Holoxan 500 mg powder for solution for infusion

국가: 불가리아

언어: 불가리아어

출처: Изпълнителна агенция по лекарствата

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
15-05-2023
Download 제품 특성 요약 (SPC)
15-05-2023

유효 성분:

Ифосфамид

제공처:

Baxter Oncology GmbH.

ATC 코드:

L01AA6

INN (국제 이름):

Ifosfamide

복용량:

500 mg powder for solution for infusion

제품 요약:

Holoxan, 500 mg powder for solution for infusion

승인 날짜:

2014-11-03