ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման

Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ. - ռոտավիրուս տեսակ g1, ռոտավիրուս տեսակ g2, ռոտավիրուս տեսակ g3, ռոտավիրուս տեսակ g4, ռոտավիրուս տեսակ p1a[8] - լուծույթ ներքին ընդունման - ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,8 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,3 x10^6ՄՄ - պատվաստանյութ

ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման

Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ. - ռոտավիրուս տեսակ g1, ռոտավիրուս տեսակ g2, ռոտավիրուս տեսակ g3, ռոտավիրուս տեսակ g4, ռոտավիրուս տեսակ p1a - լուծույթ ներքին ընդունման - ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,8 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,3 x10^6ՄՄ - պատվաստանյութ

ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՌոտաՏեք լուծույթ ներքին ընդունման

Մերկ Շարպ և Դոհմ Բ.Վ. - ռոտավիրուս տեսակ g1, ռոտավիրուս տեսակ g2, ռոտավիրուս տեսակ g3, ռոտավիրուս տեսակ g4, ռոտավիրուս տեսակ p1a - լուծույթ ներքին ընդունման - ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,8 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,2 x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2x10^6ՄՄ+ ոչ պակաս քան 2,3 x10^6ՄՄ - պատվաստանյութ

Պոլիո Սաբին դեղակախույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Պոլիո Սաբին դեղակախույթ ներքին ընդունման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - պոլիովիրուս տեսակ 1, պոլիովիրուս տեսակ 3 - դեղակախույթ ներքին ընդունման - ոչ պակաս քան-106ԲԿՎԴ50/դեղաչափ+ ոչ պակաս քան-105.8ԲԿՎԴ50/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Պոլիո Սաբին դեղակախույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Պոլիո Սաբին դեղակախույթ ներքին ընդունման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - պոլիովիրուս տեսակ 1, պոլիովիրուս տեսակ 3 - դեղակախույթ ներքին ընդունման - ոչ պակաս քան-106ԲԿՎԴ50/դեղաչափ+ ոչ պակաս քան-105.8ԲԿՎԴ50/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Տրանեքսամ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Տրանեքսամ

Օբնինսկի Քիմիադեղագործական Ընկերություն ՓԲԸ - տրանեքսամաթթու - դեղահատեր թաղանթապատ - 250մգ

Տրանեքսամ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Տրանեքսամ

Օբնինսկի Քիմիադեղագործական Ընկերություն ՓԲԸ - տրանեքսամաթթու - դեղահատեր թաղանթապատ - 500մգ

Տրանեքսամ Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Տրանեքսամ

"Մոսկվայի էնդոկրինային գործարան ՖՊՈՒՁ" - տրանեքսամաթթու - լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման - 50մգ/մլ