TEUCRIUM MARUM tablet

Երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Լեզու: անգլերեն

Աղբյուրը: NLM (National Library of Medicine)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

TEUCRIUM MARUM (UNII: 10464S0TAA) (TEUCRIUM MARUM - UNII:10464S0TAA)

Հասանելի է:

Rxhomeo Private Limited d.b.a. Rxhomeo, Inc

Կառավարման երթուղին:

ORAL

Ռեկվիզորի տեսակը:

OTC DRUG

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Anal Pruritis Condition listed above or as directed by the physician

Լիազորման կարգավիճակը:

unapproved homeopathic

Ապրանքի հատկությունները

                TEUCRIUM MARUM- TEUCRIUM MARUM TABLET
RXHOMEO PRIVATE LIMITED D.B.A. RXHOMEO, INC
_Disclaimer: This homeopathic product has not been evaluated by the
Food and Drug Administration for_
_safety or efficacy. FDA is not aware of scientific evidence to
support homeopathy as effective._
----------
ACTIVE INGREDIENT
TEUCRIUM MARUM HPUS 1X and Higher
USES
Anal Pruritis
INDICATIONS
Condition listed above or as directed by the physician
DOSAGE
Adults- Take 4 or 6 Tablets by mouth, three times daily or as
suggested by physician. Children 2 years
and older- take 1/2 the adult dose.
WARNINGS
This product is to be used for self-limiting conditions
If symptoms do not improve in 4 days, or worsen, discontinue use and
seek assistance of health
professional
As with any drug, if you are pregnant, or nursing a baby, seek
professional advice before taking this
product
Keep this and all medication out of reach of children
Do not use if capseal is broken or missing.
Close the cap tightly after use.
INACTIVE INGREDIENTS
Lactose
STORAGE
Store in a cool dark place
QUESTIONS OR COMMENTS
www.Rxhomeo.com | 1.888.2796642 | info@rxhomeo.com
Rxhomeo, Inc 9415 Burnet Road, Suite 312, Austin, TX 78758
PACKAGE LABEL.PRINCIPAL DISPLAY PANEL
TEUCRIUM MARUM
teucrium marum tablet
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT T YPE
HUMAN OTC DRUG
ITE M CODE (SOURCE )
NDC:156 31-0 6 9 7
ROUTE OF ADMINISTRATION
ORAL
ACTIVE INGREDIENT/ACTIVE MOIETY
INGREDIENT NAME
BASIS OF STRENGTH
STRE NG TH
TEUCRIUM MARUM (UNII: 10 46 4S0 TAA) (TEUCRIUM MARUM - UNII:10 46 4S0
TAA)
TEUCRIUM MARUM
1 [hp_X]
INACTIVE INGREDIENTS
INGREDIENT NAME
STRE NG TH
LACTO SE (UNII: J2B2A4N9 8 G)
PRODUCT CHARACTERISTICS
COLOR
white
S CORE
no sco re
S HAP E
ROUND
S IZ E
3mm
FLAVOR
IMPRINT CODE
CONTAINS
PACKAG ING
#
ITEM CODE
PACKAGE DESCRIPTION
MARKETING START
DATE
MARKETING END DATE
1
NDC:156 31-0 6 9 7-
0
1 in 1 BLISTER PACK; Type 0 : No t a Co mbinatio n Pro duct
2
NDC:156 31-0 6 9 7-1 4 in 1 BLISTER PACK; Type 0 : No t a Co mbinatio
n Pro duct
3
NDC:156 31-0 6 9 7-2 50 in 1 CONTAINER; Type 0 : No t a
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը