RYCARFA Flavour, 100 mg

Država: Hrvatska

Jezik: hrvatski

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za Veterinarstvo i sigurnost hrane

Kupi sada

Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
01-09-2022

Aktivni sastojci:

karprofen

Dostupno od:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

ATC koda:

QM01AE91

INN (International ime):

karprofen

Farmaceutski oblik:

tableta

Tip recepta:

DA

Terapijska grupa:

pasa

Status autorizacije:

Vrijedi

Datum autorizacije:

1970-01-01

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata