TICASA 60 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
02-09-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
02-09-2022

Aktivni sastojci:

tikagrelor

Dostupno od:

NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

B01AC24

INN (International ime):

tikagrelor

Doziranje:

60 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži 60 mg tikagrelora

Jedinice u paketu:

56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/Al prozirna blistera sa 14 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-09-02

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
Ticasa
60 mg
90 mg
filmom obložena tableta
tikagrelor
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe ovog lijeka jer ono
sadrži važne informacije za Vas!
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim.
- Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite
neko neželjeno djelovanje koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog
ljekara ili farmaceuta. Vidjeti dio 4.
Šta se nalazi u ovom uputstvu:
1. Šta je Ticasa i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati lijek Ticasa
3. Kako uzimati lijek Ticasa
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek Ticasa
6. Dodatne informacije
1. Šta je Ticasa i za šta se koristi
Šta je Ticasa
Ticasa
sadrži
aktivnu
supstancu
koja
se
naziva
tikagrelor.
Pripada
skupini
lijekova
koji
se
zovu
antitromboticima.
Za šta se Ticasa koristi
Ticasa, u kombinaciji s acetilsalicilnom kiselinom (još jednim
antitrombocitnim lijekom), primjenjuje se
samo kod odraslih. Dobili ste ovaj lijek zato što ste imali:

srčani udar, prije više od godinu dana.
Ticasa smanjuje vjerovatnost drugog srčanog, moždanog udara ili
smrti uslijed bolesti povezane s Vašim
srcem ili krvnim žilama.
Kako Ticasa djeluje
Ticasa djeluje na stanice koje se nazivaju krvnim pločicama (ili
trombocitima). Ove vrlo male krvne stanice
pomažu u zaustavljanju krvarenja tako što se nakupljaju kako bi
začepile sitne rupe na krvnim žilama koje
su oštećene ili porezane.
Međutim, krvne pločice također mogu stvoriti krvne ugruške u
oboljelim krvnim žilama srca ili mozga. To
može biti vrlo opasno iz sljedećih razloga:

ugrušak
može
zaustaviti
dotok
krvi
u
potpunosti;
što
može
uzrokovati
srčani
udar
(infarkt
miokarda) ili moždani udar, ili

ugrušak može djelomi
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV LIJEKA
Ticasa
60 mg
90 mg
filmom obložena tableta
tikagrelor
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Ticasa 60 mg filmom obložene tablete
Jedna filmom obložena tableta sadrži 60 mg tikagrelora.
Ticasa 90 mg filmom obložene tablete
Jedna filmom obložena tableta sadrži 90 mg tikagrelora.
Ticasa sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive
količine natrija.
Za potpun popis pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta.
Ticasa 60 mg filmom obložene tablete
Okrugle, bikonveksne, ružičaste filmom obložene tablete.
Ticasa 90 mg filmom obložene tablete
Okrugle, bikonveksne, žute filmom obložene tablete.
4. KLINIČKI PODACI
4.1 Terapijske indikacije
Ticasa,
lijek
primijenjen
istovremeno
s
acetilsalicilnom
kiselinom
(ASA),
je
indiciran
za
prevenciju
aterotrombotičnih događaja kod odraslih pacijenata s:

akutnim koronarnim sindromima (ACS) ili

infarktom miokarda u anamnezi (IM) i visokim rizikom za razvoj
aterotrombotskog događaja
(vidjeti dijelove 4.2 i 5.1).
4.2 Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Pacijenti koji uzimaju lijek Ticasa trebaju također svakodnevno
uzimati i acetilsalicilnu kiselinu u niskoj
dozi održavanja od 75 – 150 mg, osim ako nije kontraindicirana.
Akutni koronarni sindromi
Liječenje lijekom Ticasa treba početi s jednokratnom udarnom dozom
od 180 mg (dvije tablete od 90 mg),
a zatim nastaviti s 90 mg dvaput na dan. Preporučeno trajanje
liječenja lijekom Ticasa 90 mg je 12
mjeseci kod pacijenata s akutnim koronarnim sindromom, osim ako je
prestanak uzimanja klinički
indiciran (vidjeti dio 5.1).
Infarkt miokarda u anamnezi
Kada je kod pacijenata s historijom IM-a u periodu od najmanje godinu
dana i visokim rizikom od
aterotrombotskih događaja potrebno produženo liječenje,
preporučena doza je 60 mg lijeka Ticasa dvaput
dnevno
(vidjeti
dio
5.1).
Kod
pacijenata
s
akutnim
koronarnim
sindromom
s
visokim
rizikom
od
aterotrombotskog događaja, liječenje se može započeti bez 
                
                Pročitajte cijeli dokument