Հավրիքս 1440 դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հավրիքս 1440 դեղակախույթ ներարկման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - Ա լյարդաբորբի պատվաստանյութ ինակտիվացված - դեղակախույթ ներարկման - 1440 ԷԼԻՍԱ Մ/մլ - պատվաստանյութ

Էնջերիքս B մեծերի դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Էնջերիքս b մեծերի դեղակախույթ ներարկման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - Բ լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) - դեղակախույթ ներարկման - 20մկգ/մլ - օրիգինալ պատվաստանյութ

Էնջերիքս B Ջունիոր դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Էնջերիքս b Ջունիոր դեղակախույթ ներարկման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - Բ լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ) - դեղակախույթ ներարկման - 10մկգ/0,5մլ - օրիգինալ պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 10մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 10մկգ/դեղափափ - պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մանկական) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 10մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 20մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 20մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Բ-լյարդաբորբի պատվաստանյութ (ռԴՆԹ) (Մեծերի) դեղակախույթ ներարկման

Հնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Պվտ ՍՊԸ - Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին - դեղակախույթ ներարկման - 20մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Ինֆանրիքս Հեքսա դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ինֆանրիքս Հեքսա դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ, ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, պերտակտին, հեպատիտ Բ-ի մակերեսային անտիգեն, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 1, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 2, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 3, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ-ի պոլիսախարիդ (կոնյուգացված փայտացման տոքսոիդի հետ) - դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի - ոչ պակաս քան 30ՄՄ/դեղաչափ+ ոչ պակաս քան 40ՄՄ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 8մկգ/դեղաչափ+ 10մկգ/դեղաչափ+ 40Դ-անտիգեն միա - պատվաստանյութ