BUCCOLAM 5 mg solució oral 4 xeringues 1 ml

국가: 안도라

언어: 카탈로니아어

출처: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
26-01-2022

유효 성분:

midazolam

ATC 코드:

N05CD..

INN (국제 이름):

midazolam

약제 형태:

Xeringa

관리 경로:

Oral

환자 정보 전단

                BUCCOLAM 5 mg solució oral 4
xeringues 1 ml
midazolam
Indicacions
Medicament utilitzat per tractar crisis convulsives agudes i
prolongades en lactants, nens i adolescents (de
3 mesos a < 18 anys).
Consideracions
L´ús d'aquest medicament és exclusiu per nens i adolescents (de 3
mesos a < 18 anys).
Si li han ensenyat a administrar-se aquest medicament, comprovi que
sap exactament com fer-ho, si no,
consulti el seu metge o infermera.
En lactants (3-6 mesos d'edat) aquest medicament ha d'administrar-se
en un centre hospitalari.
Administri el contingut de la xeringa entre la geniva i la galta.
Assegureu-vos que el color de la xeringa és
l'adequat a l'edat del pacient.
Si les convulsions no desapareixen als 10 minuts de l'administració,
truqui a una ambulància i guardi la
xeringa buida perquè el metge sàpiga la dosi administrada al
pacient.
Administri únicament 1 dosi (1 xeringa).
Si el pacient vomita NO administri una altra dosi.
Avisi el seu metge si pateix o ha patit problemes de ronyó, problemes
de fetge, problemes respiratoris o
problemes de cor.
Aquest medicament modifica l'acció d'altres fàrmacs, NO prengui
altres medicaments sense consultar
abans al seu metge o farmacèutic.
Efectes adversos
Aquest medicament pot produir atordiment o confusió, somnolència,
dificultat per respirar, nàusees,
vòmits i pèrdua de memòria.
Si notés qualsevol altre símptoma que creu que pot ser causat per
aquest medicament, digui-li-ho al seu
metge.
Posologia
VIA ORAL.
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 26-01-2022
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 23-12-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 26-01-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 26-01-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아랍어 26-01-2022
환자 정보 전단 환자 정보 전단 중국어 26-01-2022

이 제품과 관련된 검색 알림