Tapista 25 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
22-03-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
01-02-2024

Aktivni sastojci:

tapentadolfosfat

Dostupno od:

Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb, Hrvatska

ATC koda:

N02AX06

INN (International ime):

tapentadolfosfat

Farmaceutski oblik:

Tableta s produljenim oslobađanjem

Sastav:

Urbroj: jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži tapentadolfosfat, što odgovara 25 mg tapentadola

Tip recepta:

na recept poseban recept

Proizveden od:

Develco Pharma GmbH, Schopfheim, NjemačkaSTADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Njemačka

Proizvod sažetak:

Pakiranje: 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-01]; 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-02]; 40 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-03]; 50 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-04]; 54 tablete u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-05]; 60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-06]; 100 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-277881486-07] Urbroj: 381-12-01/38-22-08

Datum autorizacije:

2022-10-17

Uputa o lijeku

                1
UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA
TAPISTA 25 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
TAPISTA 50 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
TAPISTA 100 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
TAPISTA 150 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
TAPISTA 200 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
TAPISTA 250 MG TABLETE S PRODULJENIM OSLOBAĎANJEM
tapentadol
PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OVAJ
LIJEK JER SADRŽI VAMA VAŽNE
PODATKE.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti svog
liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
ŠTO SE NALAZI U OVOJ UPUTI:
1.
Što je TAPISTA i za što se koristi
2.
Što morate znati prije nego što počnete uzimati lijek TAPISTA
3.
Kako uzimati lijek TAPISTA
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati lijek TAPISTA
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
ŠTO JE TAPISTA I ZA ŠTO SE KORISTI
Tapentadol – djelatna tvar sadržana u lijeku TAPISTA - jest jaki
analgetik koji pripada skupini lijekova
zvanoj opioidi. TAPISTA se koristi za liječenje teške kronične boli
u odraslih osoba, koja se može
odgovarajuće liječiti samo sa opioidnim analgetikom.
2.
ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI LIJEK TAPISTA
NEMOJTE UZIMATI LIJEK TAPISTA:
-
ako ste alergični na tapentadol ili neki drugi sastojak ovog lijeka
(naveden u dijelu 6.)
-
ako imate astmu ili ako Vam je disanje opasno sporo ili plitko
(respiratorna depresija,
hiperkapnija)
-
ako imate paralizu crijeva,
-
ako imate akutno trovanje s alkoholom, tabletama za spavanje,
analgeticima, ili drugim
psihotropnim lijekovima (lijekovi koji djeluju na raspoloženje i
emocije) (pogledajte “Drugi
lijekovi i TAPISTA").
UPOZORENJA I MJE
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŢETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
TAPISTA 25 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
TAPISTA 50 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
TAPISTA 100 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
TAPISTA 150 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
TAPISTA 200 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
TAPISTA 250 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
TAPISTA 25 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 25 mg tapentadola.
TAPISTA 50 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 50 mg tapentadola.
TAPISTA 100 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 100 mg tapentadola.
TAPISTA 150 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 150 mg tapentadola.
TAPISTA 200 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 200 mg tapentadola.
TAPISTA 250 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Jedna tableta s produljenim oslobaĎanjem sadrži tapentadolfosfat,
što odgovara 250 mg tapentadola.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta s produljenim oslobaĎanjem.
TAPISTA 25 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Smećkasta, duguljasta, bikonveksna tableta s produljenim
oslobaĎanjem (6 mm x 12 mm), s urezom na
obje strane.
Tableta se može razdijeliti na jednake doze.
TAPISTA 50 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Bijela, duguljasta, bikonveksna tableta s produljenim oslobaĎanjem (6
mm x 13 mm), s urezom na obje
strane.
Tableta se može razdijeliti na jednake doze.
TAPISTA 100 mg tablete s produljenim oslobaĎanjem
Žućkasta, duguljasta, bikonveksna tableta s produljenim
oslobaĎanjem (7 mm x 14 mm), s urezom na
obje strane.
Tableta se može razdijeliti na jednake doze.
TAPIST
                
                Pročitajte cijeli dokument