OLMETEC Plus 20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta film tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
22-02-2022
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
22-02-2022

Aktivni sastojci:

hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil

Dostupno od:

ZENTIVA PHARMA d.o.o.

ATC koda:

C09DA08

INN (International ime):

hidrohlorotiazid, olmesartan medoksomil

Doziranje:

20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

film tableta

Sastav:

1 film tableta sadrži: 20 mg olmesartan medoksomila i 12,5 mg hidrohlorotiazida

Jedinice u paketu:

28 film tableta (2 slojevita blistera od poliamida/aluminija/polivinil hlorida/aluminija po 14 film tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-02-22

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
OLMETEC Plus
20 mg/12,5 mg
20 mg/25 mg
film tablete
olmesartan medoksomil/hidrohlorotiazid
Prije upotrebe pažljivo proČitajte ovo uputstvo, jer sadrži važne
informacije.
-
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga htjeti ponovo pročitati.
-
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili
farmaceutu.
-
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im
naškoditi, čak i ako
su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
-
U slučaju pojave bilo koje nuspojave obavijestite svog liječnika ili
farmaceuta. Ovo uključuje i
moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti
odjeljak 4.
Šta se nalazi u ovom uputstvu
1. Šta je lijek Olmetec Plus i za šta se koristi
2. Šta treba da znate prije nego počnete koristiti lijek Olmetec
Plus
3. Kako koristiti lijek Olmetec Plus
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako čuvati lijek Olmetec Plus
6. Sadržaj ovog pakovanja i druge informacije
1. Šta je lijek Olmetec Plus i za šta se koristi
Lijek Olmetec Plus sadrži dvije aktivne supstance, olmesartan
medoksomil i hidrohlorotiazid, koje
se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije):

Olmesartan
medoksomil
spada
u
grupu
lijekova
koji
se
nazivaju
antagonisti
receptora
angiotenzina II. On snižava krvni pritisak tako što izaziva
opuštanje (relaksaciju) krvnih
sudova.

Hidrohlorotiazid je jedan iz grupe lijekova koji se nazivaju tiazidni
diuretici („tablete za
izmokravanje“). Snižava krvni pritisak pomažući organizmu da se
riješi viška tečnosti čineći da
bubrezi proizvode više mokraće (urina).
Lijek Olmetec Plus će Vam se dati samo ako se uz sam lijek Olmetec
(olmesartan medoksomil)
nije prikladno kontrolirao Vaš krvni pritisak. Kada se daju zajedno,
dvije aktivne supstance u
sklopu lijeka Olmetec Plus pomažu u snižavanju krvnog pritiska u
većoj mjeri nego kada se daju
svaki pojedinačno.
Možda već uzimate lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska,
ali liječnik će možda htjeti da
uzimate lijek Olmete
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg film tablete
Olmetec Plus 20 mg/25 mg film tablete
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg film tablete:
Jedna film tableta sadrži 20 mg olmesartan medoksomila i 12,5 mg
hidrohlorotiazida.
Olmetec Plus 20 mg/25 mg film tablete:
Jedna film tableta sadrži 20 mg olmesartan medoksomila i 25 mg
hidrohlorotiazida.
Pomoćne supstance sa poznatim efektom:
Olmetec
Plus
20 mg/12,5 mg
film
tablete:
Jedna
film
tableta
sadrži
110,7 mg
laktoza
monohidrata.
Olmetec Plus 20 mg/25 mg film tablete: Jedna film tableta sadrži 98,2
mg laktoza monohidrata.
Listu pomoćnih supstanci vidjeti u poglavlju 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Film tablete
Olmetec Plus 20 mg/12,5 mg film tablete: Crvenkasto-žute, okrugle,
film tablete promjera 8,5 mm
sa utisnutom oznakom „C22“ na jednoj strani.
Olmetec Plus 20 mg/25 mg film tablete: Rozikaste, okrugle, film
tablete promjera 8,5 mm sa
utisnutom oznakom „C24“ na jednoj strani.
4.
KLINIČKE KARAKTERISTIKE
4.1
Terapijske indikacije
Terapija esencijalne hipertenzije.
Olmetec Plus - terapijska kombinacija u fiksnoj dozi indikovana je za
odrasle kod kojih krvni
pritisak ne može da se kontrolira uz pomoć samo olmesartan
medoksomila.
4.2
Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Odrasli
Olmetec Plus nije namijenjen za početnu terapiju, ali jeste za
pacijente kod kojih krvni pritisak ne
može da se kontrolira uz pomoć 20 mg olmesartan medoksomila. Olmetec
Pluc se primjenjuje
jedanput dnevno, uz obrok ili bez hrane.
Kada je klinički prikladno, može se razmotriti direktno prevođenje
sa monoterapije olmesartan
medoksomilom u dozi od 20 mg na fiksnu kombinaciju uzimajući u obzir
da se maksimalni
antihipertenzivni učinak olmesartan medoksomila postiže poslije oko
osam sedmica liječenja
(vidjeti poglavlje 5.1). Preporučeno doziranje za svaku komponentu
lijeka:
1
Doza od 20 mg olmesartan medoksomila/12,5 mg hidrohlorotiazida može
se primijeniti kod
pacijenata čiji krvni pritisak ne može da se ko
                
                Pročitajte cijeli dokument