DULCOLAXO GLICEROL 6,75g solu rectal 6 enema 7,5ml

국가: 안도라

언어: 카탈로니아어

출처: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
08-02-2022

유효 성분:

glicerol

ATC 코드:

A06AX

INN (국제 이름):

glycerol

약제 형태:

Enema -cànula-

관리 경로:

Rectal

환자 정보 전단

                DULCOLAXO GLICEROL 6,75g solu
rectal 6 enema 7,5ml
glicerol
Indicacions
Medicament que serveix per tractar el restrenyiment (LAXANT).
Consideracions
Renti's les mans abans i després de cada aplicació.
Agiti bé l'ènema. Tombi's de costat i doblegui els genolls cap al
pit. Introdueixi l'extrem de l'aplicador en
el recte i estrenyi suaument l'envàs per a què surti el medicament.
Procuri retenir l'ènema durant almenys
5 minuts.
Segueixi estrictament la pauta indicada pel seu metge pel que fa a
dosi i freqüència d'administració.
NO utilitzi aquest medicament durant més temps de l'indicat pel seu
metge ja que, l'ús continuat o
excessiu, pot fer que disminueixi la seva eficàcia.
És possible que el seu metge li recomani una dieta especial, que
convé seguir per augmentar l'eficàcia
d'aquest medicament.
Mentre prengui aquest medicament procuri beure gran quantitat d'aigua
i altres líquids, tret que el seu
metge li indiqui el contrari.
Informi immediatament el seu metge si està embarassada o creu que pot
estar-ho, així com si quedés
embarassada durant el tractament.
Efectes adversos
Aquest medicament pot produir irritació o picor anal.
Si notés qualsevol altre símptoma que creu que pot ser causat per
aquest medicament, digui-li-ho al seu
metge.
Posologia
Administrar 1 ènema cada dia.
VIA RECTAL.
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 08-02-2022
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 16-07-2021
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 08-02-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 08-02-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아랍어 08-02-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 중국어 08-02-2022

이 제품과 관련된 검색 알림