Թրաումել լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել լուծույթ ներարկման

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական d3, ընձախոտ կապույտ d2, փռնչուկ լեռնային d2, բելադոնա d2, մարգարտածաղիկ բազմամյա d2, վաղենակ դեղատու d2, էխինացեա d2, էխինացեա բոսորագույն d2, համամելիս վիրգինական d1, հեպար սուլֆուր d6,սրոհունդ սովորական d2, երիցուկ դեղատու d3, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d6, քարխոտ դեղատու d6 - լուծույթ ներարկման - 2.2մգ/2.2մլ+ 1.32մգ/2.2մլ+ 2.2մգ/2.2մլ+ 2.2մգ/2.2մլ+ 1.1մգ/2.2մլ+ 2.2մգ/2.2մլ+ 0.55մգ/2.2մլ+ 0.55մգ/2.2մլ+ 0.22մգ/2.2մլ+ 2.2մգ/2 - հոմեոպաթային դեղ

Թրաումել քսուք Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել քսուք

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական mt, ընձախոտ կապույտ d1, փռնչուկ լեռնային d3, բելադոնա d1, մարգարտածաղիկ բազմամյա mt, վաղենակ դեղատու mt, էխինացեա mt, էխինացեա բոսորագույն mt, համամելիս վիրգինական mt, հեպար սուլֆուր d6, սրոհունդ սովորական d6, երիցուկ դեղատու mt, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d6, քարխոտ դեղատու d4 - քսուք - 0.9մգ/գ+ 0.5մգ/գ+ 15մգ/գ+ 0.5մգ/գ+ 1մգ/գ+ 4.5մգ/գ+ 1.5մգ/գ+ 1.5մգ/գ+ 4.5մգ/գ+ 0.25մգ/գ+ 0.9մգ/գ+ 1.5մգ/գ+ 0.4մգ/գ+ 1մգ/գ - հոմեոպաթային դեղ

Թրաումել դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել դեղահատեր

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական d3, ընձախոտ կապույտ d3, մահամորմ բելադոնա d4, հեպար սուլֆուր d8, երիցուկ դեղատու d3, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d8, քարխոտ դեղատու d8, մարգարտածաղիկ բազմամյա d2, վաղենակ դեղատու d2, էխինացեա d2, էխինացեա բոսորագույն d2, համամելիս վիրգինական d2, սրոհունդ սովորական d2, փռնչուկ լեռնային d2 - դեղահատեր - 15մգ+ 30մգ+ 75մգ+ 30մգ+ 24մգ+ 30մգ+ 24մգ+ 6մգ+ 15մգ+ 6մգ+ 6մգ+ 15մգ+ 3մգ+ 15մգ - հոմեոպաթային դեղ

Սպեման Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման Ն դեղահատեր

Հիմալայա Դրագ Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 65մգ+ 32մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 16մգ - վերարտադրված դեղ, պարզ ընթացակարգ

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր

Հիմալայա Դրագ Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, ռաուվոլֆիա օձային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 39մգ+ 19մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 18,75մգ+ 10մգ - վերարտադրված դեղ,պարզ ընթացակարգ

Թրաումել լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել լուծույթ ներարկման

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական d3, ընձախոտ կապույտ d2, փռնչուկ լեռնային d2, բելադոնա d2, մարգարտածաղիկ բազմամյա d2, վաղենակ դեղատու d2, էխինացեա d2, էխինացեա բոսորագույն d2, համամելիս վիրգինական d1, հեպար սուլֆուր d6, սրոհունդ սովորական d2, երիցուկ դեղատու d3, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d6, քարխոտ դեղատու d6 - լուծույթ ներարկման - 2,2մգ/2,2մլ+ 1,32մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ+ 1,1մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ+ 0,55մգ/2,2մլ+ 0,55մգ/2,2մլ+ 0,22մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ+ 0,66մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ+ 1,1մգ/2,2մլ+ 2,2մգ/2,2մլ (10) ամպուլներ 2,2մլ, (100) ամպուլներ 2,2մլ - առկա չէ (m09ax) հոմեոպաթային դեղի հաջորդ դեղաձև և թողարկման ձև

Թրաումել քսուք Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել քսուք

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական mt, ընձախոտ կապույտ d1, փռնչուկ լեռնային d3, բելադոնա d1, մարգարտածաղիկ բազմամյա mt, վաղենակ դեղատու mt, էխինացեա mt, էխինացեա բոսորագույն mt, համամելիս վիրգինական mt, հեպար սուլֆուր d6, սրոհունդ սովորական d6, երիցուկ դեղատու mt, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d6, քարխոտ դեղատու d4 - քսուք - 0,9մգ/գ+ 0,5մգ/գ+ 15մգ/գ+ 0,5մգ/գ+ 1մգ/գ+ 4,5մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 4,5մգ/գ+ 0,25մգ/գ+ 0,9մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 0,4մգ/գ+ 1մգ/գ - հոմեոպաթային դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Թրաումել քսուք Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Թրաումել քսուք

Բիոլոգիշե Հայլմիթել Հիիլ ԳմբՀ - հազարատերևուկ սովորական mt, ընձախոտ կապույտ d1, փռնչուկ լեռնային d3, բելադոնա d1, մարգարտածաղիկ բազմամյա mt, վաղենակ դեղատու mt, էխինացեա mt, էխինացեա բոսորագույն mt, համամելիս վիրգինական mt, հեպար սուլֆուր d6, սրոհունդ սովորական d6, երիցուկ դեղատու mt, ըստ Հահնեմանի լուծվող սնդիկ d6, քարխոտ դեղատու d4 - քսուք - 0,9մգ/գ+ 0,5մգ/գ+ 15մգ/գ+ 0,5մգ/գ+ 1մգ/գ+ 4,5մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 4,5մգ/գ+ 0,25մգ/գ+ 0,9մգ/գ+ 1,5մգ/գ+ 0,4մգ/գ+ 1մգ/գ - հոմեոպաթային դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Սպեման Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման Ն դեղահատեր

Հիմալայա Վելնես Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 65մգ+ 32մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 16մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 32մգ+ 16մգ - վերարտադրված դեղ, պարզ ընթացակարգ

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սպեման ֆորտե Ն դեղահատեր

Հիմալայա Վելնես Քոմպանի - վիտանիա քնաբեր, աստերականտա երկարատերև, հազար վայրի, թավշյա ունդեր, խճանկարային ոսկի, արգիրեա գեղեցիկ, տատաշ փռվող, լեպտադենիա ցանցային, ռաուվոլֆիա օձային, պարմելիա մարգարիտային - դեղահատեր - 39մգ+ 19մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 10մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 19մգ+ 18,75մգ+ 10մգ - վերարտադրված դեղ,պարզ ընթացակարգ