientams, kurie dėl hiponatremijos
rizikos kartu gydomi vaistiniais preparatais, kurie yra vazopresino agonistai.
Ypač svarbu natrio koncentraciją serume stebėti vartojant fiziologinį hipotoninį poveikį turinčius
skysčius. Sulašinus Glucose B. Braun 10 % jis gali sukelti itin stiprų hipotoninį poveikį dėl gliukozės
metabolizmo organizme (žr. 4.4, 4.5 ir 4.8 skyrius).
Tirpalas suderinamų vaistinių preparatų tirpinimui ar praskiedimui
Tūris pasirenkamas pagal pageidaujamą vaistinio preparato, kuris šiuo tirpalu bus skiedžiamas,
koncentraciją, vadovaujantis toliau nurodytomis didžiausiomis dozėmis.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 15 metų paaugliams
Didžiausia rekomenduojama paros dozė yra 40 ml/kg kūno svorio per parą, tai atitinka 4 g gliukozės
kilogramui kūno svorio per par
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją