Dexpanthenol-ratiopharm

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis (PIL)
23-01-2023
Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
23-01-2023

Veiklioji medžiaga:

Dekspantenolis

Prieinama:

ratiopharm GmbH

ATC kodas:

D03AX03

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

S)

Dozė:

50 mg/g

Vaisto forma:

kremas

Vartojimo būdas:

vartoti ant odos

Recepto tipas:

Nereceptinis

Gydymo sritis:

Dexpanthenol

Autorizacija statusas:

Perregistruotas

Leidimo data:

1995-04-05

Pakuotės lapelis

                
Pakuotės lapelis: informacija vartotojui
Dexpanthenol-ratiopharm 5 % kremas
dekspantenolis
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums
svarbi informacija.
Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba
vaistininkas.
-
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
-
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją
arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
-
Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
1.
Kas yra Dexpanthenol-ratiopharm ir kam jis vartojamas
2.
Kas žinotina prieš vartojant Dexpanthenol-ratiopharm
3.
Kaip vartoti Dexpanthenol-ratiopharm
4.
Galimas šalutinis poveikis
5.
Kaip laikyti Dexpanthenol-ratiopharm
6.
Pakuotės turinys ir kita informacija
1.
Kas yra Dexpanthenol-ratiopharm ir kam jis vartojamas
Dexpanthenol-ratiopharm vartojamas paviršinių odos žaizdų gijimui lengvinti.
Jeigu per 7 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.
2.
Kas žinotina prieš vartojant Dexpanthenol-ratiopharm
Dexpanthenol-ratiopharm vartoti draudžiama:
-
jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos
išvardytos 6 skyriuje).
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Dexpanthenol-ratiopharm.
Vartojant Dexpanthenol-ratiopharm tarpvietei arba lyties organams tepti, dėl pagalbinės medžiagos
minkštojo baltojo parafino, tuo pačiu metu naudojantis prezervatyvu, gali sumažėti prezervatyvo
tamprumas ir naudojimo patikimumas.
Vaikams ir paaugliams
Duomenų nėra.
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš
vart
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                
I PRIEDAS
PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1
1.
VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Dexpanthenol-ratiopharm 5 % kremas
2.
KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
1 g kremo yra 50 mg dekspantenolio.
Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas: 1g kremo yra 50 mg kalio sorbato (E202), 100 mg
vilnų riebalų ir cetostearilo alkoholio.
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
3.
FARMACINĖ FORMA
Kremas
Šviesiai gelsvos spalvos kremas.
4.
KLINIKINĖ INFORMACIJA
4.1
Terapinės indikacijos
Paviršinių odos žaizdų gijimo lengvinimas.
4.2
Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
Kremo reikia tepti vieną ar kelis kartus per dieną. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos pobūdžio ir
eigos.
Vaikų populiacija
Turimi duomenys pateikiami 5.1 ir 5.2 skyriuose, tačiau dozavimo rekomendacijų pateikti negalima.
Vartojimo metodas
Vartoti ant odos.
Kremo reikia plonai užtepti ant pažeistų odos vietų.
4.3
Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
4.4
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
Vartojant šio vaistinio preparato tarpvietei arba lyties organams tepti, dėl pagalbinės medžiagos,
minkštojo baltojo parafino, tuo pačiu metu naudojantis prezervatyvu, gali sumažėti prezervatyvo
tamprumas ir naudojimo patikimumas.
Pagalbinės medžiagos
Vilnų riebalai, cetostearilo alkoholis ir kalio sorbatas (E202) gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz.,
kontaktinį dermatitą).
4.5
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
2
Nežinoma.
4.6
Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis
Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Dexpantenol-ratiopharm vartoti galima.
4.7
Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
Dexpantenol-ratiopharm gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.
4.8
Nepageidaujamas poveikis
Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki
< 1/10), nedažnas (nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 00
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją