Lyvam 750 mg film - coated tablets

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
18-03-2015
Download 제품 특성 요약 (SPC)
10-04-2013

제공처:

Alkaloid-INT d.o.o.

ATC 코드:

N03AX14

복용량:

750 mg film - coated tablets

제품 요약:

Lyvam, 750mg film - coated tablets

승인 날짜:

2015-03-09

이 제품과 관련된 검색 알림