TRINOMIA 100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kap kapsula, tvrda

Ország: Bosznia-Hercegovina

Nyelv: horvát

Forrás: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Vedd Meg Most

Letöltés Betegtájékoztató (PIL)
04-05-2022
Letöltés Termékjellemzők (SPC)
04-05-2022

Aktív összetevők:

atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, Ramipril

Beszerezhető a:

AMICUS PHARMA d.o.o.

ATC-kód:

C10BX06

INN (nemzetközi neve):

atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril

Adagolás:

100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kap

Gyógyszerészeti forma:

kapsula, tvrda

Összetétel:

1 kapsula, tvrda sadrži: 20 mg atorvastatina 100 mg acetilsalicilne kiseline 5 mg ramiprila

db csomag:

28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

Recept típusa:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Gyártó:

FERRER INTERNATIONAL, SA

Engedélyezési státusz:

Važeći

Engedély dátuma:

2021-07-01

Betegtájékoztató

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA TRINOMIA, 28 X (20 MG +100 MG + 2,5 MG), KAPSULA, TVRDA TRINOMIA, 28 X (20 MG + 100 MG + 5 MG), KAPSULA, TVRDA
TRINOMIA, 28 X (20 MG + 100 MG + 10 MG), KAPSULA, TVRDA
ATORVASTATIN,
ACETILSALICILNA KISELINA, RAMIPRIL
PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVO UPUTSTVO, PRIJE NEGO ŠTO
POČNETE DA KORISTITE OVAJ LIJEK.
-
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da
im škodi,
čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
-
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko
neželjeno
dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome
obavjestite
svog ljekara ili farmaceuta.
U OVOM UPUTSTVU
PROČITAT
ĆETE:
1.
Šta je lijek Trinomia i čemu je namijenjen
2.
Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Trinomia
3.
Kako se upotrebljava lijek Trinomia
4.
Moguća neželjena dejstva
5.
Kako čuvati lijek Trinomia
6.
Dodatne informacije
1. ŠTA JE LIJEK TRINOMIA I
ČEMU JE NAMIJENJEN
Trinomia kapsule sadrže tri aktivne supstance: acetilsalicilnu
kiselinu, atorvastatin i ramipril.
-
Acetilsalicilna kiselina pripada grupi supstanci koje imaju
antiagregacijsko dejstvo koje spriječava
sljepljivanje ćelija krvi i formiranje krvnih ugrušaka.
-
Atorvastatin pripada grupi lijekova koji se nazivaju statini i koji
normalizuju količine lipida
(masnoća) u krvi. Ovi lijekovi se koriste za snižavanje nivoa
masnoća, poznatih kao holesterol i
trigliceridi u krvi, kada dijeta sa smanjenim unosom masnoća i druge
promjene načina života nisu dale
rezultata. Ukoliko kod vas postoji povećan rizik od nastanka srčanih
bolesti, atorvastatin se može
primjenjivati u cilju smanjenja tog rizika, čak iako je nivo
holesterola u granicama normale. U toku
terapije atorvastatinom treba nastaviti sa dijetom sa smanjenim unosom
masnoće.
-
Ramipril
pripada
grupi
lijekova
pod
nazivom
ACE
inhibitori
(inhibitori
angiotenzin
konvertujućeg enz
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA O LIJEKU
1. IME LIJEKA
Trinomia, 20 mg + 100 mg + 2,5 mg, kapsula, tvrda
Trinomia, 20 mg + 100 mg + 5 mg, kapsula, tvrda
Trinomia, 20 mg + 100 mg + 10 mg, kapsula, tvrda
atorvastatin,
acetilsalicilna kiselina, ramipril
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
_Trinomia_
_ _
_, 20 mg +100 mg + 2,5 mg, kapsula tvrda_
Jedna
kapsula
sadrži
20
mg
atorvastatina
(u
obliku
21,69
mg
atorvastatin
kalcijum
trihidrata),
100
mg
acetilsalicilne kiseline i 2,5 mg ramiprila
_Trinomia, 20 mg + 100 mg + 5 mg, kapsula tvrda_
Jedna
kapsula
sadrži
20
mg
atorvastatina
(u
obliku
21,69
mg
atorvastatin
kalcijum
trihidrata),
100
mg
acetilsalicilne kiseline, i 5 mg ramiprila.
_Trinomia, 20 mg + 100 mg + 10 mg, kapsula tvrda_
Jedna
kapsula
sadrži
20
mg
atorvastatina
(u
obliku
21,69
mg
atorvastatin
kalcijum
trihidrata),
100
mg
acetilsalicilne kiseline, i 10 mg ramiprila.
Pomoćne supstance su navedene u poglavlju 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Kapsula, tvrda.
_Trinomia, 20 mg + 100 mg + 2,5 mg, kapsula tvrda_
Tvrde, želatinske kapsule veličine 0 (približna dužina: 21,7 mm)
sa neprovidnim svijetlo sivim tijelom i
poklopcem kapsule, sa oznakom „AAR 100/20/2.5“ koje sadrže dvije
film tablete acetilsalicilne kiseline od 50
mg bijele ili bjeličaste boje, sa oznakom „AS“, dvije
zeleno-braon film tablete atorvastatina od 10 mg sa
oznakom „AT“ i jednu svijetlo žutu film tabletu ramiprila od 2,5
mg sa oznakom „R2“.
_Trinomia, 20 mg + 100 mg + 5 mg, kapsula tvrda_
Tvrde, želatinske kapsule veličine 0 (približna dužina: 21,7 mm)
sa neprovidnim svijetlo roze tijelom i
neprovidnim svijetlo sivim poklopcem kapsule, sa oznakom „AAR
100/20/5“ koje sadrže dvije film tablete
acetilsalicilne kiseline od 50 mg bijele ili bjeličaste boje, sa
oznakom „AS“, dve zeleno-braon film tablete
atorvastatina od 10 mg sa oznakom „AT“ i jednu svijetlo žutu film
tabletu ramiprila od 5 mg sa oznakom „R5“.
_Trinomia_
_,_
_ 20 mg + 100 mg + 10 mg, kapsula tvrda_
Tvrde, želatinske kapsule veličine 0 (približna
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot