POLYGYNAX 100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula vaginalna kapsula, meka

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
26-05-2023
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
26-05-2023

Aktivni sastojci:

neomicin, Nystatin, полимиксины B sulfat

Dostupno od:

PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina

ATC koda:

G01AA51

INN (International ime):

neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat

Doziranje:

100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula

Farmaceutski oblik:

vaginalna kapsula, meka

Sastav:

1 vaginalna kapsula sadrži: 100 000 i.j. nistatin; 35 000 i.j. neomicinsulfat; 35 000 i.j. polimiksin Bsulfat

Jedinice u paketu:

12 vaginalnih kapsula, mekih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 6 kapsula), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2023-05-26

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
POLYGYNAX
100000 i.j.+35000 i.j.+35000 i.j.
vaginalna kapsula, meka
nistatin, neomicin-sulfat, polimiksin B-sulfat
Pažljivo proČitajte ovo uputstvo, prije nego poČnete uzimati ovaj
lijek zato što sadrži važne informacije za
Vas.
-
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašim.
-
Ukoliko dobijete bilo koji neželjeni efekat, recite svom ljekaru ili
farmaceutu. Ovo uključuje sve moguće
neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu. Vidjeti
poglavlje 4.
Šta se nalazi u ovom uputstvu:
1.
Šta je POLYGYNAX i za šta se koristi
2.
Šta morate znati prije nego počnete uzimati POLYGYNAX
3.
Kako uzimati POLYGYNAX
4.
Moguća neželjena djelovanja
5.
Kako čuvati POLYGYNAX
6.
Sadržaj pakovanje i druge informacije
1. ŠTA JE POLYGYNAX I ZA ŠTA SE KORISTI
Šta je lijek POLYGYNAX?
Ovaj lijek je lokalni antiinfektiv. POLYGYNAX sadrži kombinaciju 3
aktivne supstance:
-Dva antibiotika:

neomicin (iz grupe aminoglikozidnih antibiotika)

polimiksin B (iz grupe polipeptidnih antibiotika)
koji djeluju na infekcije uzrokovane bakterijama.
-Lijek protiv gljivica:

nistatin (iz grupe poliena)
koji djeluje na infekcije uzrokovane gljivicama.
Za šta se POLYGYNAX koristi?
Ovaj lijek se koristi za lokalno liječenje vaginalnih infekcija
izazvanih uzročnicima osjetljivim na aktivne
supstance sadržane u ovom lijeku (nistatin, neomicin, polimiksin B).
Ovaj lijek je namijenjen samo odraslima.
2
2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI POLYGYNAX
Nemojte uzimati POLYGYNAX:
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na neku od aktivnih supstanci
(nistatin, neomicin, polimiksin B) ili neki
drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
-
Ako ste alergični na neki drugi lijek iz iste grupe ljekova u kojoj
se nalazi neomicin (aminoglikozidni
antibiotici), polimiksin B 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA
POLYGYNAX
vaginalna kapsula, meka,
100000 i.j.+35000 i.j.+35000 i.j.
nistatin, neomicin-sulfat, polimiksin B-sulfat
2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Nistatin……………………………………………..100 000
i.j.
Neomicin-sulfat………………………………………35 000
i.j.
Polimiksin B sulfat……………………………………35 000
i.j.
Pomoćne supstance sa potvrđenim dejstvom: hidrogenizovano sojino
ulje.
Za punu listu pomoćnih supstanci vidjeti dio 6.1
.
3.FARMACEUTSKI OBLIK
Vaginalna kapsula, meka.
Glatke ovalne, blijedožute do žute kapsule.
4.KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
Lokalno liječenje vaginitisa izazvanog osjetljivim mikroorganizmima
(bakterijski vaginitis, vulvovaginitis
prouzrokovan gljivicom
Candida albicans
i
Candida non-albicans
, mješoviti vaginitis) i liječenje bakterijske
vaginoze.
Prilikom primjene lijeka potrebno je slijediti zvanične preporuke o
racionalnoj upotrebi antibakterijskih
lijekova.
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
SAMO ZA ODRASLE.
Jedna vaginalna kapsula uveče tokom 12 dana.
Način primjene
Staviti jednu kapsulu duboko u vaginu, poželjno je da se lijek
primjeni u ležećem položaju.
Savjet:
- Uz liječenje je potrebno pridržavati se preporuka o higijeni
(nošenje pamučnog donjeg veša,
izbjegavanje vaginalnog ispiranja, izbjegavanje upotrebe tampona tokom
liječenja...) i eliminacija
nadražujućih faktora, koliko je to moguće.
- Liječenje partnera se može razmotriti zavisno od slučaja.
2
- Ne prekidati liječenje tokom menstruacije.
4.3. Kontraindikacije
Ovaj lijek je kontraindikovan u slijedećim slučajevima:
- Preosjetljivost na aktivne supstance (ili druge ljekove iz istih
grupa) ili bilo koju od pomoćnih supstanci
navedenih u dijelu 6.1..
- Primjena dijafragme ili prezervativa od lateksa.
- Preosjetljivost na kikiriki ili soju, zbog prisustva sojinog ulja.
Upotreba ovog lijeka se ne preporučuje u kombinaciji sa spermicidima.
4.4. Posebna upozore
                
                Pročitajte cijeli dokument