ANTI-GERM DES ALC

Šalis: Lietuva

kalba: lietuvių

Šaltinis: SMCA (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)

Prekės savybės Prekės savybės (SPC)
21-12-2020

Veiklioji medžiaga:

1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis; 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis

Prieinama:

Anti-Germ International GmbH, Oberbruhlstr. 16-18, DE-87700 Memmingem (Vokietija).

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

1-propyl alcohol, n-propanol, propan-1-ol; 1-propyl alcohol, n-propanol, propan-1-ol

Sudėtis:

Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 71-23-8, EB Nr.: 200-746-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis, Koncentracija: 35% , Veiklioji; Veikliosios medžiagos CAS Nr.: 71-23-8, EB Nr.: 200-746-9, Veikliosios medžiagos pavadinimas: 1-propilo alkoholis, n-propanolis, propan-1-olis, Koncentracija: 35% , Veiklioji

Recepto tipas:

Profesionalai

Gydymo sritis:

Maisto ir pašarų sritis

Produkto santrauka:

Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršių, įrangos, įrankių, talpyklų dezinfekcijai pieno, maisto pramonės bei vyno ir alaus gamybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Autorizacija statusas:

Negalioja

Leidimo data:

2018-03-08

Prekės savybės

                
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-6432(A-04PNO602070-18-54)
Išduotas 2018 m. kovo 8 d., galioja iki 2023 m. kovo 7 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Anti-Germ International GmbH, Oberbruhlstr. 16-18, DE-87700 Memmingem (Vokietija).
Biocidinio produkto tipas
4 produktų tipas. Maisto srities dezinfekantas.
Biocidinio produkto pavadinimas
ANTI-GERM DES ALC.
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Anti-Germ International GmbH, Oberbruhlstr. 16-18, DE-87700 Memmingem (Vokietija).
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
propan-1-olis, CAS Nr. 71-23-8, EB Nr. 200-746-9;
etanolis (denatūruotas), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-63.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Tik profesionaliesiems vartotojams. Paviršių, įrangos, įrankių, talpyklų dezinfekcijai pieno, maisto
pramonės bei vyno ir alaus gamybos įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.
Biocidinio produkto ženklinimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.
Biocidinių produktų autorizacijos
liudijimo paieškos nuoroda
A04PNO602070.
Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data,
nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo
rinkai ir jų naudojimo
(OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė
A.V.
Liudijimą gavau
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-6432(A-04PNO602070-18-54)
2 priedas
ETIKETĖ
ANTI-GERM DES ALC
Skystis
Veikliosios
medžiagos:
propan-1-olis,
CAS
Nr.
71-23-8,
EB
Nr.
200-746-9,
35
%,
etanolis
(denatūru
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Peržiūrėti dokumentų istoriją