BULNEXO 2mg + 0.5mg Sublingvalna tableta Crna Gora - hrvatski - CInMED-Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

bulnexo 2mg + 0.5mg sublingvalna tableta

druŠtvo "alkaloid" d.o.o. podgorica - buprenorfin, nalokson - sublingvalna tableta - 2mg + 0.5mg