NOLICIN 400 mg/1 tableta filmom obložena tableta

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
15-02-2023
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
15-02-2023

Aktivni sastojci:

norfloksacin

Dostupno od:

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo

ATC koda:

J01MA06

INN (International ime):

norfloksacin

Doziranje:

400 mg/1 tableta

Farmaceutski oblik:

filmom obložena tableta

Sastav:

1 filmom obložena tableta sadrži: 400 mg norfloksacina

Jedinice u paketu:

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Tip recepta:

Rp Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizveden od:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2021-12-04

Uputa o lijeku

                1
UPUTSTVO ZA PACIJENTA
 NOLICIN
400 mg filmom obložena tableta
norfloksacin
Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer
im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara
ili farmaceuta. To uključuje i svaju
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.
Uputstvo o lijeku sadrži sljedeĆe podatke:
1. Šta je Nolicin i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Nolicin
3. Kako uzimati Nolicin?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nolicin?
6. Dodatne informacije
1. ŠTA JE NOLICIN I ZA ŠTA SE KORISTI?
Nolicin je antimikrobni lijek iz skupine kinolona.
Djeluje tako da uništava bakterije koje su osjetljive na njega i
uzrokuju infekcije u čovječjem tijelu.
Namijenjen je za liječenje:
-
infekcija mokraćnih organa i prostate,
-
infektivnih proljeva putnički proljev)
-
gonoreje.
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NOLICIN
Nemojte uzimati Nolicin:
-
ako ste alergični (preosjetljivi) na norfloksacin, na koji drugi
lijek iz skupine kinolona ili koji
drugi sastojak lijeka Nolicina ,(navedeno u odjeljku 6)
-
ako ste trudni ili dojite,
-
ako ste imali bolove, upalu ili puknuće tetiva nakon uzimanja
kinolonskih antibiotika (vidjeti
odjeljak 2, "Upozorenja i mjere opreza" i odjeljak 4 "Moguće
nuspojave").
Lijek Nolicin ne smiju uzimati djeca i adolescenti u razdoblju rasta.
Budite oprezni s Nolicinom
Prije uzimanja Nolicina obratite se svojem ljekaru ili farmaceutu.
Ako ste u prošlosti doživjeli bilo kakvu ozbiljnu nuspojavu prilikom
uzimanja kinolona ili fluorokinolona,
ne smijete uzimati fluorokinolonske/kinolonske antibakterijske
lijekove, uključujući Nolicin. U tom
slučaju trebate obavijestiti svog ljekara što je moguće prije.
Recite ljekaru ako imate epilepsiju ili druge poremećaje u centralnom
n
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA
 NOLICIN
400 mg filmom obložena tableta
norfloksacin
2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg norfloksacina.
Pomoćna supstanca:
-
narančasto bojilo FCF (E110): 0,5 mg/tabletu
Za cjelokupan popis pomoćnih supstanci pogledajte poglavlje 6.1.
3. FARMACEUTSKI OBLIK
Filmom obložena tableta.
Tablete su narančaste, okrugle, lagano izbočene, s razdjelnim urezom
na jednoj strani.
Tableta se može dijeliti na jednake polovine.
4. KLINIČKI PODACI
4.1. Terapijske indikacije
- Nekomplicirani akutni cistitis kod žena, ponavljanje (relaps)
cistitisa kod žena
Kod nekompliciranog akutnog cistitisa i relapsa cistitisa, Nolicin se
smije primijeniti samo kad
se primjena drugog antibakterijskog lijeka koji se obično
preporučuje za liječenje tih infekcija.
smatra neprikladnom.
-
Akutna infekcija na donjim mokraćnim organima kod muškaraca
-
Bakterijski prostatitis
-
Gonokokni uretritis i cervicitis čiji je uzročnik osjetljiva
Neisseria gonorrhoeae
-
Gastrointestinalne infekcije (npr. putnički proljev)
4.2. Doziranje i naČin primjene
Doziranje
Indikacije
Dnevna doza
Trajanje lijeČenja
Lije_č_enje
Nekomplicirani akutni cistitis kod žena
2

400 mg
3 do 7 dana
Ponavljanje (relaps) cistitisa kod žena
2

400 mg
7 do 14 dana
Akutna
infekcija
na
donjim
mokraćnim
organima kod muškaraca
2

400 mg
7 do 14 dana
Bakterijski prostatitis
2

400 mg
4 do 6 tjedana ili dulje
Gonokokni uretritis i cervicitis čiji je uzročnik
osjetljiva Neisseria gonorrhoeae
2

400 mg
3 do 7 dana
Gastrointestinalne infekcije (npr. putnički proljev)
2

400 mg
do 5 dana
* Kod gonoreje možemo također dati jednokratnu dozu 2 do 3 tablete.
Bolesnici sa smanjenom bubrežnom funkcijom
Dozu lijeka Nolicina smanjujemo ako je klirens kreatinina manji od
0,33 mL/s (20 mL/min) odnosno
serumska koncentracija kreatinina veća od 400 μmol (4,5 mg/mL). Dozu
smanjujemo na polovinu ili
podvostručujemo razmak između normalnih doza.
Bolesn
                
                Pročitajte cijeli dokument