Կոլեքսիլ ներքին ընդունման լուծույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կոլեքսիլ ներքին ընդունման լուծույթ ներքին ընդունման

Ինտերքեմի վերկեն «Դե Ադելար» Բ.Վ. - կոլիստին (կոլիստինի սուլֆատ), էնրոֆլօքսացին - լուծույթ ներքին ընդունման - 1200000ՄՄ/մլ+ 100մգ/մլ - անասնաբուժական դեղ

ՑԻՏՈԼԵՊՏ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՑԻՏՈԼԵՊՏ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման

«Սոտեքս» ՖարմՖիրմ» ՓԲԸ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման - 250մգ/մլ - վերարտադրված դեղ

ՑԻՏՈԼԵՊՏ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

ՑԻՏՈԼԵՊՏ լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման

«Սոտեքս» ՖարմՖիրմ» ՓԲԸ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման - 125մգ/մլ - վերարտադրված դեղ

Սոմազինա լուծույթ ներքին ընդունման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոմազինա լուծույթ ներքին ընդունման

Ֆերեր Ինտերնասիոնալ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ներքին ընդունման - 100մգ/մլ - վերարտադրված դեղ, պարզ ընթացակարգով

Սոմազինա լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոմազինա լուծույթ ներարկման

Ֆերեր Ինտերնասիոնալ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ներարկման - 125մգ/մլ - վերարտադրված դեղ, պարզ ընթացակարգով

Ցերաքսոն լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ցերաքսոն լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման

Ֆերեր Ինտերնասիոնալ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման - 500մգ/4մլ - օրիգինալ դեղ, պարզ ընթացակարգ

Սոմազինա լուծույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Սոմազինա լուծույթ ներարկման

Ֆերեր Ինտերնասիոնալ - ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում) - լուծույթ ներարկման - 250մգ/մլ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ