ZIPANTOLA 40 mg/1 tableta gastrorezistentna tableta

국가: 보스니아 헤르체고비나

언어: 크로아티아어

출처: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
20-01-2022
Download 제품 특성 요약 (SPC)
20-01-2022

유효 성분:

pantoprazol

제공처:

PLIVA d.o.o.Sarajevo

ATC 코드:

A02BC02

INN (국제 이름):

pantoprazol

복용량:

40 mg/1 tableta

약제 형태:

gastrorezistentna tableta

구성:

1 gastrorezistentna tableta sadrži: 40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazolnatrijum seskvihidrata)

패키지 단위:

14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa 14 tableta), u kutiji

처방전 유형:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Manufactured by:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

승인 상태:

Važeći

승인 날짜:

2021-07-05

환자 정보 전단

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Zipantola
40 mg
gastrorezistentna tableta
pantoprazol
Molimo Vas da prije nego što poČnete uzimati lijek pažljivo
proČitate ovu uputu.
Uputu
sačuvajte
jer
ćete
ju
vjerovatno
željeti
ponovno
čitati.
U
ovoj
su
uputi
sadržane
važne
informacije o lijeku Zipantola.Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku
koji uzimate, želite saznati nešto više,
obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama.
Nemojte ga davati drugim osobama.
Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i
Vaši. Ako primijetite bilo koju neželjenu
reakciju potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.
Sadržaj ove upute:
1. Šta su Zipantola 40 mg tablete i za šta se koriste?
2. Prije nego poČnete uzimati lijek Zipantola
3. Kako uzimati lijek Zipantola?
4. MoguĆe neželjene reakcije
5. Kako Čuvati lijek Zipantola?
6. Dodatne informacije
1.
ŠTA JE ZIPANTOLA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Zipantola sadrži aktivnu supstancu pantoprazol.
Pantoprazol je selektivni ''inhibitor protonske pumpe'', lijek
koji smanjuje količinu kiseline koja se
stvara u Vašem želucu. Koristi se za liječenje bolesti želuca i
crijeva uzrokovanih kiselinom.
Zipantola 40 mg tablete se kod odraslih i adolescenata starijih od 12
godina koriste za:
-
liječenje refluksnog ezofagitisa (upale jednjaka, odnosno cijevi koja
povezuje grlo i želudac,
popraćene vraćanjem kiselog sadržaja iz želuca).
Zipantola 40 mg tablete se kod odraslih koriste za:
-
liječenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod bolesnika sa
čirevima želuca i početnog
dijela tankog crijeva (dvanaesnika) u kombinaciji s dva antibiotika
(eradikacijska terapija). Cilj
liječenja je riješiti bakterijsku infekciju i smanjiti vjerovatnost
ponovne pojave čireva.
-
liječenje čireva želuca i početnog dijela tankog crijeva
(dvanaesnika).
-
liječenje Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima
se u želucu stvara previše
kiseline.
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK ZIPANTOLA
Nemojte uzimati lijek Zipantola ako:
-
ako
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
Zipantola
40 mg
tableta
pantoprazol
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 tableta sadrži 40 mg pantoprazola u obliku pantoprazol – natrij
seskvihidrata.
Za pomoćne supstance vidjeti dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Gastrorezistentne tablete
Zipantola od 40 mg su žute, ovalne, bikonveksne, glatke tablete,
dijametra 11,6 mm x 6 mm.
4. KLINIČKI PODACI
4.1.Terapijske indikacije
Zipantola je indikovana za primjenu kod odraslih i adolescenata od 12
godina i više za:

refluksni ezofagitis
Zipantola je indikovana za primjenu kod odraslih za:

eradikaciju Helicobacter pylori (H. pylori) u kombinaciji s
primjerenom antibiotskom
terapijom kod bolesnika s ulkusima izazvanima sa H. pylori

želučani i duodenalni ulkus

Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli i adolescenti u dobi od 12 i više godina:
Refluksni ezofagitis
Preporučena doza je jedna tableta Zipantole 40 mg na dan. U
pojedinačnim slučajevima, naročito ako
druge terapije nisu bile uspješne, doza se može udvostručiti (do 2
tablete Zipantole 40 mg na dan). Za
liječenje refluksnog ezofagitisa obično je potrebna terapija u
trajanju od 4 nedjelje. Ako to
nije
dovoljno, izlječenje se najčešće postiže tokom sljedeće četiri
nedjelje terapije.
Odrasli
Eradikacija
H. pylori
u kombinaciji sa dva prikladna antibiotika
Kod bolesnika sa želučanim i duodenalnim ulkusom kod kojih je
dokazana prisutnost
H. pylori
potrebno je kombinacijom lijekova postići eradikaciju bakterije. U
obzir se moraju uzeti važeće lokalne
smjernice (npr. nacionalne preporuke) u pogledu bakterijske
rezistencije i odgovarajuće upotrebe
i
propisivanja
antibakterijskih
lijekova.
Ovisno
o
rezistentnosti,
za
eradikaciju
H.
Pylori
mogu se
preporučiti sljedeće kombinacije:
a)
dva puta dnevno jedna tableta Zipantola 40 mg
+ dva puta dnevno 1000 mg amoksicilina
+ dva puta dnevno 500 mg klaritromicina
b)
dva puta dnevno jedna tableta
                
                전체 문서 읽기