Cuprymina Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

cuprymina

a.c.o.m. - advanced center oncology - bakar (64cu) klorid - radionuklidno slikanje - various diagnostic radiopharmaceuticals - cuprymina je radioaktivni farmaceutski prekursor. nije namijenjen izravnoj uporabi u bolesnika. ovaj medicinski proizvod mora se koristiti samo za radioaktivno obilježavanje molekula nosača, koji su posebno razvijeni i odobreni za radioaktivno obilježavanje s ovim radionuklidom.

PUROFLEX, UROSOFT, GREY, KOMBI, VARIO, TUMOR, VVR, CROSS, INLAY, FIGURE 4 I ECO SOFT Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

puroflex, urosoft, grey, kombi, vario, tumor, vvr, cross, inlay, figure 4 i eco soft

velmed d.o.o., zagreb - ureteralni stentovi za drenažu urina pri patološkim stanjima i fiziološkim stanjima koja onemogućavaju normalnu drenažu iz bubre

Incurin Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

incurin

intervet international bv - cstriola - spolni hormoni i modulatori genitalnog sustava - psi - liječenje hormonske ovisne urinarne inkontinencije zbog nesposobnosti mehanizma sfinktera kod ovariohysteerectomiranih kuja.

Imvanex Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

imvanex

bavarian nordic a/s - modificirana vakcina ankara - bavarska nordijska (mva-bn) virus - smallpox vaccine; monkeypox virus - drugih virusnih cjepiva, - active immunisation against smallpox, monkeypox and disease caused by vaccinia virus in adults (see sections 4. 4 i 5. korištenje ovog cjepiva mora se provoditi u skladu sa službenim preporukama.

Memantine LEK Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

memantine lek

pharmathen s.a. - memantin hidroklorid - alzheimerova bolest - psychoanaleptics i drugih anti-demencije lijekovi - liječenje bolesnika s umjerenom ili teškom alzheimerovom bolesti.