RESTROOM FRESH (KAY)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Letöltés Biztonsági adatlap (SDS)
25-01-2022

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
RESTROOM FRESH
115475E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
RESTROOM FRESH
Код на продукта
:
115475E
Употреба на
веществото/сместа
:
освежител за въздух
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Продуктът се продава готов за
употреба.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Употреба на продукти за поддържане на
въздуха
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09
Дата на
съставяне/преработка
:
18.07.2017
Издание
:
1.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
КЛАСИФИКАЦ
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 23-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 23-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 25-01-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése