SPALMOTIL 2 mg/1 tableta tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
14-04-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
14-04-2022

Aktivni sastojci:

salbutamol

Dostupno od:

Galenika d.o.o.

ATC koda:

R03CC02

INN (International ime):

salbutamol

Doziranje:

2 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

tableta

Sastav:

1 tableta sadrži: 2 mg salbutamol (u obliku salbutamolsulfata)

Jedinice u paketu:

60 tableta (4 blistera po 15 tableta)

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

GALENIKA a.d. Beograd

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-01-02

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
SPALMOTIL
2 mg
tableta
salbutamol
Prije upotrebe lijeka pažljivo pro_č_itajte ovo uputstvo!
Uputstvo sa_č_uvajte. Možda _ć_ete željeti ponovo da ga
pro_č_itate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan li_č_no Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, _č_ak i ako ima znake bolesti
sli_č_ne Vašima.
Uputstvo sadrži:
1.
Šta je lijek SPALMOTIL
i za šta se koristi
2.
Prije nego što poČnete uzimati lijek SPALMOTIL
3.
Kako uzimati lijek SPALMOTIL
4.
MoguĆa neželjena dejstva
5.
Kako Čuvati lijek SPALMOTIL
6.
Dodatne informacije
1.
ŠTA JE LIJEK SPALMOTIL I ZA ŠTA SE KORISTI
SPALMOTIL 2 mg tableta
1 tableta sadrži: salbutamola 2 mg (u obliku salbutamol-sulfata).
Lijek SPALMOTIL tablete pripada grupi lijekova koji se zovu selektivni
agonisti beta-adrenergičkih
receptora, koji se koriste za opuštanje mišića disajnih puteva.
Ovaj lijek se može koristiti u liječenju:
- astme (za širenje suženih disajnih puteva),
- hroničnog bronhitisa,
- emfizema.
2.
PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI LIJEK SPALMOTIL
Upozorite
ljekara
ako
koristite
druge
lijekove,
imate
neku
hroni_č_nu
bolest,
neki
poreme_ć_aj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali
alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek SPALMOTIL
Nemojte uzimati lijek SPALMOTIL tablete i obavezno obavijestite svog
ljekara ako:
-
ste alergični (preosjetljivi) na salbutamol ili na neku od pomoćnih
supstanci u sastavu lijeka (vidjeti
odjeljak 6);
-
imate dijagnozu prijetećeg pobačaja tokom prvih šest mjeseci
trudnoće;
-
uzimate lijekove iz grupe beta-blokatora, kao što je propranolol.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom ljekaru
prije upotrebe lijeka, jer sadrži
laktozu.

Budite oprezni s lijekom SPALMOTIL
Prije primjene lijeka SPALMOTIL tablete posavjetujte se sa svojim
ljekarom ili farmaceutom ako
imate:
-
pojačanu aktivnost štitaste žlijezde (tireotoksikoza);
-
šećernu b
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
SPALMOTIL
2 mg
tableta
salbutamol
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 tableta sadrži: salbutamola 2 mg (u obliku salbutamol-sulfata).
(za ekscipijense vidjeti tačku 6.1)
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Tableta.
Okrugle, bikonveksne tablete, bijele do skoro bijele boje.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Spalmotil tablete su indikovane kod odraslih, adolescenata i djece
uzrasta od 2 do 12 godina.
1. Za ublažavanje bronhospazma u svim tipovima bronhijalne astme.
2. Hronični bronhitis.
3. Emfizem.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Oralna upotreba.
Odrasli
Uobičajena doza je 4 mg tri ili četiri puta dnevno. Ukoliko se ne
postigne adekvatna bronhodilatacija, doza
se postepeno može povećati do maksimalne pojedinačne doze od 8 mg.
Ustanovljeno je da se kod nekih
bolesnika adekvatno doziranje postiže i sa 2 mg, tri ili četiri puta
dnevno. Kod osoba starije životne dobi i
kod bolesnika neuobičajeno osjetljivih na stimulanse
β-adrenergičkih receptora, terapiju treba započeti
dozom od 2 mg (1 tableta), tri do četiri puta dnevno.
Djeca
2—6 godina: 1—2 mg (1/2—1 tableta), tri do četiri puta dnevno.
6—12 godina: 2 mg (1 tableta), tri do četiri puta dnevno.
Preko 12 godina: 2—4 mg (1—2 tablete), tri do četiri puta dnevno.
Lijek
nije
namijenjen
djeci
mlađoj
od
2
godine.
Djeca
dobro
podnose
salbutamol,
pa
se,
ako
je
neophodno, doza može s oprezom povećati.
4.3. Kontraindikacije
1.
Neintravenski
oblici
ne
smiju
se
upotrebljavati
za
sprečavanje
nekomplikovanog
prijevremenog
porođaja ili prijetećeg pobačaja.
2. Preosjetljivost na salbutamol ili na bilo koji sastojak tablete
naveden je u odjeljku 6.1.
Pacijenti koji boluju od rijetkog nasljednog oboljenja netolerancije
na galaktozu,
Lapp
-laktoznog deficita ili
loše glukozno-galaktozne apsorpcije ne smiju koristiti ovaj lijek.
4.4. Specijalna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi
Bronhodilatatori ne treba da budu jedini ili glavni lijekovi u
terapiji teške ili nestabilne astme.
Te
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod