Nicorette Freshmint 2 mg/1 Guma za zvakanje ljekovita guma za žvakanje

Država: Bosna i Hercegovina

Jezik: hrvatski

Izvor: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине)

Kupi sada

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
18-02-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
18-02-2022

Aktivni sastojci:

nikotin

Dostupno od:

UNIFARM d.o.o. Lukavac

ATC koda:

N07BA01

INN (International ime):

nikotin

Doziranje:

2 mg/1 Guma za zvakanje

Farmaceutski oblik:

ljekovita guma za žvakanje

Sastav:

1 ljekovita guma za žvakanje sadrži: 2 mg nikotina u obliku nikotina na smoli

Jedinice u paketu:

30 ljekovitih guma za žvakanje (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 guma za žvakanje) u kutiji

Tip recepta:

BRp Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizveden od:

McNeil AB

Status autorizacije:

Važeći

Datum autorizacije:

2022-02-18

Uputa o lijeku

                1
Uputa o lijeku: Informacija za korisnika
Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje
Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje
nikotin
Pažljivo proČitajte cijelu uputu prije nego poČnete uzimati ovaj
lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili
kako Vam je rekao Vaš liječnik ili
ljekarnik.
-
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
-
Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem
ljekarniku.
-
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg
liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Pogledajte dio 4.
-
Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili
ako se osjećate lošije.
Što se nalazi u ovoj uputi:
1.
Što su Nicorette ljekovite gume za žvakanje i za što se koriste?
2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Nicorette ljekovite gume
za žvakanje?
3.
Kako uzimati Nicorette ljekovite gume za žvakanje?
4.
Moguće nuspojave
5.
Kako čuvati Nicorette ljekovite gume za žvakanje?
6.
Sadržaj pakiranja i druge informacije
1.
Što su Nicorette ljekovite gume za žvakanje i za što se koriste?
Nicorette pripada skupini lijekova koji se koriste kao pomoć pri
odvikavanju od pušenja.
Nikotin iz Nicorette ljekovitih guma za žvakanje ublažava potrebu za
nikotinom i simptome sustezanja
kod prestanka pušenja te sprječava povratak pušenju u pušača koji
žele prestati pušiti.
Kad ljudski organizam naglo ostane bez nikotina, javljaju se
različite vrste nelagode koje nazivamo
simptomima sustezanja. Korištenjem Nicorette Freshmint ljekovite gume
za žvakanje možete spriječiti
ili barem smanjiti nelagodu tako što ćete tijekom prijelaznog
razdoblja uzimati male količine nikotina.
Dok žvačete Nicorette ljekovitu gumu iz nje se oslobađa nikotin i
polako apsorbira u usnoj šupljini. Za
razliku od cigareta, Nicorette ljekovita guma za žvakanje ne
sadržava štetne tvari kao št
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA
1.
NAZIV LIJEKA
Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje
Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje
2.
KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedna Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje sadrži 2
mg nikotina u obliku nikotina na
smoli.
Jedna Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje sadrži 4
mg nikotina u obliku nikotina na
smoli.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.
3.
FARMACEUTSKI OBLIK
Ljekovita guma za žvakanje.
Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje je bjelkasta,
obložena guma za žvakanje,
dimenzija, približno 15 x 15x6 mm.
Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje je krem-boje,
obložena guma za žvakanje,
dimenzija, približno 15 x 15x6 mm.
4.
KLINIČKI PODACI
4.1
Terapijske indikacije
Za liječenje ovisnosti o duhanu ublažavanjem potrebe za nikotinom i
simptoma sustezanja, čime se
pomaže prestanak pušenja u pušača koji su motivirani za prestanak
ili olakšava smanjenje pušenja u
pušača koji ne mogu ili ne žele prestati pušiti.
4.2.
Doziranje i naČin primjene
Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje može biti
primijenjena kao samostalna terapija ili
u kombinaciji s Nicorette Invisipatch transdermalnim flasterom.
Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje se primjenjuje
kao samostalna terapija.
Korisnik ne smije jesti ili piti s ljekovitom gumom za žvakanje u
ustima. Pića koja smanjuju pH u usnoj
šupljini, npr. kava, sok i gazirana pića mogu smanjiti apsorpciju
nikotina u usnoj šupljini. Kako bi se
postigla maksimalna apsorpcija nikotina, treba izbjegavati te napitke
barem 15 minuta prije uzimanja
gume za žvakanje.
Ako se pojave simptomi predoziranja nikotinom, primjenu nikotina treba
privremeno prekinuti. Unos
nikotina treba smanjiti uporabom nižih doza ili rjeđim uzimanjem
istih ako su simptomi predoziranja i
dalje prisutni (vidjeti dio 4.9).
Djeca i adolescenti
Osobe mlađe od 18 godina ne bi trebale koristiti Nicorette Freshmint
ljekovitu 
                
                Pročitajte cijeli dokument