STRAMONIUM globule

Երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Լեզու: անգլերեն

Աղբյուրը: NLM (National Library of Medicine)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

DATURA STRAMONIUM (UNII: G6W4F0V8Z3) (DATURA STRAMONIUM - UNII:G6W4F0V8Z3)

Հասանելի է:

True Botanica, LLC

Կառավարման երթուղին:

ORAL

Ռեկվիզորի տեսակը:

OTC DRUG

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

For temporary relief of occasional anxiety, nightmares, night terrors, feelings of isolation. May also be used for standard homeopathic indications or as directed by your physician. For temporary relief of occasional anxiety, nightmares, night terrors, feelings of isolation. May also be used for standard homeopathic indications or as directed by your physician. TAMPER EVIDENT: Do not use if safety seal is broken before first use.

Լիազորման կարգավիճակը:

unapproved homeopathic

Ապրանքի հատկությունները

                STRAMONIUM- STRAMONIUM GLOBULE
TRUE BOTANICA, LLC
_Disclaimer: This homeopathic product has not been evaluated by the
Food and Drug_
_Administration for safety or efficacy. FDA is not aware of scientific
evidence to support_
_homeopathy as effective._
----------
STRAMONIUM 30X
Stramonium 30X, HPUS
The letters HPUS indicate that these ingredients are officially
included in the Homeopathic
Pharmacopoeia of the United States.
For temporary relief of occasional anxiety, nightmares, night terrors,
feelings of
isolation. May also be used for standard homeopathic indications or as
directed by your
physician.
USE:
For temporary relief of occasional anxiety, nightmares, night terrors,
feelings of
isolation. May also be used for standard homeopathic indications or as
directed by your
physician.
WARNINGS:
Consult your health care provider if symptoms persist more than 5 days
or worsen.
If pregnant or breastfeeding ask a health professional before use.
Keep out of the reach of children.
TAMPER EVIDENT: Do not use if safety seal is broken before first use.
DIRECTIONS FOR USE:
Place globules under tongue for 30 seconds. Adults~3-5 globules 3
times a day.
Children 2-12 years ~ 1-3 globules 3 times a day. Under 2 years,
consult your doctor.
Use until symptoms are relieved or as directed by your health care
provider.
OTHER INGREDIENTS:
Sucrose
Developed and Made by
True Botanica, LLC
1005 Richards Rd., Suite D
Hartland, WI 53029
800-315-8783
www.truebotanica.com
PRINCIPAL DISPLAY PANEL
STRAMONIUM
stramonium globule
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT TYPE
HUMAN OTC DRUG
ITEM CODE (SOURCE)
NDC:53645-2040
ROUTE OF ADMINISTRATION
ORAL
ACTIVE INGREDIENT/ACTIVE MOIETY
INGREDIENT NAME
BASIS OF
STRENGTH
STRENGTH
DATURA STRAMONIUM (UNII: G6W4F0V8Z3) (DATURA STRAMONIUM -
UNII:G6W4F0V8Z 3)
DATURA
STRAMONIUM
30 [hp_X]
in 23 g
INACTIVE INGREDIENTS
INGREDIENT NAME
STRENGTH
SUCROSE (UNII: C151H8M554)
PRODUCT CHARACTERISTICS
COLOR
white
SCORE
no score
SHAPE
ROUND
SIZE
4mm
FLAVOR
IMPRINT CODE
CONTAINS
PACKAGING
#
ITEM CODE
PACKAGE DESCRIPTION
MARKETING 
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը