Imatinib Actavis Group 100 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

imatinib actavis group 100 mg filmom obložene tablete

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - imatinibum - filmom obložena tableta - 100 mg - urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 119,5 mg imatinibmesilata što odgovara 100 mg imatiniba

Imatinib Actavis Group 200 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

imatinib actavis group 200 mg filmom obložene tablete

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - imatinibum - filmom obložena tableta - 200 mg - urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 239 mg imatinibmesilata što odgovara 200 mg imatiniba

Imatinib Actavis Group 300 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

imatinib actavis group 300 mg filmom obložene tablete

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - imatinibum - filmom obložena tableta - 300 mg - urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 358,5 mg imatinibmesilata što odgovara 300 mg imatiniba

Imatinib Actavis Group 400 mg filmom obložene tablete Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

imatinib actavis group 400 mg filmom obložene tablete

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - imatinibum - filmom obložena tableta - 400 mg - urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 478 mg imatinibmesilata što odgovara 400 mg imatiniba

Pemetreksed Actavis 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

pemetreksed actavis 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - pemetrexedum - prašak za koncentrat za otopinu za infuziju - 100 mg - urbroj: jedna bočica sadrži 100 mg pemetrekseda (u obliku pemetrekseddinatrij hemipentahidrata)

Pemetreksed Actavis 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

pemetreksed actavis 1000 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - pemetrexedum - prašak za koncentrat za otopinu za infuziju - 1000 mg - urbroj: jedna bočica sadrži 1000 mg pemetrekseda (u obliku pemetrekseddinatrij hemipentahidrata)

Pemetreksed Actavis 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

pemetreksed actavis 500 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - pemetrexedum - prašak za koncentrat za otopinu za infuziju - 500 mg - urbroj: jedna bočica sadrži 500 mg pemetrekseda (u obliku pemetrekseddinatrij hemipentahidrata)

Levetiracetam Actavis Group Europska Unija - hrvatski - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam actavis group

actavis group ptc ehf - levetiracetam - epilepsija - antiepileptici sredstva, - levetiracetam actavis group je indiciran kao monoterapija u liječenju parcijalnih napadaja sa ili bez sekundarne generalizacije u bolesnika od 16 godina života s dijagnozom epilepsije. levetiracetam Актавис grupe navodi kao pomoćna terapija u liječenju parcijalnih napadaja napad sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih, djece i beba od 1 mjeseca života, epilepsije;u liječenju миоклонические grčevi kod odraslih i adolescenata od 12 godina, s maloljetnika миоклоническая epilepsija;u liječenju primarne генерализованных тонико-клонических grčeva kod odraslih i adolescenata od 12 godina starosti sa idiopatskom epilepsijom postati generalizirani.

Glyakt 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

glyakt 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - gliclazidum - tableta s prilagođenim oslobađanjem - 30 mg - urbroj: svaka tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 30 mg gliklazida

Glyakt 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Hrvatska - hrvatski - HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvode)

glyakt 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

actavis group ptc ehf, reykjavikurvegur 76-78, hafnarfjordur, island - gliclazidum - tableta s prilagođenim oslobađanjem - 60 mg - urbroj: svaka tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 60 mg gliklazida