Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման

Սանոֆի Պաստեր ՍԱ - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ/ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, 1/2/3 տեսակի պոլիովիրուս, Բ լյարդաբորբի մակերևույթային անտիգեն, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ փայտացման պրոտեինի հետ կոնյուգացված - դեղակախույթ ներարկման - 20ՄՄ/0,5մլ+ 40ՄՄ/0,5մլ+ 25-25մկգ/0.5մլ+ 40/8/32ԴՄ/0.5մլ+ 10մկգ/0.5մլ+ 12մկգ/0.5մլ+ 22-36մկգ/0.5մլ - պատվաստանյութ, նոր ցուցում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման

Սանոֆի Պաստեր ՍԱ - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ/ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, 1/2/3 տեսակի պոլիովիրուս, Բ լյարդաբորբի մակերևույթային անտիգեն, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ փայտացման պրոտեինի հետ կոնյուգացված - դեղակախույթ ներարկման - 20ՄՄ/0,5մլ+ 40ՄՄ/0,5մլ+ 25/25մկգ/0.5մլ+ 40/8/32ԴՄ/0.5մլ+ 10մկգ/0.5մլ+ 12մկգ/0.5մլ+ 22-36մկգ/0.5մլ - պատվաստանյութ, նոր ցուցում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման

Սանոֆի Պաստեր - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ/ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, 1/2/3 տեսակի պոլիովիրուս, Բ լյարդաբորբի մակերևույթային անտիգեն, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ փայտացման պրոտեինի հետ կոնյուգացված - դեղակախույթ ներարկման - 20ՄՄ/0,5մլ+ 40ՄՄ/0,5մլ+ 25/25մկգ/0,5մլ+ 40/8/32ԴՄ/0,5մլ+ 10մկգ/0,5մլ+ 12մկգ/0,5մլ+ 22-36մկգ/0,5մլ - օրիգինալ դեղի հաջորդ դեղաձև

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեքսաքսիմ դեղակախույթ ներարկման

Սանոֆի Պաստեր - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ/ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, 1/2/3 տեսակի պոլիովիրուս, Բ լյարդաբորբի մակերևույթային անտիգեն, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ, հեմոֆիլուս ինֆլուենսա բ տեսակի պոլիսախարիդ փայտացման պրոտեինի հետ կոնյուգացված - դեղակախույթ ներարկման - 20ՄՄ/0,5մլ+ 40ՄՄ/0,5մլ+ 25-25մկգ/0,5մլ+ 40/8/32ԴՄ/0,5մլ+ 10մկգ/0,5մլ+ 12մկգ/0,5մլ+ 22-36մկգ/0,5մլ - օրիգինալ դեղի առաջին դեղաձև, դեղաչափ

Հեպաթրոմբին դոնդող արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեպաթրոմբին դոնդող արտաքին կիրառման

Հեմոֆարմ Ա.Դ. - հեպարին նատրիում, ալանտոին, դեքսպանթենոլ - դոնդող արտաքին կիրառման - 300ՄՄ/գ+ 2,5մգ/գ+ 2,5մգ/գ - վերարտադրված դեղ

Կոնտրակտուբեքս դոնդող արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Կոնտրակտուբեքս դոնդող արտաքին կիրառման

Մերց Ֆարմա ԳմբՀ և Քո. ԿԳաԱ - սոխի հանուկ, հեպարին (հեպարին նատրիում), ալանտոին - դոնդող արտաքին կիրառման - 100մգ/գ+ 50ՄՄ/գ+ 10մգ/գ - օրիգինալ դեղ

Հեպաթրոմբին նրբաքսուք արտաքին կիրառման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեպաթրոմբին նրբաքսուք արտաքին կիրառման

Հեմոֆարմ Ա.Դ. - հեպարին նատրիում, ալանտոին, դեքսպանթենոլ - նրբաքսուք արտաքին կիրառման - 300ՄՄ/գ+ 3մգ/գ+ 4մգ/գ - վերարտադրված դեղ

Ինֆանրիքս դեղակախույթ ներարկման Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ինֆանրիքս դեղակախույթ ներարկման

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ, ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, պերտակտին - դեղակախույթ ներարկման - ոչ պակաս քան 30ՄՄ/դեղաչափ+ ոչ պակաս քան 40ՄՄ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 8մկգ/դեղաչափ - պատվաստանյութ

Ինֆանրիքս Հեքսա դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի Հայաստան - հայերեն - Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Ինֆանրիքս Հեքսա դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի

ԳլաքսոՍմիթԿլայն Բիոլոջիքալս ս.ա. - դիֆտերիայի տոքսոիդ, փայտացման տոքսոիդ, կապույտ հազի տոքսոիդ, ֆիլամենտոզային հեմագլյուտինին, պերտակտին, հեպատիտ Բ-ի մակերեսային անտիգեն, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 1, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 2, պոլիովիրուս ինակտիվացված տեսակ 3, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ-ի պոլիսախարիդ (կոնյուգացված փայտացման տոքսոիդի հետ) - դեղափոշի և դեղակախույթ ներարկման դեղակախույթի - ոչ պակաս քան 30ՄՄ/դեղաչափ+ ոչ պակաս քան 40ՄՄ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 25մկգ/դեղաչափ+ 8մկգ/դեղաչափ+ 10մկգ/դեղաչափ+ 40Դ-անտիգեն միա - պատվաստանյութ